16 maart 2021

2021-03-16: Palestijnse leiders verhogen salaris moordenaars familie Vogel met 50% - Palestinian leaders increase salary of murderers of Fogel family by 50%

Ruth Fogel en Ehud Fogel en hun kinderen Elad, 4, Hadas (4 maanden) en Yoav,11.

Nederlands + English

NEDERLANDS:

Op 11 maart 2011 werden Ruti en Udi Fogel en drie van hun kinderen, Yoav, Elad en baby Hadas door twee Palestijnse tieners, op brute wijze vermoord. Hakim Awad, 17, en Amjad Awad, 19, slopen op 11 maart 2011 het huis van de Fogel in de stad Itamar binnen. Ze vermoordden eerst de 11 en 4-jarige kinderen terwijl ze sliepen, en vervolgens de ouders, Ehud en Ruth. 

Door Joods.nl - Joop Soesan

De terroristen verlieten toen het huis, maar Amjad besloot terug te keren om naar wapens te zoeken. Toen hij terugkwam, hoorde hij de baby van vier maanden huilen en besloot hij haar ook te vermoorden.

Na hun bloedige daad keerden Hakim en Amjad Awad terug naar hun dorp waar ze meer dan een maand later, op 5 en 10 april, werden opgepakt en gearresteerd door de Israëlische geheime dienst, het leger en de politie. Hakim Awad werd veroordeeld tot vijf keer levenslang en nog eens 50 jaar gevangenisstraf terwijl Amjad Awad werd veroordeeld tot vijf keer levenslang en nog eens zeven jaar gevangenisstraf.

Nu ze bijna 10 jaar van hun gevangenisstraf hebben volbracht, zal het salaris dat de Palestijnse Autoriteit (PA) aan de moordenaars van de familie Fogel betaalt, met 50% stijgen, van € 1.005 per maand naar € 1.510 per maand.

Als onderdeel van het ‘pay-forSlay‘ beleid van de Palestijnse leiders, waarbij gevangen terroristen voor hun terreurdaden worden betaald, hebben deze twee moordenaars inmiddels al € 85.085 ontvangen.

Volgens de PA-wet van 2004 voor gevangenen en vrijgelaten gevangenen zijn de uitvoeringsbepalingen daarvan dat het salaris dat de PA aan terroristische gevangenen betaalt stijgt met de tijd die in de gevangenis wordt doorgebracht:

Zoals PMW onlangs aan het licht bracht, heeft de PA in 2020, ondanks de Covid-19-crisis, niet minder dan € 129 uitgegeven aan financiële beloningen aan terroristische gevangenen – inclusief de Fogel-moordenaars – en vrijgelaten gevangenen. Bovendien betaalde de PA ook honderden miljoenen als beloningen aan gewonde terroristen en de families van dode terroristen.  

Zoals al eerder hier beschreven, worden de salarissen aan gevangen terroristen en families van dode terroristen, mede mogelijk gemaakt door de royale steun van de EU en Europese regeringen, waaronder de Nederlandse regering.


************************
ENGLISH:

Ruth Fogel en Ehud Fogel en hun kinderen Elad, 4, Hadas (4 maanden) en Yoav,11.

On March 11, 2011, Ruti and Udi Fogel and three of their children, Yoav, Elad and baby Hadas were brutally murdered by two Palestinian teenagers. Hakim Awad, 17, and Amjad Awad, 19, snuck into the Fogel's home in the town of Itamar on March 11, 2011. They first murdered the 11 and 4-year-old children while they slept, and then the parents, Ehud and Ruth. 

By Joods.nl -Joop Soesan

The terrorists then left the house, but Amjad decided to return to look for weapons. When he returned, he heard the four-month-old baby crying and decided to kill her too.

After their bloody act, Hakim and Amjad Awad returned to their village where, more than a month later, on April 5 and 10, they were detained and arrested by Israeli intelligence, the army and the police. Hakim Awad was sentenced to five life terms and another 50 years in prison while Amjad Awad was sentenced to five life terms and another seven years in prison.

Now that they have completed almost 10 years of their prison sentence, the salary paid by the Palestinian Authority (PA) to the killers of the Fogel family will increase by 50%, from €1,005 per month to €1,510 per month.

As part of the Palestinian leadership's "pay-forSlay" policy of paying imprisoned terrorists for their acts of terror, these two killers have already received €85,085.

According to the 2004 PA Law for Prisoners and Released Prisoners, its implementing provisions are that the salary paid by the PA to terrorist prisoners increases with the time spent in prison:


As PMW recently revealed, in 2020, despite the Covid-19 crisis, the PA spent no less than €129 in financial rewards to terrorist prisoners - including the Fogel killers - and released prisoners. In addition, the PA also paid hundreds of millions as rewards to injured terrorists and the families of dead terrorists.  

As described earlier here, the salaries paid to captured terrorists and families of dead terrorists, are made possible in part by the generous support of the EU and European governments, including the Dutch government.