30 april 2021

2021-04-30: 'Grote tragedie' in Israël: tientallen doden, meer dan 100 gewonden bij op hol geslagen mensen massa - 'Great Tragedy' in Israel as Dozens Killed, 100+ Injured in Stampede

Israëlische veiligheidsagenten en reddingswerkers dragen een lichaam van een slachtoffer dat stierf tijdens een Lag Ba'Omer viering op Mt. Meron in Noord-Israël. (AP Foto)

Nederlands + English

NEDERLANDS:

JERUSALEM, Israël - Meer dan 40 mensen werden gedood en meer dan 100 gewond tijdens een op hol geslagen menigte vrijdagochtend tijdens een Joods religieus festival in het noorden van Israël

De ramp vond plaats op Mt. Meron in het noorden van Galilea waar duizenden voornamelijk Ultra-Orthodoxe Joden bijeenkwamen voor een festival genaamd Lag BaOmer. Het festival eert Rabbi Shimon Bar Yochai, een wijsgeer en mysticus uit de 2e eeuw, die daar begraven ligt. Het is onduidelijk wat de oorzaak was van de stormloop op het populaire evenement, maar getuigen beschreven hoe mensen werden verpletterd.

Een getuige, alleen geïdentificeerd met zijn voornaam Dvir, vertelde aan Israel's Army Radio dat "massa's mensen in dezelfde hoek werden geduwd en dat er een draaikolk ontstond." Hij zei dat een eerste rij mensen naar beneden viel, waarna een tweede rij ook naar beneden begon te vallen door de druk van de stormloop.

"Ik voelde me alsof ik op het punt stond te sterven," zei hij.

Premier Benjamin Netanyahu noemde de gebeurtenis een "grote tragedie" en zei dat "iedereen bidt voor het herstel van de gewonden."

Israëlische media tonen rijen van dode lichamen.

Een officier van de Israëlische noodhulpdienst Zaka, die zich gewoonlijk bezighoudt met het opruimen van de nasleep van zelfmoordaanslagen, vertelde aan Ynet news "Ik heb nog nooit zoiets gezien...We weten niet precies wat er gebeurd is, maar het resultaat is ondenkbaar."

Zaki Heller, woordvoerder van de Magen David Adom reddingsdienst, zei dat ten minste 150 mensen gewond zijn geraakt.

Heller vertelde Army Radio dat "niemand ooit had durven dromen" dat zoiets zou kunnen gebeuren. "In één moment gingen we van een blijde gebeurtenis naar een immense tragedie," zei hij.

Dit was het eerste massale Joodse religieuze festival sinds Israël bijna alle coronavirusbeperkingen heeft opgeheven********************************

Israeli security officials and rescuers carry a body of a victim who died during a Lag Ba'Omer celebrations at Mt. Meron in northern Israel. (AP Photo)

JERUSALEM, Israel – More than 40 people were killed and over 100 injured during a stampede Friday morning at a Jewish religious festival in northern Israel.

The disaster took place at Mt. Meron in northern Galilee where thousands of mostly Ultra-Orthodox Jews gathered for a festival called Lag BaOmer. The festival honors Rabbi Shimon Bar Yochai, a 2nd-century sage and mystic who is buried there. It is unclear what caused the stampede at the popular event, but witnesses described watching people getting crushed.

A witness, identified only by his first name Dvir, told Israel’s Army Radio that “masses of people were pushed into the same corner and a vortex was created.” He said a first row of people fell down, then a second row also began to fall down from the pressure of the stampede.

“I felt like I was about to die,” he said.

Prime Minister Benjamin Netanyahu called the event a “great tragedy” and said “everyone is praying for the recovery of the injured.”

Israeli media reports show rows of dead bodies.

An officer from Israel’s Zaka emergency rescues service, which typically deals with cleaning up the aftermath of suicide bombings, told Ynet news “I’ve never seen anything like this…We don’t know exactly what happened, but the result is unthinkable.”

Zaki Heller, spokesman for the Magen David Adom rescue service, said at least 150 people were injured.

Heller told Army Radio “no one had ever dreamed” something like this could happen. “In one moment, we went from a happy event to an immense tragedy,” he said.

This was the first massive Jewish religious festival since Israel lifted nearly all coronavirus restrictions