02 juni 2021

2021-06-02: New York times gaat vol voor ‘bloederige laster - New york times goes full blood libel

Het hoofdkantoor van de New York Times in New York City. (Met dank: Haxorjoe/ Wiki Commons)

Nederlands + English

NEDERLANDS:

“… ze bestoken mij met woorden van haat, zonder reden bestrijden ze mij.” Psalm 109:3 (NBV )

 Door: ADAM ELIYAHU BERKOWITZ 

Donderdag publiceerde de New York Times een artikel op de voorpagina onder de kop "Het waren maar kinderen" met de foto's en namen van de 66 Palestijnse kinderen die tijdens de recente vijandelijkheden zijn omgekomen. Maar een vluchtige inspectie toont aan dat het artikel een van de slechtste stukken journalistiek ooit was.

IS ISRAËL SCHULDIG AAN HET DODEN VAN KINDEREN?

"Israëls critici noemen het dodental als bewijs dat de aanvallen van Israël willekeurig en onevenredig waren", aldus het artikel. 

Het artikel plaatste ook afbeeldingen van de Israëlische kinderen die werden gedood door Hamas-raketten, wat impliceert dat Israël zich daar ook schuldig aan maakte.

De NYT vermeldde niet dat negen van de kinderen die ze op 10 mei als gedood hadden vermeld, door onafhankelijke bronnen bewezen waren te zijn gedood door een Hamas-raket die Israël niet haalde en dat er op dezelfde dag nog minstens twee werden gedood door een Hamas-raket. Nog eens zes kinderen werden op dezelfde dag gedood bij een ander Hamas-raket die in eigen gebied weer neerkwam.

Lezers die scherper keken merkten ook op dat ten minste één vermeend slachtoffer, de 6-jarige Rahat Masry, al in 2017 was vermeld als vermoord door de IDF. Masry's foto was eigenlijk gepost op een site met een arsenaal aan foto's van 'schattige moslimkinderen'.

ABONNEMENTEN OPZEGGEN

Het NYT-artikel werd door velen bekritiseerd. Abraham Foxman, emeritus directeur van de Anti-Defamation League, tweette op 28 mei dat hij zijn NYT-abonnement opzei. Hij beschreef het artikel als een "bloederige laster". Zijn initiatief werd nagevolgd door Newsweek adjunct-opinieredacteur Batya Ungar, "Me too" en Associate Dean en directeur van Global Social Action Agenda in het Simon Wiesenthal Center Rabbi Abraham Cooper

Rabbi Cooper zei dat het artikel "lasterlijk was tegen de Joodse staat te midden van een tsunami aan antisemitische aanvallen door pro-Hamas-troepen in de Verenigde Staten... het is onvoorstelbaar." Hij voegde eraan toe dat de Times is uitgegroeid van "de krant van verslaglegging voor de Verenigde Staten van Amerika, 's werelds grootste democratie, tot de krant van verslaglegging voor Hamas."

 

***********************
ENGLISH:  

The New York Times headquarters in New York City. (Credit: Haxorjoe/ Wiki Commons)

They encircle me with words of hate; they attack me without cause Psalms 109:3 (The Israel BibleTM)

By ADAM ELIYAHU BERKOWITZ  

On Thursday, the New York Timespublished a front-page article under the headline “They were only children” featuring the pictures and names of the 66 Palestinian children killed in the recent hostilities. But a cursory inspection shows that the article was one of the worst pieces of journalism ever published.

IS ISRAEL GUILTY OF KILLING CHILDREN?

“Israel’s critics cite the death toll as evidence that Israel’s strikes were indiscriminate and disproportionate,” the article stated. 

The article also posted images of the Israeli children killed by Hamas rockets, implying that Israel was guilty of those as well.

The NYT failed to mention that nine of the children they listed as being killed on May 10 were proven by independent sources to have been killed by a Hamas rocket shortfall and at least two more were killed on the same day by a Hamas rocket. Another six children were killed in another Hamas rocket shortfall on the same day.

Sharp-eyed readers also noted at least one alleged victim, 6-year-old Rahat Masry, had already been listed in 2017 as being killed by the IDF. Masry’s photo was actually posted on a site of stock photos of “cute Muslim kids.” 

CANCELLING SUBSCRIPTIONS

The NYT article was criticized by many. Abraham Foxman, the director emeritus of the Anti-Defamation League, tweeted on May 28 that he is canceling his NYT subscription, describing the article as a “blood libel.” His initiative was joined by Newsweek Deputy Opinion Editor Batya Ungar-Sargon replied to Foxman, “Me too” and Associate Dean and Director of Global Social Action Agenda at the Simon Wiesenthal Center Rabbi Abraham Cooper

Rabbi Cooper said the article was “libelous against the Jewish state and that they do it amidst a tsunami of antisemitic attacks by pro-Hamas forces across the United States… it’s beyond the pale.” He added that the Times has gone from “being the paper of record for the United States of America – the world’s greatest democracy – to becoming the newspaper of record for Hamas.”