22 maart 2021

2021-03-22: De leugen van het schoolmeisje leidde tot de onthoofding van de leraar Frans - Schoolgirl’s fib led to beheading of French teacher

Leraar Frans Samuel Paty. (Instagram / Radio Schuman / Screenshot)

Nu, vijf maanden na de tragedie, heeft het meisje toegegeven dat ze gelogen heeft over de reeks gebeurtenissen die hebben geleid tot de moord op haar leraar.

Door Lauren Marcus, World Israel News

Een Frans schoolmeisje, wiens uitspraken over haar leraar die cartoons van de profeet Mohammed in de klas liet zien, een dodelijke reeks gebeurtenissen veroorzaakten , gaf onlangs toe dat ze loog over het gedrag van haar leraar.

In oktober 2020 vertelde het meisje, dat niet genoemd kan worden omdat ze minderjarig is, haar vader dat haar leraar een "cartoon van de profeet, naakt" aan studenten had laten zien tijdens een les over vrijheid van meningsuiting en godslastering.

Ze zei dat de leraar, Samuel Paty, alle moslimstudenten had bevolen in de gang te gaan staan terwijl hij de tekenfilm liet zien.

De vader van het meisje diende onmiddellijk een juridische klacht in tegen Paty en lanceerde vervolgens een vurige campagne op sociale media tegen hem.

Tien dagen na de opmerkingen van het meisje en de daaropvolgende online storm, spoorde de 18-jarige Tsjetsjeense immigrant Abdullakh Anzorov, Paty op en onthoofde hem.

Tijdens een confrontatie met de Franse politie na de moord werd Anzorov doodgeschoten.

Nu, vijf maanden na de tragedie, heeft het meisje toegegeven dat ze gelogen heeft over de reeks gebeurtenissen die hebben geleid tot de moord op haar leraar.

"Ik heb de tekenfilms niet gezien, het was een meisje in mijn klas die me ze liet zien", gaf het meisje toe in een getuigenis gelekt naar de Franse media.

"Ze loog omdat ze zich gevangen voelde in een neerwaartse spiraal omdat haar klasgenoten haar hadden gevraagd om woordvoerder te worden," vertelde Mbeko Tabula, de advocaat van het meisje, aan AFP.

Hij zei tegen AFP dat ze de dag van het incident niet in de klas was geweest omdat ze ziek was geweest. Maar Franse media meldden dat ze de dag voor het cartoonincident eigenlijk op school was geschorst vanwege veelvuldig spijbelen.

Bang om haar vader de waarheid te vertellen over de reden voor haar schorsing, vertelde ze hem dat Paty alle moslimstudenten had verteld het lokaal te verlaten en dat ze geschorst was nadat ze bezwaar had gemaakt.

"Ze zou de echte redenen voor haar schorsing kort voor de tragedie, die in feite verband hield met haar slechte gedrag, niet aan haar vader hebben durven bekennen," meldde Le Parisien .

De klasgenoten van het meisje bevestigden tegenover de onderzoekers dat Paty de moslimstudenten niet had verteld om in de gang te gaan staan. Hij had hen eerder gewaarschuwd dat hij een afbeelding van Mohammed zou gaan laten zien, zoals hij al jaren had gedaan als onderdeel van zijn lessen in vrije meningsuiting. 

Hij zei tegen de klas dat iedereen die de afbeelding niet wilde zien, zijn ogen moest sluiten.

Het meisje is nu voorgeleid op beschuldiging van laster en haar vader is gearresteerd op verdenking van medeplichtigheid aan een terroristische moord, meldde AFP.

 

 

*******************************
ENGLISH:

French teacher Samuel Paty. (Instagram/Radio Schuman/Screenshot)

Now, five months after the tragedy, the girl has admitted to lying about the series of events which led to the murder of her teacher.

By Lauren Marcus, World Israel News

A French schoolgirl, whose statements about her teacher showing cartoons of the Prophet Mohammed in class sparked a deadly chain of events, recently admitted that she lied about her teacher’s behavior.

In October 2020, the girl, who cannot be named because she is underage, told her father that her teacher had shown a “cartoon of the Prophet naked” to students during a class on free speech and blasphemy.

She said that the teacher, Samuel Paty, had ordered all Muslim students to stand in the hallway while he showed the cartoon.

The girl’s father immediately filed a legal complaint against Paty, then launched a fiery social media campaign against him.

Ten days after the girl’s comments and the subsequent online firestorm, 18-year-old Chechen immigrant Abdullakh Anzorov tracked down Paty and beheaded him.

During a confrontation with French police after the murder, Anzorov was shot dead.

Now, five months after the tragedy, the girl has admitted to lying about the series of events which led to the murder of her teacher.

“I didn’t see the cartoons, it was a girl in my class who showed me them,” the girl admitted in testimony leaked to the French media.

“She lied because she felt trapped in a spiral because her classmates had asked her to be a spokesperson,” Mbeko Tabula, the girl’s attorney told AFP.

He said to AFP that she had not been in class the day of the incident because she’d been ill. But French media reported that she’d actually been suspended from school the day before the cartoon incident, due to frequent unexcused absences.

Afraid to tell her father the truth about the reason for her suspension, she told him that Paty had told all Muslim students to leave the room, and that she’d been suspended after she objected.

“She would not have dared to confess to her father the real reasons for her suspension shortly before the tragedy, which was in fact linked to her bad behavior,” Le Parisien reported.

The girl’s classmates confirmed to investigators that Paty had not told Muslim students to stand in the hallway – rather, he’d warned them that he was going to show a depiction of Mohammed, as he’d done as a part of his free speech lessons for years.

He told the class that anyone who did not want to see the image should close their eyes.

The girl has now been brought up on slander charges and her father has been arrested on suspicion of being complicit in a terrorist killing, AFP reported.