22 april 2021

2021-04-22: Iraanse raket mist ternauwernood Israëlische nucleaire installatie - Iranian missile narrowly misses israel’s nuclear facility

An airstrike in Syria on June 24, 2020. Source: Twitter/Majd Fahd.

\Nederlands + English

NEDERLANDS:

Een Syrische grond-luchtraket (SAM) afgevuurd op een straaljager van de Israëlische luchtmacht die betrokken was bij luchtaanvallen op doelen in Syrië, is donderdag ontploft in de zuidelijke Negev-regio van Israël.

Door: JNS

Waarschuwingssirenes gingen af in de regio van het bedoeïenendorp Abu Qrenat, in het noordwesten van de Negev, zei de Israel Defense Forces. Inwoners in het zuiden en in Jeruzalem meldden een luide ontploffing te hebben gehoord, volgens een rapport van Mako.

Iran zou het gemunt kunnen hebben op Israëls nucleaire installatie in Dimona, die zich dicht bij de plaats van de explosie bevindt.

Kort daarna trof de IAF "de batterij van waaruit de raket werd gelanceerd en extra Syrische grond-lucht batterijen in het gebied," zei de IDF-woordvoerderseenheid in een verklaring.

Een Syrische militaire bron vertelde het Syrian Arab News Agency (SANA) dat de IAF doelen trof in de regio's Damascus en Golan, eraan toevoegend dat Syrische luchtverdedigingssystemen waren geactiveerd. 

De bron beweerde dat Syrische onderscheppingsraketten in staat waren om de meeste van de Israëlische raketten neer te schieten.

SANA zei in haar rapporten dat vier Syrische soldaten gewond raakten bij een Israëlische aanval ten zuiden van Damascus en dat de aanval schade veroorzaakte.

Volgens de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde oorlogsmonitor Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) werden verschillende luchtverdedigingsbatterijen vernietigd tijdens de aanvallen.

Bronnen van het SOHR meldden ook het horen van een luide explosie op donderdagochtend, gevolgd door verschillende extra explosies, in de buitenwijken van de stad ar-Ruhayba in Oost-Qalamoun.

 Volgens het SOHR vonden de explosies plaats bij munitiedepots van de 3e Divisie van het Syrische leger. Ongeveer drie uur lang waren er vlammen te zien uit de munitiedepots voordat de regime troepen het vuur blusten.

 Ten minste 10 leden van de regeringstroepen raakten gewond toen zij de branden probeerden te blussen en werden geëvacueerd naar ziekenhuizen in Damascus. De bron van de ontploffing was onbekend.

In 2017 liet een Syrische SAM die op weg was naar de Jordaanvallei sirenes afgaan voordat hij werd onderschept door Israëls Arrow raketafweersysteem. 

Het incident was de eerste keer dat de Arrow operationeel werd gebruikt.
In 2019 landde wat vermoedelijk een verdwaalde Syrische SAM was in Noord-Cyprus.

‘Mensenkind, richt je blik op Gog, de oppervorst van Mesech en Tubal, in het land Magog, en profeteer tegen hem. (NBV)**************************

ENGLISH:

An airstrike in Syria on June 24, 2020. Source: Twitter/Majd Fahd.

A Syrian surface-to-air missile (SAM) fired at an Israeli Air Force fighter jet that had been involved in airstrikes on targets in Syria exploded in Israel’s southern Negev region early on Thursday.

By: JNS

Warning sirens went off in the region of the Bedouin village of Abu Qrenat, in the northwest Negev, the Israel Defense Forces said. Residents in the south and in Jerusalem reported hearing a loud blast, according to a report by Mako.

Iran could have been targeting Israel’s nuclear facility in Dimona which is close to the site of the explosion.

Soon afterward, the IAF “struck the battery from which the missile was launched and additional Syrian surface-to-air batteries in the area,” the IDF Spokesperson’s Unit said in a statement.

A Syrian military source told the Syrian Arab News Agency (SANA) that the IAF struck targets in the Damascus and Golan regions, adding that Syrian air defense systems were activated. 

The source claimed that Syrian interceptor missiles were able to shoot down most of the Israeli missiles.

SANA said in its reports that four Syrian soldiers sustained injuries in an Israeli strike south of Damascus and that the attack caused damage.

According to the U.K.-based war monitor Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), several air defense batteries were destroyed in the strikes.

SOHR sources also reported hearing a loud explosion on Thursday morning, followed by several additional explosions, on the outskirts of the city of ar-Ruhayba in Eastern Qalamoun.

 According to SOHR, the blasts occurred at ammunition depots belonging to the Syrian Army’s 3rd Division. Flames were seen rising from the ammunition depots for about three hours before the regime forces extinguished the fires.

 At least 10 members of regime forces were injured while trying to put out the fires and were evacuated to hospitals in Damascus. The source of the blast was unknown.

In 2017, a Syrian SAM heading toward the Jordan Valley triggered sirens before being intercepted by Israel’s Arrow missile defense system. 

The incident was the first time the Arrow had been used operationally.
In 2019, what was believed to be an errant Syrian SAM landed in northern Cyprus.

O mortal, turn your face toward Gog of the land of Magog, the chief prince of Meshech and Tubal. Prophesy against him Ezekiel 38:2 (The Israel BibleTM)