02 april 2021

2021-04-02: Voorbereidingen in de Kosel voor Shvi'i Shel Pesach en Isru Chag - Preparations at the Kosel for Shvi’i Shel Pesach and Isru Chag

(De Westelijke Muur Erfgoed Stichting)

Nederlands + English

NEDERLANDS:

YERUSHALAYIM - Tienduizenden bezoekers, waaronder vele vooraanstaande Rabbonim, bezochten de Kosel elke dag van Pesach 5781, nadat de aanwezigheid op het Kosel-plein ernstig beperkt was tijdens Pesach 5780 en Sukkot van dit jaar.

Door Hamodia

Het Kosel-plein werd voorbereid op de komst van tienduizenden mispallelim voor de Birchas Kohanim en de dagen Chol Hamoed van de Jom Tov, terwijl men zich hield aan de volksgezondheid en de richtlijnen van het Ministerie van Volksgezondheid in acht nam.

Om te voldoen aan de verwachting van een grote bijeenkomst uit het hele land voor Bichas Kohanim, werd het verdeeld in twee verschillende sessies, die voor het eerst sinds het uitbreken van de corona werden gehouden met deelname van een grote menigte.

Volgens de beoordeling van de Western Wall Heritage Foundation wordt verwacht dat op de zevende nacht van Pesach het Kosel-plein vol zal zijn en daarom zal de toegang beperkt zijn, en de autoriteiten raden aan om vóór Sjabbos een bezoek te brengen.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)


Tienduizenden bezoekers, waaronder vele vooraanstaande Rabbonim, bezochten de Kosel elke dag van Pesach 5781, nadat de aanwezigheid op het Kosel-plein ernstig beperkt was tijdens Pesach 5780 en Sukkot van dit jaar.

Het Kosel-plein werd voorbereid op de komst van tienduizenden mispallelim voor de Birchas Kohanim en de dagen Chol Hamoed van de Jom Tov, terwijl men zich hield aan de volksgezondheid en de richtlijnen van het Ministerie van Volksgezondheid in acht nam.

Om te voldoen aan de verwachting van een grote bijeenkomst uit het hele land voor Bichas Kohanim, werd het verdeeld in twee verschillende sessies, die voor het eerst sinds het uitbreken van de corona werden gehouden met deelname van een grote menigte.

Volgens de beoordeling van de Western Wall Heritage Foundation wordt verwacht dat op de zevende nacht van Pesach het Kosel-plein vol zal zijn en daarom zal de toegang beperkt zijn, en de autoriteiten raden aan om vóór Sjabbos een bezoek te brengen.*************************
ENGLISH:

(The Western Wall Heritage Foundation)

YERUSHALAYIM -Tens of thousands of visitors, including many leading Rabbonim, visited the Kosel every day of Pesach 5781, after attendance at the Kosel plaza was severely limited during Pesach 5780 and Succos of this year.

BY: Hamodia

The Kosel plaza was prepared in advance of the arrival of tens of thousands of mispallelim for the Birchas Kohanim and the days Chol Hamoed of the Yom Tov, while adhering to public health and observing the guidelines of the Ministry of Health.

In order to meet the expectation of a large gathering from all over the country for Bichas Kohanim, it was divided into two different sessions, which were held with participation of a large crowd for the first time since the outbreak of the corona.

According to the assessment of the Western Wall Heritage Foundation, on the seventh night of Pesach, the Kosel plaza is expected to be full and therefore entry will be limited, and the authorities are recommending to visit before Shabbos.