27 maart 2021

2021-03-27: Israël legt beslag op 13 goudstaven die verborgen in tomaten vanuit Gaza werden gesmokkeld - Israel seizes 13 gold bars hidden in tomatoes smuggled from Gaza

Nederlands + English 

NEDErLANDS:

De Israëlische autoriteiten waren succesvol in het dwarsbomen van een creatieve poging om goudstaven uit de Gazastrook te smokkelen, mogelijk bedoeld voor terreurelementen in Judea en Samaria.

Veiligheidsinspecteurs bij de Kerem-Shalom Crossing hebben maandag een ongebruikelijke poging tot smokkel van 13 goudstaven, verborgen in dozen met tomaten, vanuit Gaza naar het grondgebied van de Palestijnse Autoriteit gedwarsboomd.

De kratten maakten deel uit van een zending van 20 ton tomaten, bestemd voor export vanuit de Gazastrook naar de Palestijnse Autoriteit, en ondergingen een routinematige veiligheidscontrole.

Tijdens de inspectie ontdekten de inspecteurs 13 goudstaven met een gewicht van ongeveer 7 kg (waarde: € 329.588), die uit de bodem van de tomatenkratten werden gehaald. De kratten met groenten hadden een dubbele kartonnen bodem en daar waren de goudstaven verborgen, zwart geverfd om ze te verbergen, en de randen waren verborgen in grote tomaten.

Het goud werd in beslag genomen en het onderzoek werd overgedragen aan de politie en de Shin Bet-veiligheidsdienst om te proberen de bestemde ontvanger van het goud te lokaliseren, met als een van de opties goud bedoeld om Hamas-activiteiten of een andere terroristische organisatie in Judea te financieren en Samaria.

De gecombineerde veiligheidsagentschappen van Israël zijn erin geslaagd de afgelopen jaren duizenden pogingen om illegaal materiaal de Gazastrook in en uit te smokkelen te dwarsbomen.


*****************************
ENGLISH:

Israeli authorities were successful in thwarting a creative attempt to smuggle gold bars from the Gaza Strip, possibly intended for terror elements in Judea and Samaria.

Security inspectors at the Kerem-Shalom Crossing thwarted on Monday an unusual attempt to smuggle 13 gold bars, hidden in boxes of tomatoes, from Gaza into Palestinian Authority territory.

The crates were part of a shipment of 20 tons of tomatoes, intended for export from the Gaza Strip to the Palestinian Authority, and underwent a routine security inspection.

During the inspection, the inspectors discovered 13 gold bars weighing approximately 7 kg (value: €329,588), which were removed from the bottom of the tomato crates. The crates of vegetables had a double cardboard bottom and there the gold bars were hidden, painted black to hide them, and the edges were hidden in large tomatoes.

The gold was confiscated and the investigation was transferred to the police and the Shin Bet security service to try to locate the intended recipient of the gold, with one of the options being gold intended to fund Hamas activities or another terrorist organization in Judea and Samaria.

Israel's combined security agencies have managed to thwart thousands of attempts to smuggle illegal materials into and out of the Gaza Strip in recent years.