06 april 2021

2021-04-06: Joodse begraafplaats in Denemarken vernield met rode verf, opgehangen poppen - Jewish cemetery in Denmark vandalized with red paint, hanged dolls

Nederlands + English

NEDERLANDS:

Een Joodse begraafplaats in de Noord-Deense stad Aalborg werd vernield tijdens de Pesach-vakantie. Rode verf werd op een muur gegooid en poppen met rode verf erop, samen met pamfletten die het een feestdag van bloedbad noemden, werden op het terrein gevonden.

Door: JNS

De folders bevatten een link naar een website van Nordfront, dat volgens de Bestrijdingsbeweging voor Antisemitisme "de Noordse verzetsbeweging promoot".

"Wat er is gebeurd, vandalisme op de begraafplaats rond Pasen, is gewoon klassiek antisemitisme zoals het kan zijn. We zien dit al eeuwen in Europa," vertelde Henri Goldstein, voorzitter van de Joodse Vereniging in Denemarken aan een lokale nieuwswebsite. "Je kunt zien dat diegenen in Aalborg in hun flyers schrijven dat het Joodse Pesachbrood vermengd is met bloed van christenen. Het is compleet krankzinnig, en een klassieke samenzweringstheorie."

Dit was het tweede incident van die aard in Europa tijdens de Pesach-vakantie.

Tijdens de eerste dagen van de Pesachvakantie, die de Joodse uittocht uit Egypte herdenkt, werden poppen met rode verf hangend aangetroffen buiten bij de synagoge in Norrkoping, Zweden. Foto's van dit vandalisme werden geplaatst op een website die gelieerd is aan de Noordse Verzetsbeweging.

In een reactie op het laatste incident zei Benny Dagan, Israël's ambassadeur in Denemarken: "Veroordeel ten sterkste deze antisemitische daad in Aalborg waarbij de beruchte bloedlaster van het vermoorden van christelijke kinderen en het bakken van matzos met hun bloed wordt gebruikt. Ik heb er het volste vertrouwen in dat de Deense autoriteiten de daders [zullen] straffen, maar nazi-Nordfront moet verboden worden."

********************
ENGLISH:

A Jewish cemetery in the northern Denmark town of Aalborg was vandalized over the Passover holiday. Red paint was thrown on a wall and dolls with red paint on them, along with leaflets calling it a holiday of carnage, were found on the grounds.

By: JNS

The leaflets included a link to a website for Nordfront, which, according to the Combat Anti-Semitism Movement, “promotes the Nordic Resistance Movement.”

“What has happened, vandalism in the cemetery around Easter, is simply classic anti-Semitism as it may be. We have seen this for centuries in Europe,” Henri Goldstein, chairman of the Jewish Society in Denmark told a local news website. “You can see that those in Aalborg write on their flyers that the Jewish Passover bread is mixed with blood from Christians. It’s completely insane, and a classic conspiracy theory.”

This was the second such incident in Europe over the Passover holiday.

During the first days of the Passover holiday, which commemorates the Jewish exodus from Egypt, dolls with red paint were found hanging outside a synagogue in Norrkoping, Sweden. Photos of that vandalism were posted on a website affiliated with the Nordic Resistance Movement.

In response to the latest incident, Benny Dagan, Israel’s ambassador to Denmark, said in a post on Twitter: “Strongly condemn this anti-Semitic act in Aalborg using the infamous blood libel of murdering Christian children and baking matzos with their blood. I have full confidence that Danish authorities [will] punish the perpetrators, but Nazi Nordfront has to be outlawed.”