03 mei 2021

2021-05-03: Iraanse hackers zouden hebben ingebroken in het Israëlische cybersysteem van H&M - Iranian hackers said to break into H&M Israel cyber system

JEAN-PHILIPPE KSIAZEK (AFP/Archives)Gap, Zara, H&M en Topshop 

Nederlands - English

NEDERLANDS:

De hackers dreigden 110 gigabyte aan gegevens van H&M Israel vrij te geven, tenzij zijn eisen worden ingewilligd

Door i24 News

Iraanse hackers hebben naar verluidt ingebroken in het computersysteem van kledingverkoper H&M Israël en dreigen klantgegevens vrij te geven, meldden Israëlische media op zondag.

Een Iraanse hackersgroep met de naam "N3tw0rm" heeft gewaarschuwd dat het 110 gigabytes aan gegevens van H&M Israel zou kunnen vrijgeven tenzij aan hun eisen, die niet openbaar zijn gemaakt, wordt voldaan.

Verscheidene andere Israëlische bedrijven zijn onlangs het doelwit geweest van soortgelijke cyberaanvallen.

In december beweerden Iraanse hackers een cyberaanval te hebben uitgevoerd op Israel Aerospace Industries, een Israëlische vliegtuigbouwer die eigendom is van de staat.

Die cybergroep, bekend onder de naam Pay2Key, publiceerde op hun website een lijst van gebruikers van het bedrijf Elta Systems als bewijs voor het binnendringen van het systeem.

Volgens de Israëlische publieke omroep 'Kan' schepten de aanvallers op over hun vermeende succes op het dark web (een overlay van netwerken die gebruik maken van het internet maar specifieke software vereisen), waarbij ze zinspeelden op hun vermogen om elke cyber verdediging te kunnen doorbreken.

Cyberonderzoeker Jackie Eltal schatte, dat als de hackers toegang kregen tot de informatie van bezoekers, ze waarschijnlijk nog meer gevoelige informatie uit de database van Elta Systems in handen hadden, meldde Kan.*********************************
ENGLISH:

JEAN-PHILIPPE KSIAZEK (AFP/Archives)Gap, Zara, H&M and Topshop 

The hackers threatened to release 110 gigabytes of data belonging to H&M Israel unless its demands are met

By i24 News

Iranian hackers reportedly broke into the computer system of clothing retailer H&M Israel and are threatening to release customer data, Israeli media reported on Sunday.

An Iranian hacker group identified as "N3tw0rm" has warned that it could release 110 gigabytes of data belonging to H&M Israel unless its demands, which have not been publicly specified, are met.

Several other Israeli companies have recently been targeted in similar cyber attacks.

In December, Iranian hackers claimed to have carried out a cyberattack against Israel Aerospace Industries, an Israeli state-owned aircraft manufacturer.

That cyber group, known as Pay2Key, published on its website a list of users of company Elta Systems as proof for breaching its system.

According to Israel’s public broadcaster Kan, the attackers boasted about their alleged success on the dark web (an overlay of networks that use the Internet but require specific software), coyly alluding to their ability to encroach any cyber defense.

Cyber researcher Jackie Eltal estimated that if the hackers gained access to users’ information, they probably hold onto more sensitive information from Elta Systems’ database, Kan reported.