17 mei 2021

2021-05-17: Fatah aan Palestijnen op Westelijke Jordaanoever: Confronteer Israëlische veiligheidstroepen - Fatah to West Bank Palestinians: Confront Israeli security forces

Palestijnse rellen in het weekend in Huwara bij Nabloes (Foto: AFP)

Nederlands + English

NEDERLANDS:

Palestijnse groepering, voorheen bekend als PLO, roept ook het publiek op om dinsdag een algemene staking uit te roepen in een poging om Israël op drie fronten meer strijd aan te bieden in een duidelijk protest tegen de aanhoudende gevechten in Gaza

Bron: Ynet

De huidige reeks gevechten ging maandag zijn tweede week in en er leek geen teken te zijn van een naderend einde van de ernstigste vijandelijkheden in jaren tussen Israël en Palestijnse militanten, ondanks toenemende internationale oproepen voor een staakt-het-vuren.

 Het idee achter de oproep lijkt te zijn om meer strijd tegen Israël te creëren op drie fronten: Gaza, de Westelijke Jordaanoever en binnen Israël door aanhoudende protesten van Israëlische Arabieren. Het is echter onduidelijk of het publiek op de oproep zal reageren.

Op zondag werden negen Palestijnen gedood in gevechten met de IDF op de Westelijke Jordaanoever. Palestijnen beweerden ook dat een man in het hoofd werd geschoten tijdens een vechtpartij met joodse kolonisten in een dorp ten zuiden van Hebron, en dat hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleed.

Sinds het begin van deze reeks gevechten heeft Hamas ook de Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever opgeroepen om de straat op te gaan en te strijden tegen de Israëlische veiligheidstroepen. 

Palestijnse rellen in het weekend in Huwara bij Nabloes (Foto: AFP)

De woordvoerder van de Hamas Izz al-Din al-Qassam Brigades, Abu Obeida, zei onlangs tegen de bewoners van de Westelijke Jordaanoever: "Iedereen met een wapen, een steen of een mes moet de zionistische vijand aanvallen. We zijn op weg naar de overwinning."

Ondertussen verijdelde de IDF maandagochtend een auto-rampaanval in de buurt van Nablus op de Westelijke Jordaanoever. Er raakten geen troepen gewond bij het incident en de verdachte werd aangehouden.

"Soldaten signaleerden een verdacht voertuig in [in de stad] Huwara. Het voertuig van de verdachte accelereerde naar hen toe, botste tegen de militaire patrouillewagen op de locatie en werd vervolgens gestopt. De soldaten schoten in de lucht en arresteerden de verdachte van de aanslag, die door veiligheidstroepen werd meegenomen voor verder verhoor," zei de IDF-woordvoerderseenheid in een verklaring.

IDF-aanvallen in Gaza vannacht (Foto: EPA)

Het Israëlische leger zei dat Hamas, een groep die door Israël, de Verenigde Staten en de Europese Unie als een terreurbeweging wordt beschouwd, en andere gewapende groeperingen in de afgelopen week meer dan 3.150 raketten hebben afgevuurd vanuit Gaza. 

Het ministerie van Volksgezondheid van Gaza schatte het dodental sinds het uitbreken van de vijandelijkheden op 197, waaronder 58 kinderen en 34 vrouwen. In Israël zijn tien mensen gedood, onder wie twee kinderen, aldus de Israëlische autoriteiten.


**************************
ENGLISH:

Palestinian riot over the weekend in Huwara near Nablus (Photo: AFP)

Palestinian faction, formerly known as PLO, also calls on the public to declare a general strike on Tuesday in an effort to greater strife for Israel on three fronts in apparent protest of the continued fighting in Gaza

Source: Ynet

The current round of fighting entered its second week on Monday and there appeared to be no sign of any imminent end to the most serious hostilities in years between Israel and Palestinian militants despite mounting international calls for a ceasefire.

 The idea behind the call appears to be to create greater strife for Israel on three fronts: Gaza, the West Bank and within Israel through continued protests of Israeli Arabs. It is unclear, however, if the public will respond to the call.

On Sunday, nine Palestinians were killed in clashes with the IDF throughout the West Bank. Palestinians also claimed a man was shot in the head during a brawl with Jewish settlers in a village south of Hebron, and died of his wounds at the hospital.

Hamas since the start of this round of fighting has also been calling on Palestinians in the West Bank to take to the streets and clash with Israeli security forces. 

Palestinian riot over the weekend in Huwara near Nablus (Photo: AFP)

Hamas Izz al-Din al-Qassam Brigades' spokesperson Abu Obeida recently told West Bank residents: "Anyone with a weapon, a stone or a knife should strike the Zionist enemy. We are on the road to victory."

In the meantime, the IDF on Monday morning foiled a car-ramming attack near Nablus in the West Bank. No troops were hurt in the incident and the suspect was apprehended.

"Soldiers identified a suspicious vehicle in [in the town of] Huwara. The suspect's vehicle accelerated towards them, smashed into the military patrol car at the location and was subsequently stopped. The soldiers fired into the air and arrested the suspect in the attack, which was taken for further questioning by security forces," the IDF Spokesperson's Unit said in a statement.

IDF strikes in Gaza overnight (Photo: EPA)

The Israeli military said that Hamas, a group regarded by Israel, the United States and the European Union as a terrorist movement, and other armed factions have fired more than 3,150 rockets from Gaza over the past week. 

The Gaza Health Ministry put the death toll since the hostilities flared at 197, including 58 children and 34 women. Ten people have been killed in Israel, including two children, Israeli authorities say.