22 maart 2021

2021-03-22: Amman kondigt defensiedeal aan waardoor VS-troepen Jordanië kunnen binnenkomen - Amman announces defense deal allowing US troops to enter Jordan

ing. Abdullah van Jordanië tijdens een staatsceremonie in Amman, 25 mei 2020 - Bestandsfoto: EPA via het Jordaanse Hasjemitische Koninklijk Hof

De Jordaanse minister van Buitenlandse Zaken Ayman Safadi zegt dat de overeenkomst, die naar verluidt in januari werd afgerond, het resultaat was van "lange onderhandelingen". Jordanië ontvangt jaarlijks 425 miljoen dollar aan Amerikaanse militaire steun

Bron: Israel Hayom -  Dean Shmuel Elmas  and News Agencies

Jordanië heeft de laatste hand gelegd aan een defensieovereenkomst met de Verenigde Staten waardoor Amerikaanse troepen, vliegtuigen en voertuigen vrijelijk het koninkrijk kunnen binnenkomen, meldde het Franse persbureau AFP zondag.

Het rapport citeerde de Jordaanse minister van Buitenlandse Zaken Ayman Safadi die het parlement vertelde dat het defensieakkoord het resultaat was van "lange onderhandelingen."

Arabische media zeiden dat de overeenkomst in januari werd ondertekend en dat de Jordaanse regering het vorige maand goedkeurde in een ongebruikelijke zet die het parlement omzeilde.

De Jordaanse nieuwssite Ammon zei dat de voorwaarden van de overeenkomst bepalen dat "strijdkrachten van de VS wapens mogen bezitten en ermee mogen circuleren op Jordaans grondgebied terwijl ze hun taken uitoefenen."

In de overeenkomst staat verder dat Amerikaanse troepen "materieel mogen vervoeren en opslaan" en dat Amerikaans personeel, vliegtuigen en schepen "vrijelijk Jordaans grondgebied mogen betreden en verlaten".

De islamitische wetgever Saleh al-Armuti heeft de overeenkomst afgekeurd en gezegd dat deze "in strijd is met de grondwet en de soevereiniteit van Jordanië aantast".

Safadi wees de kritiek van de hand en zei dat het verdrag "op geen enkele manier de soevereiniteit van Jordanië aantast, en dat alles wat erin staat onder de Jordaanse wet valt en verenigbaar is met het internationaal recht. "De overeenkomst geeft Amerikaanse troepen geen toestemming om gevechtsacties uit te voeren binnen het koninkrijk," vertelde hij aan wetgevers.

Safadi benadrukte naar verluidt dat de overeenkomst "tot doel heeft de samenwerking op defensiegebied te omkaderen en de Amerikaanse steun voor defensieprogramma's en de veiligheid en stabiliteit van het koninkrijk te versterken door middel van militaire opleiding en uitrusting."
Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken beschouwt het Hasjemitische koninkrijk als "een vitale partner van de VS voor een breed scala van regionale veiligheidskwesties".

Volgens AFP is Jordanië een belangrijke begunstiger van Amerikaanse financiële hulp - waaronder jaarlijks 425 miljoen dollar aan militaire bijstand.*************************************
ENGLISH:

ing Abdullah of Jordan during a state ceremony in Amman, May 25 2020 | File photo: EPA via the Jordanian Hashemite Royal Court

Jordanian Foreign Minister Ayman Safadi says deal, reportedly finalized in January, was the result of "long negotiations." Jordan receives American military aid to the tune of $425 million a year

Source: Israel Hayom -  Dean Shmuel Elmas  and News Agencies

Jordan has finalized a defense agreement with the United States that allows US forces, aircraft and vehicles to freely enter the kingdom, French news agency AFP reported Sunday.

The report cited Jordanian Foreign Minister Ayman Safadi as telling  parliament that the defense deal was the result of "long negotiations."

Arab media said that the agreement was signed in January and the Jordanian government approved it last month in an unusual move that bypassed parliament.

Jordanian news site Ammon said that the terms of the agreement, stipulate that "US forces may possess weapons and circulate with them on Jordanian territory while exercising their duties."

The deal further states that US forces "may transport and stock equipment" and that American personnel, aircraft, and ships are authorized to "freely enter and exit Jordanian territory."

Islamist lawmaker Saleh al-Armuti slammed the deal, saying that it "violates the constitution and affects Jordan's sovereignty."

Safadi dismissed the criticism, saying the treaty "in no way affects Jordan's sovereignty, and everything it contains is subject to Jordanian law and is compatible with international law. "The agreement does not authorize American forces to carry out combat actions within the kingdom," he told lawmakers.

Safadi reportedly stressed that the agreement "aims to frame defense cooperation and reinforce US support for defense programs and the kingdom's security and stability through military training and equipment."
The US State Department considers the Hashemite kingdom "a vital US partner on a wide range of regional security issues."

According to AFP, Jordan is a key recipient of American financial aid – including $425 million in military assistance annually.