05 maart 2021

2021-03-05: VIDEO:De wijsheid die we nodig zullen hebben om te overleven in deze tijd - The wisdom we will need to survive in this hour.

Laurie Cardoza Moore - PrintScreen YouTube

Nederlands + English

NEDERLANDS: 

Een ongelofelijke golf van marxisme is onze cultuur aan het overnemen - hier in Amerika en wereldwijd. Bent u zich ervan bewust dat het direct verbonden is met wat God gaat doen voor Israël? Het helpt ons als gelovige mensen om de punten met elkaar te verbinden en ons bewust te zijn van onze "plaats op de muur" op dit punt in de geschiedenis. We kijken om ons heen en hebben het gevoel dat de wereld gek geworden is en dat we de controle kwijt zijn - maar God verliest nooit de controle!  En Hij faalt nooit om "overlevingswijsheid" te delen met hen die er naar zoeken!

Er is een groot verval van het christendom aan de gang waar God ons voor gewaarschuwd heeft. De Wereldraad van Christelijke Kerken gaf onlangs een huiveringwekkend beeld van die voorspelling - ik breng u in de video van vandaag op de hoogte van die boodschap. We worden in de Schrift gewaarschuwd dat er een afvallige kerk zal ontstaan - een generatie van valse profeten, "wolven in schaapskleren" die de uitverkorenen op een dwaalspoor zullen brengen.  We zijn op dat punt aangekomen in dit moment van de geschiedenis, dames en heren.

Waar moeten we ons bewust van zijn en wat kunnen we doen?  We zullen het er vandaag over hebben!

Informatie: https://www.pjtn.org/20210304_...

********************************
ENGLISH:

Laurie Cardoza Moore - PrintScreen YouTube

An Incredible wave of Marxism is taking over our culture—here in America and worldwide. Are you aware that it’s directly tied to what God is going to do for Israel? It helps us as people of faith to connect the dots and be aware of our “place on the wall” at this point in history. We look around and feel that the world has gone mad and that we’ve lost control—but God never loses control!  And He never fails to share “survival wisdom” with those that seek it!

There is a great falling away of Christianity happening that God warned us of. The World Council of Christian Churches recently gave a chilling view of that prediction –I’ll inform you of that message in today’s video. We are warned in scripture that an apostate church will arise –a generation of false prophets, “wolves in sheep’s clothing” who will lead the very elect astray.  We have arrived at that point in this moment of history, Ladies, and Gentlemen.

What should we be aware of and what can we do?  We’ll talk about it today!

Information: https://www.pjtn.org/20210304_...