10 maart 2021

2021-03-10: Moslimman uit Singapore gearresteerd voor plannen steekpartij in synagoge - Singapore Muslim Man Arrested for Planning Synagogue Stabbing Spree

Scott Halleran/Getty Images

Nederlands - English

NEDERLANDS

(AFP) - Een geradicaliseerde Singaporese moslim is gearresteerd voor het plannen van een dodelijke steekpartij tegen Joden, zeiden ambtenaren woensdag.

Door: BREITBART JERUSALEM

Dergelijke gevallen zijn zeldzaam in het multi-etnische Singapore, waar verschillende religieuze en etnische groepen over het algemeen vreedzaam naast elkaar leven.

Amirull Ali, 20, was van plan minstens drie Joodse mannen in een hinderlaag te lokken en te doden toen ze een synagoge verlieten na het gebed, zeiden veiligheidsagenten.

Hij werd geradicaliseerd nadat hij online onderzoek had gedaan naar het Israëlisch-Palestijnse conflict en was van plan om naar Gaza in de Palestijnse gebieden te reizen om zich aan te sluiten bij de militaire vleugel van de islamitische terreurgroep Hamas, zeiden ze.

"Amirull was zeer serieus, hij had gedetailleerde voorbereidingen getroffen, hij had een mes voorbereid voor zijn aanval," vertelde minister van Wetgeving en Binnenlandse Zaken K Shanmugam aan lokale media.

"Hij besloot zijn pijlen te richten op de buikstreek omdat de hevige bloeding daar een snelle dood zal veroorzaken," zei de minister.

Maar Amirull - die zijn verplichte nationale dienst had vervuld als assistent administratieve ondersteuning - schortte zijn plannen op omdat hij niet zeker wist of hij het martelaarschap zou bereiken.

Het ministerie van Defensie kreeg echter argwaan en sloeg alarm, wat leidde tot zijn arrestatie deze maand.

Amirull werd vastgehouden op grond van de wet op de binnenlandse veiligheid, op grond waarvan hij zonder proces tot twee jaar kan worden vastgehouden.

In december hielden de autoriteiten een 16-jarige aan die een aanslag wilde plegen op twee moskeeën in Singapore, nadat hij zich had laten beïnvloeden door een bloedbad onder moslimgelovigen in Christchurch, Nieuw-Zeeland.

Singapore, een stadstaat van 5,7 miljoen inwoners, is hoofdzakelijk etnisch Chinees maar heeft ook een aanzienlijke etnisch-Maleise moslimminderheid. De Joodse bevolking is zeer klein en telt volgens de lokale media slechts ongeveer 2.500 inwoners.


************************

ENGLISH:

Scott Halleran/Getty Images

(AFP) — A radicalized Singaporean Muslim has been arrested for planning a deadly stabbing spree against Jews, officials said Wednesday.

By: Door: BREITBART JERUSALEM

Such cases are rare in multi-ethnic Singapore, where different religious and ethnic groups generally live peacefully side by side.

Amirull Ali, 20, planned to ambush and kill at least three Jewish men as they left a synagogue after prayers, security officials said.

He became radicalized after researching the Israeli-Palestinian conflict online and planned to travel to Gaza in the Palestinian territories to join Islamic terror group Hamas’s military wing, they said.

“Amirull was very serious, he had made detailed preparations, he had a knife prepared for his attack,” Law and Home Affairs Minister K Shanmugam told local media.

“He decided to target the abdomen area because that’s where the heavy bleeding will cause quick death,” the minister said.

But Amirull — who had been doing compulsory national service as an administrative support assistant — shelved his plans as he was uncertain whether he would attain martyrdom.

Nevertheless, the defense ministry became suspicious and raised the alarm, leading to his arrest this month.

Amirull was detained under the Internal Security Act, which allows for detention without trial for up to two years.

In December, authorities detained a 16-year-old who planned to attack two mosques in Singapore after being influenced by a massacre of Muslim worshippers in Christchurch, New Zealand.

Singapore, a city-state of 5.7 million, is mostly ethnic Chinese but is also home to a sizable ethnic-Malay Muslim minority. Its Jewish population is tiny, numbering only around 2,500, according to local media.