04 juni 2021

2021-06-04: Hamas wendt zich tot cryptocurrency om terreursancties te omzeilen - Hamas turns to cryptocurrency to bypass terror sanctions

In de loop van 2020 namen Amerikaanse autoriteiten meer dan 1 miljoen dollar aan cryptocurrency in beslag die gelinkt zijn aan de Izzedin al-Qassam Brigades | Illustratie: Reuters/Dado Ruvic

Nederlands - English;

NEDERLANDS:

"Onze fondsenwervingsstrategieën blijven evolueren nu ons meer beperkingen worden opgelegd," vertelt een Hamas-functionaris aan de Wall Street Journal.

Door: Israel Hayom

De terreurgroep Hamas heeft geprofiteerd van een piek in cryptocurrency donaties sinds de 11-daagse uitbarsting van geweld van vorige maand, waarbij het meer dan 4.300 raketten op Israël afvuurde, volgens een rapport in de Wall Street Journal op donderdag.

De Izzedin al-Qassam Brigades, de gewapende vleugel van de in Gaza gevestigde islamistische groep, die door de Verenigde Staten, de Europese Unie en anderen op de zwarte lijst is geplaatst als een terroristische entiteit, lanceerde verschillende platforms die bitcoins en andere cryptocurrencies accepteren, waardoor de geldschieters de internationale sancties kunnen omzeilen.

"Onze fondsenwervingsstrategieën blijven evolueren naarmate er meer beperkingen op ons worden gelegd," vertelde een Hamas-functionaris die op voorwaarde van anonimiteit sprak, aan de Wall Street Journal.

Volgens de Wall Street Journal kende de website van de al-Qassam Brigade, alqassam.ps, tussen 10 en 20 mei, toen Hamas en de Israëlische strijdkrachten slaags raakten, een aanzienlijke toename van het aantal bezoekers en de belangstelling, d.w.z. de tijd die bezoekers op de site blijven, volgens een analyse van het Counter Extremism Project, een in New York gevestigde non-profit groep die Hamas beschrijft als een gewelddadige islamistische extremistische groepering.

De populariteit van de site op het trafiekcontrolebedrijf Alexa maakte een sprong naar de top 100.000 online sites van zijn vorige rangschikking van 831.992 tijdens die periode, aldus het rapport. Een op de vijf bezoekers van alqassam.ps is volgens Alexa afkomstig uit Saoedi-Arabië. Het verkeer en de betrokkenheid bij een andere belangrijke Palestijnse terroristische site, saraya.ps, steeg ook tijdens het conflict, meldde de Wall Street Journal.  Volgens Alexa steeg de ranking van saraya.ps van 993.000 net voor het conflict naar 255.885 na het conflict. De grootste groep bezoekers, 28%, is afkomstig uit Jemen, aldus de traffic-tracker.

Op Telegram - een in Dubai gevestigd versleuteld berichtenplatform dat ook fungeert als doorgeefluik voor financiële transacties - heeft het al-Qassam kanaal 261.000 volgers gekregen, zes keer meer dan dat van de politieke vleugel van Hamas.

In de loop van 2020 hebben de Amerikaanse autoriteiten meer dan $ 1 miljoen aan cryptocurrency in beslag genomen die gekoppeld zijn aan de Izzedin al-Qassam Brigades, terwijl in 2019 de Amerikaanse schatkist zei dat de al-Qassam Brigades sinds 2015 meer dan $ 200 miljoen hadden ontvangen van de Islamitische Revolutionaire Garde van Iran.

Hoewel sommigen het transformerende en democratiserende potentieel van cryptocurrency toejuichen, hebben de ondoorzichtigheid en het gebrek aan gecentraliseerde controle ervoor gezorgd dat het door criminelen, drugshandelaren, terroristen en kinderpornografen is overgenomen.


************************
ENGLISH:

Throughout 2020, US authorities seized over $1 million in cryptocurrency linked to the Izzedin al-Qassam Brigades | Illustration: Reuters/Dado Ruvic

"Our fundraising strategies keep on evolving as more restrictions are being placed on us," a Hamas official tells the Wall Street Journal.

By: Israel Hayom

The Hamas terrorist group has enjoyed a spike in cryptocurrency donations since last month's 11-day conflagration of violence that saw it fire over 4,300 rockets at Israel, according to a report in the Wall Street Journal on Thursday.

The Izzedin al-Qassam Brigades, the armed wing of the Gaza-based Islamist group, blacklisted as a terrorist entity by the United States, the European Union and others, launched several platforms that accept bitcoins and other cryptocurrencies, allowing its backers to bypass international sanctions.

"Our fundraising strategies keep on evolving as more restrictions are being placed on us," a Hamas official speaking on condition of anonymity told the Wall Street Journal.

According to the Wall Street Journal, between May 10 and 20, as Hamas and Israeli forces clashed, the al-Qassam Brigade's flagship website, alqassam.ps, saw a considerable increase in traffic and engagement, which is the length of time visitors remain on the site, according to an analysis by the Counter Extremism Project, a New York-based non-profit group that describes Hamas as a violent Islamist extremist group.

The site's popularity on traffic-tracking firm Alexa leaped into the top 100,000 sites online from its previous ranking of 831,992 during that period, the report said. One in five of the visitors to alqassam.ps hails from Saudi Arabia, according to Alexa. Traffic and engagement to another major Palestinian terrorist site, saraya.ps, also rose during the conflict, the Wall Street Journal reported.  According to Alexa, its ranking leaped to 255,885 after the conflict from 993,000 just before. The largest group of visitors, 28%, are based in Yemen, the traffic-tracker says.

On Telegram – a Dubai-based encrypted messaging platform that also functions as a conduit for financial transactions – the al-Qassam channel has gained 261,000 followers, six times more than that of Hamas' political wing.

Throughout 2020, US authorities seized over $1 million in cryptocurrency linked to the Izzedin al-Qassam Brigades, while in 2019 the US Treasury said that since 2015 the al-Qassam Brigades had received more than $200 million from Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps.

While some hail the transformative and democratizing potential of cryptocurrency, its opacity and lack of centralized control have seen it adopted by criminals, drug traffickers, terrorists and child pornographers.