04 mei 2021

2021-05-04: Aanklacht ingediend tegen Arabier die Jood sloeg op Light Rail-Train - Indictment Filed Against Arab Who Slapped Jew on Light Rail Train

Een screenshot van de Arabier die de jongen in de trein slaat, 14 april.

Het Openbaar Ministerie van het district Yerushalayim heeft bij de Jeugdrechtbank van de stad een aanklacht ingediend tegen een 17-jarige Arabier, die vorige maand chareidi tieners aanviel op de Light Rain Train in Yerushalayim.

Door Hamodia - Yoni Weiss

In de aanklacht wordt de Arabier beschuldigd van een aanval met racistische motieven en het schaden van de privacy.

Volgens de aanklacht stapte de verdachte op 14 april samen met zes andere minderjarigen  in de trein bij het station Safra Square.

Enkele minuten later, op het station Shimon Hatzadik, stapten twee chareidim in de trein en gingen zitten op een van de banken in de wagon waarin de groep zat.

De verdachte merkte de chareidim op en besloot hen aan te vallen. Toen de trein op het station van Shu'afat aankwam, liep de verdachte op de chareidim af, zwaaide met zijn hand en gaf hen met geweld een klap op hun gezicht, terwijl het hele gebeuren door zijn vriend werd gefilmd.

Als gevolg van het optreden van de verdachte kreeg een van de chareidi-jongens hevige pijnen in zijn wang, en werd zijn bril gebroken. De tweede chareidi voelde pijn en zijn bril vloog van zijn gezicht als gevolg van de kracht van de klap. Volgens de tenlastelegging stuurde de verdachte de videoclip van de aanval vervolgens naar verschillende andere personen.

Later bereikte de videoclip een andere persoon, die hem naar vele anderen op sociale media (tik-tok) verspreidde, met als onderschrift in het Arabisch: "Jij blijft wissen, en ik blijf uploaden, het is of de Palestijnse natie of jij."

Tegelijkertijd diende het Openbaar Ministerie ook een verzoek in om de vrijlating van de verdachte onder beperkende voorwaarden te verlengen.

Zie ook eerder artikel


************************
ENGLISH:

A screen shot of the Arab slapping the boy on the train, April 14.

The Yerushalayim District Prosecutor’s Office has submitted to the city’s Magistrates Court for Youth an indictment against a 17-year-old Arab, who attacked chareidi teenagers on the Light Rain Train in Yerushalayim last month.

By: Hamodia - Yoni Weiss

The indictment charged the Arab with an attack due to racist motives, and harm to privacy.

According to the indictment, on April 14, the suspect boarded the train at the Safra Square station, together with six other minors.

A few minutes later, at the Shimon Hatzadik station, two chareidim boarded the train and sat down on one of the benches in the train car that the group was sitting in.

The suspect noticed the chareidim and decided to attack them. When the train arrived at the Shu’afat station, the suspect approached the chareidim, waved his hand, and forcefully slapped their faces, as the entire event was being filmed by his friend.

As a result of the suspect’s actions, one of the chareidi boys suffered strong pains in his cheek, and his glasses were broken. The second chareidi felt pain and his glasses flew off his face due to the force behind the slap. According to the indictment, the suspect then sent the video clip of the attack to several other people.

Later, the video clip reached another person, who spread it to many others on social media, captioned in Arabic with the words, “You’ll continue erasing, and I’ll continue uploading, it’s either the Palestinian nation or you.”

At the same time, the Prosecutor’s Office also submitted a request to extend the suspect’s release under restrictive conditions.

See also artikel