07 mei 2021

2021-05-07: Gazanen sturen opnieuw brandballonnen naar Israël -Gazans send fire balloons to Israel again

Vrijdag, 20 april 2018. Op de geboortedag van het Palestijnse idool Adolf Hitler, trachten Palestijnen met brandbommen vastgemaakt aan vliegers – en mét swastika, symbool van de nazi’s – brand te stichten in de graanvelden van de omliggende Israëlische gemeenschappen [beeldbron]

Nederlands + English

NEDERLANDS

Volgens een verklaring van de Israëlische brandweer en reddingsdiensten werden donderdag minstens zes branden aangestoken in het zuiden van Israël nadat ballonnen met brandbommen vanuit de Gazastrook werden gelanceerd.

Twee van de branden begonnen in Be’eri Forest en vier andere in Kissufim Forest, twee natuurreservaten op de grens van Israël en Gaza.

Er werd lichte schade aangericht aan een tarweveld in een van de branden, zei een woordvoerder van de regionale raad van Eshkol, die bevestigde dat er geen gevaar was voor nabijgelegen steden. Fire and Rescue Services zei dat de branden ‘klein’ waren en ‘snel onder controle werden gebracht’.

In Gaza zei de “balloneenheid”, Ibna Al-Zuwari, dat het ballonnen met brandbommen naar Israël lanceerde. “Dit is nog maar het begin”, waarschuwde de groep in een verklaring.

De spanningen tussen Israël en Palestijnse militante groeperingen zijn de afgelopen weken hoog geweest over een aantal kwesties, waaronder beperkte toegang tot de Tempelberg vanwege beperkingen op het coronavirus en uitzettingen in Oost-Jeruzalem.

“We sturen een laatste, duidelijke waarschuwing naar de bezetting dat als de agressie tegen ons volk niet onmiddellijk ophoudt in de wijk Sheikh Jarrah, we niet passief zullen zitten, en de vijand zal een hoge prijs betalen”, zegt Muhammad Deif, hoofd van De militaire vleugel van Hamas, zei dinsdag in een zeldzame verklaring.

De dreiging van een topleider van de in Gaza gevestigde terroristische organisatie kwam een dag nadat twee Palestijnen waren gearresteerd en 10 raakten gewond nadat een protest tegen de uitzettingen op maandagavond gewelddadig was geworden.

Bron: Brabosch naar een artikel “Incendiary Balloons Launched From Gaza Set Off 6 Fires in Southern Israel” 

************************
ENGLISH:

Friday, April 20, 2018. On the birthday of Palestinian idol Adolf Hitler, Palestinians attempt to set fires in the grain fields of surrounding Israeli communities with firebombs attached to kites - and with swastika, symbol of the Nazis [image source]

According to a statement from the Israeli fire and rescue services, at least six fires were set on Thursday in southern Israel after balloons carrying fire bombs were launched from the Gaza Strip.

Two of the fires started in Be'eri Forest and four others in Kissufim Forest, two nature reserves on the border of Israel and Gaza.

Minor damage was done to a wheat field in one of the fires, said a spokesman for the Eshkol Regional Council, who confirmed that there was no danger to nearby towns. Fire and Rescue Services said the fires were "small" and "quickly brought under control.

In Gaza, the "balloon unit," Ibna Al-Zuwari, said it launched balloons with firebombs into Israel. "This is just the beginning," the group warned in a statement.

Tensions between Israel and Palestinian militant groups have been high in recent weeks over a number of issues, including restricted access to the Temple Mount due to restrictions on the coronavirus and evictions in East Jerusalem.

"We are sending a final, clear warning to the occupation that if the aggression against our people does not stop immediately in the Sheikh Jarrah neighborhood, we will not sit idly by, and the enemy will pay a high price," Muhammad Deif, head of The Military Wing of Hamas, said Tuesday in a rare statement.

The threat from a top leader of the Gaza-based terrorist organization came a day after two Palestinians were arrested and 10 were injured after a protest against the expulsions turned violent on Monday night.

Source: Brabosh to an article "Incendiary Balloons Launched From Gaza Set Off 6 Fires in Southern Israel"