14 juni 2021

2021-06-14: Palestijnse terreurorganisaties dreigen met hernieuwd geweld - Palestinian terror organizations threaten renewed violence.

Nederlands + English

NEDERLANDS:

Hamas en de PLO dreigen met een “explosie” van geweld als aanstaande dinsdag de eerder uitgestelde mars, bekend als de “Vlaggenparade”, alsnog plaatsvindt in de Oude Stad van Jeruzalem.

Door Joods.nl

Hamas dreigt dat het fel zal reageren op de parade en zegt de raketbeschietingen op steden in Israël te willen hervatten mocht de mars doorgaan. Volgens president van de Palestijnse Autoriteit Mahmoud Abbas hebben de “bezettingsautoriteiten niets geleerd van de internationale en regionale politieke veranderingen.”

De regering van Netanyahu stemde vorige week toe om de mars toe te staan na een compromis tussen toenmalig premier Benjamin Netanyahu en minister van Defensie Benny Gantz over een nieuwe route.

De nieuwe route zal grotendeels het gebied van de ingang van de Damascuspoort naar de Oude Stad en de moslimwijk vermijden om mogelijke confrontaties te voorkomen.

De jaarlijkse parade om de hereniging van de hoofdstad na de Zesdaagse Oorlog van 1967 te vieren, vindt gewoonlijk plaats op Jeruzalem dag. De mars die dit jaar op 10 mei werd gehouden, moest worden afgebroken omdat Hamas raketten afvuurde op Jeruzalem vanuit Gaza, wat het begin markeerde van een 11-daags conflict.

De verplaatste mars voor deze week werd vervolgens opnieuw uitgesteld tot twee dagen na de stemming in de Knesset afgelopen zondag over een nieuwe regering.

Ook in 2020 werd de jaarlijkse mars afgelast vanwege de coronapandemie.**********************
ENGLISH:

Hamas and the PLO are threatening an "explosion" of violence if next Tuesday's previously postponed march, known as the "Flag Parade," still takes place in Jerusalem's Old City.

By Joods.nl

Hamas is threatening that it will react violently to the parade and says it intends to resume rocket fire on cities in Israel should the march go ahead. Palestinian Authority President Mahmoud Abbas says the "occupation authorities have learned nothing from the international and regional political changes."

Netanyahu's government agreed last week to allow the march after a compromise between then-Prime Minister Benjamin Netanyahu and Defense Minister Benny Gantz on a new route.

The new route will largely avoid the area from the Damascus Gate entrance to the Old City and the Muslim Quarter to avoid possible confrontations.

The annual parade to celebrate the reunification of the capital after the 1967 Six Day War usually takes place on Jerusalem Day. This year's march, held on May 10, had to be aborted because Hamas fired rockets into Jerusalem from Gaza, marking the beginning of an 11-day conflict.

The rescheduled march for this week was then postponed again until two days after the Knesset voted on a new government last Sunday.

Also in 2020, the annual march was cancelled due to the corona pandemic.