19 maart 2021

2021-03-19: MET VIDEO: Israël voltooit test van lasergestuurde granaat - Israel completes test of laser-guided grenade

De Iron Sting tijdens tests. Foto Elbit

Nederlands - English

NEDERLANDS:
 
De testen met een nieuw lasergestuurde mortiergranaat die grotere vuurkracht aan kleinere eenheden zal brengen en tegelijkertijd collaterale schade aan niet-strijders zal verminderen, zijn voltooid, aldus de persverklaring van het Israëlische ministerie van Defensie.

Door Joop Soesan - Joods.nl

De Iron Sting 120 mm mortiergranaat is ontwikkeld door het ministerie samen met de IDF en Elbit Systems en zal, na de succesvolle afronding van de tests in het zuiden van het land, aan het leger worden geleverd.

Volgens de Elbit-website heeft Iron Sting een bereik van 1-12 kilometer en een nauwkeurigheid tot op 10 meter.

Minister van Defensie Benny Gantz zei in de verklaring dat de Israëlische industrie de IDF voorziet van technologie “die de gevechtsarena verandert en ons dodelijkere, nauwkeurigere en effectievere middelen geeft.”

Mogelijk verwijzend naar de botsingen van Israël met de terreurgroep Hamas in de Gazastrook en de Libanese terreurgroep Hezbollah in het noorden, zei Gantz dat het wapen geschikt is in de strijd tegen vijanden die zich onder de bevolking schuil houden. Tegelijkertijd voldoet het aan de wettelijk en waarde standaarden opgesteld door de staat Israël.

Volgens Yaniv Rotem van het ministerie van Defensie was de mortier al tien jaar in ontwikkeling. Hij beschreef het als “baanbrekend” op internationaal niveau en zei dat het mortier infanterie-eenheden de nauwkeurigheid zou bieden die voorheen alleen beschikbaar was met raketten en luchtwapens.

De Iron Sting raakt het doel tijdens de testen. Foto Elbit

“Iron Sting is bedoeld om nauwkeurig vuur te leveren in het open veld en in drukke stedelijke gebieden, terwijl de nevenschade bij verwondingen van niet-strijders wordt verminderd”, aldus de verklaring.*************************
ENGLISH: 

The Iron Sting during tests. Photo Elbit

Testing of a new laser-guided mortar shell that will bring greater firepower to smaller units while reducing collateral damage to non-combatants has been completed, according to thepress release from Israel's Defense Ministry.

By Joop Soesan - Joods.nl

The Iron Sting 120 mm mortar shell was developed by the ministry together with the IDF and Elbit Systems and will be delivered to the army after the successful completion of tests in the south of the country.

According to theElbit website, Iron Sting has a range of 1-12 kilometers and accuracy to within 10 meters.

Defense Minister Benny Gantz said in the statement that Israeli industry provides the IDF with technology "that changes the combat arena and gives us more lethal, accurate and effective tools."

Possibly referring to Israel's clashes with the terror group Hamas in the Gaza Strip and the Lebanese terror group Hezbollah in the north, Gantz said the weapon is suitable in the fight against enemies hiding among the population. At the same time, it meets the legal and value standards established by the State of Israel.

According to Yaniv Rotem of the Defense Ministry, the mortar had been in development for ten years. He described it as "groundbreaking" on an international level and said the mortar would provide infantry units with the accuracy previously available only with rockets and air weapons.

The Iron Sting hits the target during testing. Photo Elbit

"Iron Sting is designed to deliver accurate fire in the open and in crowded urban areas, while reducing collateral damage in the event of injury to non-combatants," the statement said.