26 februari 2021

2021-02-26: Amerikaanse aanval op Syrië doodde ten minste 17 leden Revolutionaire Garde - US Syria strike killed at least 17 Revolutionary Guards members

Beelden van luchtaanvallen in Syrië uitgevoerd in 2020 Bestandsfoto: AFP

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Ten minste 17 leden van de Iraanse Revolutionaire Garde werden gedood in een Amerikaanse aanval op sjiitische militiedoelwitten in Syrië in de nacht van donderdag op vrijdag, meldde het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten.

Door:  Israel Hayom 

De Verenigde Staten hebben donderdagnacht pro-Iraanse doelen in Syrië getroffen, als reactie op een Sjiitische militie raketaanval op de Amerikaanse ambassade in de Groene Zone van Bagdad.

De Amerikaanse aanvallen waren de eerste dergelijke aanval van Washington sinds het aantreden van VS-president Joe Biden in januari.  

Een van de doelwitten van de Amerikaanse aanvallen was een speciale grensovergang die door de Iraanse Revolutionaire Garde is gebouwd bij de grensovergang Al Qaim, naast het dorp Al Bukamal in het oosten van Syrië. Pro-Iraanse milities hebben de grensovergang gebruikt om uitrusting, strijdkrachten en wapens van hun grondgebied in Irak naar Syrië over te brengen. Volgens talrijke berichten diende de grensovergang ook de aangrenzende militaire basis Imam Ali van de Revolutionaire Garde.

Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten meldde dat bij de aanval drie vrachtwagens met munitie werden uitgeschakeld.

"Er waren zware verliezen bij de aanval. Ten minste 17 strijders werden gedood," vertelde Rami Abdul Rahman vrijdag aan Agence France-Presse.

Perssecretaris John F. Kirby van het Pentagon vertelde verslaggevers dat de aanval werd uitgevoerd "op bevel van president Joe Biden." Hij zei dat de aanvallen niet alleen werden uitgevoerd als reactie op eerdere aanvallen door sjiitische milities, maar "om Amerikaans en coalitie personeel" in Irak en Syrië in de toekomst te beschermen.

Er zijn nog geen slachtoffers gemeld. Terwijl mediakanalen die banden hebben met het Syrische regime niet over de aanval berichtten, deden enkele kanalen die banden hebben met rebellenstrijders in het land dat wel en citeerden zij Amerikaanse functionarissen in hun berichtgeving.

De Amerikaanse minister van Defensie, Lloyd J. Austin, merkte op dat hij Biden had aanbevolen de aanval uit te voeren als reactie op de aanval van 15 februari op Amerikaanse doelen in Irak: "We zijn overtuigd van het doelwit dat we hebben gekozen, we weten wat we hebben geraakt. We zijn ervan overtuigd dat het doelwit werd gebruikt door dezelfde sjiitische militie die de aanvallen heeft uitgevoerd."

Eerder deze week meldden media die banden hebben met oppositiekrachten in Syrië dat de Revolutionaire Garde raketwerpers had overgebracht via de Syrische grensovergang en ze had gestationeerd op de Imam Ali basis. Een grote zending wapens zou ook zijn overgebracht naar pro-Iraanse milities die in het gebied actief zijn, waaronder Kata'ib Hezbollah in Irak.

Twee weken geleden werd een aannemer gedood en raakten verschillende Amerikaanse soldaten gewond toen raketten werden afgevuurd op een Amerikaanse luchtmachtbasis op de nationale luchthaven van Erbil, in de Koerdische regio van Irak. Hoewel geen enkele organisatie de verantwoordelijkheid voor de aanval opeiste, denken Amerikaanse functionarissen dat deze werd uitgevoerd door sjiitische milities in het land.*********************************
ENGLISH:

Images from airstrikes in Syria carried out in 2020 | File photo: AFPAt least 17 members of Iran's Revolutionary Guards Corps were killed in a US strike on Shiite militia targets in Syria overnight Thursday, the Syrian Observatory for Human Rights reported Friday.

By:  Israel Hayom 

The United States struck pro-Iranian targets inside Syria, Thursday night, in response to a Shiite militia missile strike targeting the US Embassy inside Baghdad's Green Zone.

The US strikes were the first such attack by Washington since US President Joe Biden took office in January.  

Among the targets of the US strikes were a special border crossing built by Iran's Revolutionary Guards near the Al Qaim Border Crossing adjacent to the village of Al Bukamal in eastern Syria. Pro-Iranian militias have used the border crossing to transfer equipment, forces, and weapons from its territory in Iraq to Syria. According to numerous reports, the crossing also served the Revolutionary Guards' adjacent Imam Ali military base.

The Syrian Observatory for Human Rights reported three trucks carrying munitions were taken out in the attack.

"There were heavy losses in the attack. At least 17 fighters were killed," Rami Abdul Rahman told Agence France-Presse, Friday.

Pentagon Press Secretary John F. Kirby told reporters the strike was carried out "at President Joe Biden's orders." He said the strikes were not just carried out in response to earlier attacks by Shia militias but "to protect American and coalition personnel" in Iraq and Syria in the future.

No casualties have yet to be reported. While media outlets aligned with the Syrian regime did not report on the strike, a few outlets aligned with rebel fighters in the country did and quoted US officials in their reporting.

Noting he had recommended Biden order the attack in response to the Feb. 15 strike on US targets in Iraq, US Defense Secretary Lloyd J. Austin said, "We're confident in the target we went after, we know what we hit. We're confident that the target was being used by the same Shia militia that conducted the strikes."

Earlier this week, media outlets aligned with opposition forces in Syria reported the Revolutionary Guards had transferred rocket launchers through the Syrian border crossing and stationed them at the Imam Ali base. A large shipment of weapons was also reported to have been transferred to pro-Iranian militias active in the area, chief among them Kata'ib Hezbollah in Iraq.

Two weeks ago, a contractor was killed and several US soldiers were wounded when missiles were fired at a US air base at Erbil National Airport, in Iraq's Kurdistan region. While no organization claimed responsibility for the attack, US officials believe it was carried out by Shia militias in the country.