03 juni 2021

2021-06-03: Google Diversity Chief beschuldigd Joden van "onverzadigbare honger naar doden - Google Diversity Chief Accused Jews of ‘Insatiable Appetite for Killing’

Global Lead for Diversity Strategy and Research at Google, Kamau Bobb (YouTube/Screenshot

Nederlands + English

NEDERLANDS:

Google's diversiteitshoofd Kamau Bobb zei dat Joden een 'onverzadigbare honger naar het doden' hebben en beschuldigde Israël van een 'onverzadigbare honger naar wraakzuchtig geweld'.

Door Yakir Benzion, United With Israel

Het hoofd van diversiteit bij de internetgigant Google plaatste een antisemitische tirade op zijn blog die dinsdag werd onthuld door de Washington Free Beacon.

"Als ik een Jood was, zou ik me zorgen maken over mijn onverzadigbare honger naar oorlog en doden ter verdediging van mezelf," schreef Bobb, die in 2017 door Google werd ingehuurd met de titel van Global Lead for Diversity Strategy and Research.

The Free Beacon's senior onderzoeksverslaggever Alana Goodman ontdekte de opmerkingen op Bobb's website van een post uit 2007.

De mensen bij Google die Bobb inhuurden, misten blijkbaar zijn post getiteld "If I Were A Jew," die vanaf juni 2021 nog steeds op zijn persoonlijke website stond.

Bobb's post begon met: "Als ik vandaag een Jood zou zijn, zouden mijn gevoeligheden gekweld worden. Ik zou het steeds moeilijker vinden om de lange cycli van onderdrukking die het Joodse volk heeft doorstaan te rijmen met de onverzadigbare honger naar wraakzuchtig geweld die Israël, mijn thuisland, nu heeft verworven."

Bobb's eenzijdige tirade die geen context had met betrekking tot de aanvallen op Israël door de door Iran gesteunde terreurgroepen Hezbollah en Hamas die plaatsvonden rond de tijd dat hij het schreef.

"Mijn grootste kwelling zou zijn dat ik de identiteit die mijn geschiedenis biedt verkeerd heb geïnterpreteerd en spiritueel en menselijk mededogen ongestraft heb getransponeerd," concludeerde Bobb.

The Free Beacon's onthulling over Bobb ontlokte harde reacties.

"Google moet deze antisemiet Kamau Bobb ontslaan," tweette het Simon Wiesenthal Center, de mensenrechtenorganisatie die racisme en antisemitisme bestrijdt.

"Dit alles roept de vraag op of (1) Google de nodige zorgvuldigheid heeft betracht bij het selecteren van Kamau Bobb voor de gevoelige positie ... en (2) of hij op deze posities moet blijven," tweette Michael Dickson, uitvoerend directeur van de pro-Israël organisatie Stand With Us.

"'If I Were A Jew' ... maakt weerzinwekkende, en antisemitische, vergelijkingen tussen de acties van de nazi's en die van 's werelds enige Joodse land. Hij schildert Joden af als bloeddorstig," zei Dickson.

Goodman merkte op dat de onthulling van Bobb's post "waarschijnlijk een nieuw licht zal werpen op Google's diversiteitsstrategie in de nasleep van de eisen van een groep werknemers dat het bedrijf zijn zakelijke contracten in Israël opzegt en Israël's militaire verdedigingsoperaties in Gaza publiekelijk veroordeelt."

De verslaggever merkte op dat terwijl Google openlijk diversiteiten kwesties heeft gesteund in de nasleep van de Black Lives Matter protesten, het bedrijf geen commentaar heeft gegeven op de recente piek van antisemitische haatmisdaden in heel Amerika.***************************
ENGLISH:

Global Lead for Diversity Strategy and Research at Google, Kamau Bobb (YouTube/Screenshot

Google’s diversity head Kamau Bobb said Jews have an ‘insatiable appetite for killing’ and accused Israel of an ‘insatiable appetite for vengeful violence.

By Yakir Benzion, United With Israel

The head of diversity at the internet giant Google posted an anti-Semitic diatribe on his blog that was revealed Tuesday by the Washington Free Beacon.

“If I were a Jew I would be concerned about my insatiable appetite for war and killing in defense of myself,’ wrote Bobb, who was hired by Google in 2017 with the title of Global Lead for Diversity Strategy and Research.

The Free Beacon‘s senior investigative reporter Alana Goodman discovered the comments on Bobb’s website from a 2007 post.

The people at Google who hired Bobb apparently missed his posting entitled “If I Were A Jew,”which was still on his personal website as of June 2021.

Bobb’s post began, “If I were a Jew today, my sensibilities would be tormented. I would find it increasingly difficult to reconcile the long cycles of oppression that Jewish people have endured and the insatiable appetite for vengeful violence that Israel, my homeland, has now acquired.”

Bobb’s one-sided diatribe that had no context relating to the attacks on Israel by the Iran-backed Hezbollah and Hamas terror groups occurring around the time he penned it.

“My greatest torment would be that I’ve misinterpreted the identity offered by my history and transposed spiritual and human compassion with self righteous impunity,” Bobb concluded.

The Free Beacon‘s expose on Bobb elicited harsh reactions.

“Google must fire this anti-Semite Kamau Bobb,” tweeted the Simon Wiesenthal Center, the human rights organization that fights racism and anti-Semitism.

“All of this begs the question whether (1) Google did due diligence when selecting Kamau Bobb for the sensitive position … and (2) whether he should remain in these positions,” tweeted Michael Dickson, Executive Director of the pro-Israel organization Stand With Us.

“‘If I Were A Jew’ … makes revolting, and anti-Semitic, comparisons between Nazi actions and that of the world’s only Jewish country. He portrays Jews as bloodthirsty,” said Dickson.

Goodman noted that the revelation of Bobb’s post “is likely to cast a new light on Google’s diversity strategy in the wake of demands from a group of employees that the company cancel its business contracts in Israel and publicly condemn Israel’s military defense operations in Gaza.”

The reporter noted that while Google has publicly supported diversity issues in the wake of the Black Lives Matter protests, the company has not commented on the recent spike in anti-Semitic hate crimes across America.