09 juni 2021

2021-06-09: VIDEO: Medeoprichter Black Lives matter roept op tot de eliminatie van Israël - Black Lives matter co-founder calls for the elimination of Israel.

Nederlands + English

NEDERLANDS:

Dit is Black Lives Matter. En zo veel mensen zijn blind voor de waarheid. Deze organisatie gaat NIET over het helpen van zwarte mensen. Black Lives Matter is een marxistische, antisemitische groep

Door: IsraelUnwired

Black Lives Matters is een organisatie die destructief is voor Amerika en de wereld.  Luister naar hoe Patrisse Cullors praat over de noodzaak om Israël te beëindigen. Zij is volledig antisemitisch. Als je de Joodse staat haat, dan haat je Joden. Zo simpel is het. Israël is het enige land in de wereld dat zwarte mensen uit Afrika haalt en ze naar de vrijheid brengt. En toch, demoniseert zij de enige echte Joodse staat. Cullors verspreidt leugens. Er is geen apartheid in Israël. Hoe durft zij de apartheid in Zuid-Afrika te bagatelliseren door te zeggen dat Israël, een vrije en democratische staat, een apartheidsstaat is!

Israël is een land dat burgers heeft die Joods, Moslim, Christen en Druzen zijn. Elke burger heeft gelijke kansen om te stemmen, een opleiding te volgen, te werken en te leven. Ga gewoon naar Israël. Stap in de bus of de trein. Je zult een Jood naast een moslim zien zitten. Je zult een Ethiopiër naast een Christen zien zitten.

Hoe durft Black Lives Matter, een organisatie die beweert op te komen voor zwarte rechten, de waarheid zo te verdraaien? Ze geven duidelijk niet om de waarheid. Ze geven alleen om het neerhalen van Israël, Amerika, en ieder ander die staat voor democratie en vrijheid.

********************************************************************************************

ENGLISH:

This is Black Lives Matter for you. And so many people are blind to the truth. This organization is NOT about helping Blacks. Black Lives Matter is a Marxist, Antisemitic Group

By: IsraelUnwired

Black Lives Matters is an organisation that is destructive to America and the world. Listen to how Patrisse Cullors talks about needing to end Israel. She is completely antisemitic. If you hate the Jewish state, you hate Jews. It’s that simple. Israel is the only country in the world to take Black people out of Africa and bring them to freedom. And yet, she is demonizing the one and only Jewish state. Cullors is spreading lies. There is no apartheid in Israel. How dare she belittle the apartheid in South Africa by saying that Israel, a free and democratic state, is an apartheid state!

Israel is a country that has citizens who are Jewish, Muslim, Christian, and Druze. Every citizen has an equal opportunity to vote, get an education, work, and live life. Just go to Israel. Walk on the bus or the train. You’ll see a Jews sitting next to a Muslim. You’ll see an Ethiopian sitting beside a Christian.

How dare Black Lives Matter, an organization that claims to stand up for Black rights, distort the truth so much? They clearly do not actually care about the truth. They only care about bringing down Israel, America, and anyone else who stands for democracy and freedom.