02 april 2021

2021-04-02: Bennett geeft Netanyahu locatie van vermiste IDF-soldaten uit Libanonoorlog - Bennett gives Netanyahu location of IDF soldiers missing from Lebanon War

De begrafenis van Zachary Baumel, die vermist raakte bij de Slag van Sultan Yacub in 1982, op de militaire begraafplaats Mount Herzl in Jeruslaem op 4 april 2019. (foto credit: HADAS PARUSH/FLASH90) 

Yamina-hoofd Naftali Bennett heeft een document overhandigd aan premier Benjamin Netanyahu waarin de begraaflocaties staan van de twee resterende IDF-soldaten die werden vermist in de slag om Sultan Yacoub, meldde Walla op donderdag, op basis van twee personen die bekend zijn met de zaak.

Bron: Jewish News

Bennett's kantoor reageerde niet op een verzoek om commentaar te geven aan The Jerusalem Post.

De slag, die plaatsvond tijdens de Libanonoorlog in juni 1982, heeft destijds veel doden en drie vermisten geëist: Yehuda Katz, Zachary Baumel en Zvi Feldman.

De strijd vond plaats in Libanon, vlakbij de Syrische grens.

Het lichaam van Baumel werd via een undercoveroperatie teruggevonden in 2019, 37 jaar na zijn verdwijning. Feldman en Katz waren leden van Baumel's militaire eenheid.

De nationale veiligheidsafdeling op het kantoor van de Premier ontkende niet dat het document werd overgedragen aan nationaal veiligheidsadviseur Meir Ben-Shabbat, merkte Walla op.

Het rapport voegde eraan toe dat, volgens een veiligheidsambtenaar, de informatie die in het document wordt gepresenteerd reeds bekend is in de inlichtingengemeenschap.

Walla verkreeg een kopie van het originele document van een niet-geïdentificeerde niet-Israëlische bron. Het document is gedateerd op ten minste 20 jaar.

Het is een memorandum, geschreven met wat volgens de bron het handschrift is van Yasser Arafat. Het document bevat het officiële stempel van het kantoor van de president van de Palestijnse Autoriteit, aldus Walla's rapport.

Het rapport merkte op dat het document de locatie beschrijft van drie begraafplaatsen op een kerkhof in Damascus waar PLO-personeel vanaf 1980 begraven lag.

In februari begon het Russische leger met opgravingen op een Syrisch kerkhof in het vluchtelingenkamp Yarmouk in Damascus op zoek naar de twee vermiste lichamen, met name voor DNA-monsters.

Baumel's stoffelijk overschot werd geïdentificeerd aan de hand van zijn DNA.

Zoals gerapporteerd door The Jerusalem Post****************************
ENGLISH:

The funeral of Zachary Baumel, who went missing at the Battle of Sultan Yacub in 1982, at the Mount Herzl Military cemetery in Jeruslaem on April 4, 2019. (photo credit: HADAS PARUSH/FLASH90) 

Yamina head Naftali Bennett transferred a document to Prime Minister Benjamin Netanyahu allegedly detailing the burial locations of the two remaining IDF soldiers missing from the battle of Sultan Yacoub, Walla reported on Thursday, sourcing two individuals familiar with the matter.

Source: Jewish News

Bennett’s office did not respond to a request for comment by The Jerusalem Post.

The battle, which took place during the Lebanon War in June 1982, infamously left many dead and three missing at the time: Yehuda Katz, Zachary Baumel and Zvi Feldman.

The battle took place in Lebanon, near the Syrian border.

Baumel’s body was recovered via an undercover operation in 2019, 37 years after its disappearance. Feldman and Katz were members of Baumel’s military unit.

The national security division at the Prime Minister’s Office did not deny that the document was transferred to National Security Adviser Meir Ben-Shabbat, Walla noted.

The report added that, according to a security official, the information presented in the document is already well-known in the intelligence community.

Walla obtained a copy of the original document from an unidentified non-Israeli source. The document is dated at least 20 years.

It is a memorandum, written with what the source is convinced is Yasser Arafat’s handwriting. The document contains the official stamp of the Palestinian Authority president’s office, Walla’s report noted.

The report noted that the document describes the location of three burial sites in a Damascus graveyard where PLO personnel were buried from 1980.

In February, the Russian military began excavation projects in a Syrian cemetery at the Yarmouk Refugee Camp in Damascus in search of the two missing bodies, specifically for DNA samples.

Baumel’s remains were identified by his DNA.

As reported by The Jerusalem Post