02 juni 2021

2021-06-02: Isaac Herzog verkozen tot Israël's 11de president, treedt in voetsporen van zijn vader, Chaim Herzog - Isaac Herzog elected Israel's 11th president, Follows in footsteps of his..

AFP / JACK GUEZJoods Agentschap Voorzitter Isaac Herzog op de jaarlijkse conferentie in Herzliya op 22 juni 2017

Nederlands + English

NEDERLANDS:

Joods Agentschap-voorzitter Isaac Herzog, wiens vader, Chaim Herzog, als zesde president van Israël diende, zal het 11e staatshoofd van het land worden.

Door: i24News

Herzog kreeg woensdag 87 stemmen in de Knesset (het Israëlische parlement) en versloeg daarmee zijn tegenstander en de enige andere kandidaat op het stembiljet, de met de Israëlprijs bekroonde onderwijzeres Miriam Peretz.

"We moeten de status van Israël internationaal verdedigen, antisemitisme en haat tegen Israël bestrijden en de Israëlische democratie in stand houden," zei Herzog in opmerkingen in de Knesset na het winnen van de verkiezing.

Peretz, die de eerste vrouwelijke president in de geschiedenis van Israël zou zijn geworden, feliciteerde Herzog met zijn overwinning en zei dat "we een waardige president hebben gekozen die ons zal eren."

De huidige president, Reuven Rivlin, beëindigt zijn zevenjarige ambtstermijn op 9 juli en is niet herkiesbaar.

De verkiezing was de eerste keer dat beide kandidaten geen lid waren van de Knesset en de eerste keer dat twee onafhankelijken zich kandidaat stelden voor het ambt.

Het Israëlische presidentschap is grotendeels een ceremoniële rol, waarbij een van de belangrijkste rollen is dat het de leiders van elke partij na de parlementsverkiezingen ontmoet en het mandaat geeft om te proberen een regering te vormen. Deze specifieke rol zou nog belangrijker kunnen worden, gezien de delicate aard van de lopende coalitiebesprekingen.**************************
ENGLISH:

AFP / JACK GUEZJewish Agency President Isaac Herzog at the Herzliya Annual Conference on June 22, 2017

Jewish Agency chairman Isaac Herzog, whose father, Chaim Herzog, served as Israel's sixth president, will become the country's 11th head of state.

By: i24news

Herzog received 87 votes in the Knesset (Israel Parliament), on Wednesday, defeating his opponent and the only other candidate on the ballot, Israel Prize-winning educator Miriam Peretz.

"We must defend the status of Israel internationally, fight antisemitism and hatred of Israel and preserve Israeli democracy," Herzog said in remarks at the Knesset after winning the election.

Peretz, who would have become the first female president in Israel's history, congratulated Herzog on his victory, saying that "we elected a worthy president who will honor us."

The current president, Reuven Rivlin, is ending his seven years in office on July 9 and is not eligible to run again.

The election marked the first time that both candidates were not sitting members of the Knesset and the first time that two independents were running for the office.

The Israeli presidency is largely a ceremonial role with one of the main roles meeting the leaders of each party following legislative elections and giving the mandate to try and form a government. This particular role could take on even greater significance, given the delicate nature of ongoing coalition talks.