09 juni 2021

2021-06-09:Frans parlement gaat onderzoek openen naar strafzaak Halimi - French parliament to open investigation into Halimi criminal case

De 65-jarige Franse Joodse huisarts Sarah Halimi werd in 2017 vermoord. (Simon Wiesenthal Center

De Assemblée Nationale gaat een parlementaire enquête openen naar de strafzaak die volgde op de moord op Sarah Halimi. Dit onderzoek komt op aandringen van Meyer Habib (Union des démocrates et indépendants) die deze commissie ook zal gaan voorzitten.

Door: CIDI

De moord op Sarah Halimi veroorzaakte in 2017 een schokgolf door de Frans-Joodse gemeenschap. Halimi werd vermoord door haar buurman, Kobili Traoré, die haar mishandelde terwijl hij “Allahu akbar” schreeuwde, en haar uit haar raam smeet. Naderhand proclameerde hij dat “Satan had vermoord”. Voor vele Franse Joden was deze moord nieuw bewijs voor het groeiende antisemitisme in het land.

Na de moord duurde het ellenlang voordat de moord werd gezien als antisemitisch, dit tot afgrijzen van de Joodse gemeenschap in Frankrijk. De Franse regering erkende het antisemitische motief, maar de rechters verklaarden Traoré ontoerekeningsvatbaar wegens een cannabispsychose. Het besluit van de rechters werd bekrachtigd door het Hof van Cassatie in 2021, ondanks demonstraties in Parijs, Tel Aviv, New York, en op initiatief van CIDI in Den Haag. Na de zaak stelde president Macron dat hij zou aansturen op wetswijzigingen, om zo een toekomstige vergelijkbare uitspraak onmogelijk te maken.

De Frans-Israelische Meyer Habib, lid van de liberale centrumpartij UDI, gebruikte samen met Constance Le Grip (Les Republicains) het jaarlijkse recht van partijen in de Assemblée Nationale om een enquête aan te vragen. Hij kreeg daarbij steun van zijn partijgenoten en 80 andere parlementariërs, waaronder van het liberale La Republique en Marche van president Macron. Volgens Habib zal de enquêtecommissie “licht schijnen op verschillende misstanden bij politie en justitie, die bleken tijdens de affaire Sarah Halimi.”

De parlementaire enquête kan gedurende zes maanden onder meer agenten, rechters, getuigen en bewindspersonen ondervragen over de gebeurtenissen rond de zogeheten ‘affaire Sarah Halimi’.


**********************
ENGLISH:

65-year-old French Jewish family doctor Sarah Halimi was murdered in 2017. (Simon Wiesenthal Center)

The Assemblée Nationale is to open a parliamentary inquiry into the criminal case that followed the murder of Sarah Halimi. This inquiry comes at the behest of Meyer Habib (Union des démocrates et indépendants) who will also chair this committee.

By: CIDI

The murder of Sarah Halimi sent shock waves through the French Jewish community in 2017. Halimi was murdered by her neighbor, Kobili Traoré, who abused her while shouting "Allahu akbar," and threw her out her window. Afterwards, he proclaimed that "Satan had murdered." For many French Jews, this murder was new evidence of the growing anti-Semitism in the country.

After the murder, it took an agonizingly long time for the murder to be seen as anti-Semitic, much to the horror of the Jewish community in France. The French government recognized the anti-Semitic motive, but the judges declared Traoré insane due to cannabis psychosis. The judges' decision was upheld by the Court of Cassation in 2021, despite demonstrations in Paris, Tel Aviv, New York, and on the initiative of CIDI in The Hague. After the case, President Macron stated that he would push for legislative changes in order to make a future similar ruling impossible.

French-Israeli Meyer Habib, a member of the liberal centrist party UDI, along with Constance Le Grip (Les Republicains) used the annual right of parties in the Assemblée Nationale to request an inquiry. He was supported by his party colleagues and 80 other parliamentarians, including President Macron's liberal La Republique en Marche. According to Habib, the commission of inquiry will "shine light on various abuses in the police and judiciary, which transpired during the Sarah Halimi affair."

For six months, the parliamentary inquiry may question, among others, police officers, judges, witnesses and government officials about the events surrounding the so-called "Sarah Halimi affair.