25 mei 2021

2021-05-25: Na 2 weken opent Lynch slachtoffer in Akko zijn ogen - Acre lynching victim opens his eyes after 2 weeks

Nederlands + English

NEDERLANDS:

Artsen zeggen dat er ruimte is voor 'voorzichtig optimisme' nadat Elad Barzilai ontwaakt en beginnen met het proces om hem van de beademingsmachine af te halen.

Bron: ArutzSheva7

Elad Barzilai, een inwoner van Akko die ernstig gewond raakte bij een lynchpoging door Arabische relschoppers twee weken geleden, opende dinsdag voor het eerst zijn ogen.

Artsen van het Galilea Medisch Centrum zijn verheugd over de verbetering van Barzilai en zijn begonnen hem te ontdoen van de beademingsmachine waaraan hij sinds de lynchpoging is vastgemaakt.

Barzilai heeft twee belangrijke operaties ondergaan en zal naar verwachting een derde operatie ondergaan.

De directeur van het medisch centrum, Prof. Masad Barhum, die Elad vandaag bezocht, zegt: "Dit is een zeer opwindend moment. Ik wil de neurochirurgische afdeling in het algemeen en de neurochirurgische intensive care unit in het bijzonder bedanken voor hun geweldige werk en hun professionele en toegewijde zorg voor Elad. Hoewel hij nog een lange weg te gaan heeft, is het zeker mogelijk om nu voorzichtig optimisme uit te spreken."

Barzilai is getrouwd, heeft vier kinderen en is leraar aan een plaatselijke middelbare school die deel uitmaakt van het Amit-netwerk van scholen die een "op joodse waarden gebaseerd onderwijs" bieden, aldus hun website.

Vlak voor de aanslag waarbij hij bijna om het leven kwam, was Barzilai de straat op gegaan om zijn leerlingen te zoeken, om te voorkomen dat ze zich zouden aansluiten bij het geweld dat al woedde. Een bende Arabieren stortte zich op hem en viel hem wreed aan, waarbij hij hem met stenen en metalen staven sloeg.

De Amit-organisatie gaf een verklaring uit na de aanval: "Elad, een voorbeeldige leraar, wilde zijn leerlingen beschermen op die vreselijke nacht in zijn stad, en werd het slachtoffer van een afschuwelijke poging tot lynchen door toedoen van rellende Arabieren. Wij eisen dat de politie deze relschoppers stopt die hem probeerden te vermoorden. Zodra we van de aanslag hoorden, kregen Elad's eigen leerlingen samen met andere leerlingen van de Amit middelbare school in Akko begeleiding en steun van onze leraren en onze staf van begeleiders, om hen te helpen het vreselijke nieuws te verwerken en ermee om te gaan."


*****************************
ENGLISH:


Doctors say room for 'cautious optimism' after Elad Barzilai wakes up, begin process of weaning him from assisted breathing machine.

Source: ArutzSheva7

Elad Barzilai, a resident of Acre who was seriously injured in an attempted lynching carried out by Arab rioters two weeks ago, opened his eyes for the first time Tuesday.

Doctors at the Galilee Medical Center are pleased with Barzilai's improvement and have begun to wean him from the assisted breathing machine he has been attached to since the attempted lynching.

Barzilai has undergone two significant surgeries an is expected to undergo a third surgery.

The director of the medical center, Prof. Masad Barhum, who visited Elad today, says: "This is a very exciting moment. I would like to thank the neurosurgical department in general and the neurosurgical intensive care unit in particular, for their wonderful work and professional and dedicated care for Elad. Although he still has a long way to go, it is certainly possible to express cautious optimism now."

Barzilai is married with four children and a teacher in a local high school that belongs to the Amit network of schools which provide a “Jewish values-based education,” according to their website.

Immediately prior to the attack in which he almost lost his life, Barzilai had gone out on the street in search of his students, in order to prevent them from joining in the violence that was already raging. A gang of Arabs pounced on him and attacked him viciously, pounding him with rocks and metal rods.

The Amit organization issued a statement following the attack: “Elad, an exemplary teacher, wanted to protect his students on that terrible night in his city, and fell victim to a horrific attempted lynch at the hands of rioting Arabs. We demand that the police stop these rioters who tried to kill him. As soon as we learned of the attack, Elad’s own students along with other students from the Amit high school in Akko were given counseling and support by our teachers and our staff of counselors, to help them to process the terrible news and deal with it.”