14 mei 2021

2021-05-14: Moslimdokter gewond bij lynchpartij Jood - Muslim doctor injured as he saves Jew caught in lynching

Het blussen van een brand na rellen in de stad Lod op 12 mei 2021. Foto door Yossi Aloni/Flash90

Nederlands + English

NEDERLANDS:

Een moslimarts is door een woedende menigte in elkaar geslagen toen hij een Jood te hulp schoot die tijdens een Arabisch oproer in Tamra in Galilea was neergestoken

Door: IsraelC - Nicky Blackburn

Een omstander belde de hulpdiensten om te proberen hulp te krijgen voor de man, die hevig bloedde door vele verwondingen

Dr. Muhammad Awad, 33, een arts van de spoedeisende hulp die werkt in het Bnei Zion Medisch Centrum in Haifa en vrijwilliger is voor United Hatzalah, leidde het team van vijf EMT's en paramedici die ter plaatse kwamen in een ambulance.

Dr. Muhammed Awad na de aanval. Foto met dank aan United Hatzalah
Toen hij de man zag, midden in de meute, renden hij en zijn team zonder aarzelen naar binnen.

"We gingen met al onze kracht het demonstratiegebied binnen en troffen de man aan met een steekwond in zijn nek en kneuzingen over zijn hele lichaam," zei Awad. "Mensen gingen door met hem te slaan. We schreeuwden naar iedereen om onmiddellijk te stoppen en we probeerden hem uit de boze meute te bevrijden. Toen begonnen we zelf ook klappen te krijgen.

Dr. Muhammed Awad na de aanval. Foto met dank aan United Hatzalah

"Mensen bleven pogingen doen om hem te slaan, zelfs nadat we hem hadden opgetild en geprobeerd hadden om hem in de ambulance te krijgen. Ik bedekte hem met mijn eigen lichaam en zo redde ik zijn leven.

"Dit alles vond plaats in het hart van het dorp tijdens de protesten. Dit is waar auto's in brand werden gestoken en waar het zelfs voor de politie gevaarlijk is om binnen te komen," legde Awad uit.

Ondanks dit gevaar, zei Awad, rende het team naar binnen "zelfs wetende dat we gewond zouden raken en zelf geslagen zouden worden."

"Wat Dr. Muhammad Awad en de andere medewerkers van de ambulance deden was absoluut heldhaftig," zei president en oprichter van United Hatzalah Eli Beer. "Zichzelf in gevaar brengen om hun medemens te redden is niet iets wat velen van ons zouden doen.

"In onze trainingen leren we dat het belangrijkste waar een eerste hulpverlener zich zorgen over moet maken, hun eigen veiligheid is. Maar in dit geval was er geen andere mogelijkheid dan wat dr. Awad en de anderen deden om de man te redden die door een woedende menigte werd geslagen.

"Voor deze daad, evenals voor de vele andere keren dat Dr. Awad en de andere hulpverleners mensen hebben geholpen, zijn zij ware helden," zei Beer.

De afgelopen nachten hebben er rellen plaatsgevonden in Joods-Arabische steden in heel Israël. Veel mensen, zowel Joodse als Arabische, zijn ernstig gewond geraakt bij de ongeregeldheden en historische gebouwen zijn in brand gestoken en vernield.


***************************
ENGLISH:

Putting out a fire after riots in the city of Lod on May 12, 2021. Photo by Yossi Aloni/Flash90

A Muslim doctor was beaten by an angry mob as he went to aid a Jew who had been stabbed in an Arab riot in Tamra in the Galilee.

By IsraelC - Nicky Blackburn

In an extraordinary act of bravery, a Muslim doctor was injured trying to save the life of a Jewish man during an attempted lynch in Tamra, a Muslim city in the Galilee, it was announced by emergency rescue organization United Hatzalah last night.

The Jewish man, a resident of Mitzpe Aviv, had entered the city to run some errands, as he did regularly, but a throng of residents rioting in the street attacked him and began to violently beat him, stabbing him in the neck.

A bystander called emergency services to try to get aid for the man, who was bleeding profusely from many injuries.

Dr. Muhammad Awad, 33, a Emergency Room doctor who works at the Bnei Zion Medical Center in Haifa and is a volunteer for United Hatzalah, was leading the team of five EMTs and paramedics who arrived at the scene in an ambulance.

Dr. Muhammed Awad after the attack. Photo courtesy of United Hatzalah
When he spotted the man, deep inside the mob, he and his team ran in without hesitation.

“We entered the protest with all of our strength and found the man suffering from a stab wound to his neck and contusions all over his body,” said Awad. “People were continuing to hit him. We yelled at everyone to stop immediately and we tried to extricate him from the angry mob. That is when we began to get hit ourselves.

Dr. Muhammed Awad after the attack. Photo courtesy of United Hatzalah

“People kept trying to hit him even after we loaded him up and tried to get him in the ambulance. I covered him with my own body and this is how I saved his life.

“This all took place in the heart of the village during the protests. This is where cars were burnt and where it is dangerous for even the police to enter,” explained Awad.

Despite this danger, Awad said the team ran in “even knowing that we would be injured and beaten ourselves.”

“What Dr. Muhammad Awad and the other staff from the ambulance did was absolutely heroic,” said President and Founder of United Hatzalah Eli Beer. “Putting themselves in harm’s way to save their fellow man is not something that many of us would do.

“In our training courses, we teach that the most important thing a first responder must worry about is their own safety. But in this instance, there was no option to do anything other than what Dr. Awad and the others did in order to save the man who was being beaten by an angry mob.

“For this act, as well as the many other times that Dr. Awad and the other responders have helped people, they are true heroes,” said Beer.

Rioting has taken place in Jewish-Arab cities throughout Israel over the last few nights. Many people, both Jewish and Arab, have been seriously injured in the troubles and historical buildings have been torched and destroyed.