17 maart 2021

2021-03-17: Hooggerechtshof verwerpt regeringsbeperkingen op vliegreizen - Supreme Court strikes down government limits on air travel

Covid-19 sign in front of plane -iStock

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Het Israëlische Hooggerechtshof heeft woensdag belangrijke beperkingen van de regering op het reizen per vliegtuig veroordeeld en daarmee een slag toegebracht aan het luchthavenbeleid van de regering.

Bron: ArutzSheva7

Een jury van drie rechters deed woensdagmiddag uitspraak en verweet de regering dat zij tijdens de COVID-crisis de kwestie van het luchtverkeer had aangepakt.

In zijn uitspraak verwierpen de rechters de door de regering opgelegde limiet op het totale aantal passagiers dat Israël per dag per vliegtuig mag binnenkomen. De dagelijkse limiet van 3.000 passagiers komt zaterdag te vervallen.

Bovendien oordeelde het hof dat de eis dat reizigers die niet over zowel een vaccinatiecertificaat als een herstelcertificaat van het COVID beschikken, speciale toestemming van een regeringscomité moeten krijgen om te reizen, onwettig is, waardoor de noodzaak om goedkeuring van het uitzonderingscomité te krijgen, wordt geschrapt. Reizigers die na aanstaande zaterdag uit Israël willen vertrekken, hoeven geen toestemming te krijgen van het uitzonderingscomité.

De rechters, onder leiding van opperrechter Esther Hayut, hekelden de regering over de manier waarop zij de beperkingen heeft aangenomen, en zeiden dat de besluiten waren genomen zonder verwijzingen naar relevante gegevens.

"In de toekomst moeten alle nieuwe beperkingen op reizen naar of uit Israël, in juridische termen, een uitgebreide, feitelijke, op gegevens gebaseerde basis hebben."

Het hof heeft ook de beperkingen zelf bekritiseerd en schrijft in de uitspraak dat de beperkingen een "aanval vormen op het diepste***************************
ENGLISH:

Covid-19 sign in front of plane -iStock

The Israeli Supreme Court struck down key government restrictions on air travel Wednesday, dealing a blow to the government’s airport policies.

By: ArutzSheva7

A three-judge panel handed down the ruling Wednesday afternoon, excoriating the government over its handling of the issue of air travel during the COVID crisis.

In its ruling, the justices tossed out the limit imposed by the government on the total number of passengers allowed to enter Israel by air each day. The 3,000 passenger daily limit will end on Saturday.

In addition, the court ruled that the requirement for travelers who lack both vaccination certificates and certificates of recovery from COVID to received special permission to travel from a government committee is illegal, striking down the need to receive approval from the exceptions committee. Travelers looking to depart from Israel after this coming Saturday will not be required to receive permission from the exceptions committee.

The justices, led by chief justice Esther Hayut, blasted the government over the way it adopted the restrictions, saying the decisions were made without references to relevant data.

“In the future, any new restrictions on travel into or out of Israel need, in legal terms, a comprehensive, factual, data-based foundation.”

The court also slammed the restrictions themselves, writing in the ruling that the limits constitute an "assault on the very heart of the legal right to enter Israel and to leave it, and other rights that are at the heart of the fabric of life in democratic societies."

"It seems that instead of investing the effort and resources to enforce isolation, the violation of which is at the center of fears of outbreaks of [COVID] variants, the government preferred to impose a regime on entry and departure from Israel that is easier to do, but much more seriously harms basic rights."