02 april 2021

2021-04-02: El Al vliegt in april weer op Amsterdam, maar alleen voor Israëliërs - El Al flies to Amsterdam again in April, but only for Israelis

Nederlands + English

NEDERLANDS:

Israëli’s die in Nederland wonen kunnen volgende maand weer met El Al naar hun moederland vliegen. De nationale luchtvaartmaatschappij van Israël zal Amsterdam na lange tijd van afwezigheid weer aandoen. Vooralsnog zijn er alleen vluchten gepland in april. Daarna moet verder worden gezien. Na het begin van de coronacrisis werden vrijwel alle vluchten van en naar Israël geannuleerd. Wie Israël in en uit reist, moet aan strenge regels voldoen. Nederlanders en andere niet-Israëliërs mogen het land niet in. De Israëlische autoriteiten zijn doodsbenauwd voor de komst van mutaties van het virus uit het buitenland. Alleen mensen met een Israëlisch identificatiebewijs mogen het land in en uit, zij het met een negatieve PCR-test op zak. Die test moet maximaal 72 uur voorafgaand aan de vlucht afgenomen zijn. Reizigers die teruggaan, kunnen op Ben Gurion-vliegveld een test laten doen. De regels gelden voor iedereen, dus ook voor gevaccineerden. 

El Al nam ruim een jaar geleden rigoureuze maatregelen tegen corona. De Israëlische luchtvaartmaatschappij stuurde tachtig procent van zijn 6.300 werknemers op onbetaald verlof. Hiertoe behoorden ook zeshonderd van de 650 piloten die het concern telt. El Al verwachtte een daling van de inkomsten van tussen de 140 en 160 miljoen dollar. Veel vluchten werden geannuleerd en veel kisten bleven aan de grond. Dankzij het succesvolle en snelle Israëlische vaccinatieprogramma worden de vluchten nu weer opgestart.


*********************
ENGLISH:

Israelis living in the Netherlands can fly to their motherland again next month with El Al. Israel's national airline will return to Amsterdam after a long absence. For now, only flights are planned in April. After that, further plans must be seen. After the beginning of the corona crisis, almost all flights to and from Israel were canceled. Those traveling in and out of Israel must comply with strict rules. 

By: Jonet - Kemal Rijken

Dutch and other non-Israelis are not allowed into the country. Israeli authorities are terrified of the arrival of mutations of the virus from abroad. Only people with Israeli identification are allowed in and out of the country, albeit with a negative PCR test in their pocket. That test must have been taken no more than 72 hours prior to the flight. Travelers going back can have a test done at Ben Gurion airport. The rules apply to everyone, including those who have been vaccinated. 

El Al took rigorous measures against corona over a year ago. The Israeli airline sent eighty percent of its 6,300 employees on unpaid leave. This included six hundred of the 650 pilots the group employs. El Al expected a drop in revenues of between 140 and 160 million dollars. Many flights were cancelled and many planes remained grounded. Thanks to the successful and rapid Israeli vaccination program, flights are now being resumed.