20 juli 2021

2021-07-20: Libanon vuurt raketten af op Israël, IDF antwoordt met artillerievuur - Lebanon fires rockets into Israel, IDF responds with artillery fire

IDF Artillerie Korps gezien vuren richting Hezbollah doelen in Libanon, aan de Israël Libanon grens op 26 augustus 2020. Foto door David Cohen/Flash90 *** Local Caption *** ?????

De Israel Defense Forces hebben dinsdagochtend doelen in Libanon beschoten nadat maandagavond twee raketten vanuit Libanon op Noord-Israël waren afgevuurd.

Israël's Iron Dome luchtverdedigingssysteem schoot een van de raketten neer, terwijl de tweede in een open gebied neerkwam, volgens het leger. Er werden geen gewonden of schade gemeld, en het IDF Home Front Command vaardigde geen speciale richtlijnen uit voor inwoners van het noorden.

 Het IDF heeft dinsdag verklaard dat Israël niet zal tolereren dat de huidige Libanese crisis overslaat naar Israël, en herhaald dat Israël Libanon verantwoordelijk houdt voor aanvallen die van zijn grondgebied uitgaan.

"Wij zullen niet toestaan dat de sociale, politieke en economische crisis in Libanon uitgroeit tot een bedreiging van de veiligheid van Israël. Ik roep de internationale gemeenschap op om actie te ondernemen om de stabiliteit in Libanon te herstellen," zei Gantz.

"De staat Libanon is verantwoordelijk voor de raketten die vannacht zijn afgevuurd die vannacht zijn afgevuurd, omdat het terroristen toestaat op zijn grondgebied te opereren. Israël zal optreden tegen elke bedreiging van zijn soevereiniteit en zijn burgers, en zal reageren in overeenstemming met zijn belangen - op het relevante tijdstip en de relevante plaats," voegde hij eraan toe.

Libanon bevindt zich midden in een ernstige economische crisis, met tekorten aan brandstof, medicijnen en basisgoederen. De Libanese munt is aan het wankelen en de banken hebben maatregelen genomen om geldopnames en overschrijvingen te beperken.

Gantz bood Libanon hulp aan in een toespraak op 4 juli, waarin hij zei dat Israël "bereid was om te handelen en om andere landen aan te moedigen om Libanon de helpende hand te reiken, zodat het weer zal opbloeien en uit zijn crisistoestand zal komen".

"Als Israëliër, als Jood en als mens, doet mijn hart pijn bij het zien van de beelden van mensen die honger lijden in de straten van Libanon," zei Gantz.

De crisis, die eind 2019 begon, wordt door velen in Libanon geweten aan corruptie en wanbeheer door de politieke klasse.


*********************************
ENGLISH:

IDF Artillery Corps seen firing towards Hezbollah targets in Lebanon, on the Israel Lebanon border on August 26, 2020. Photo by David Cohen/Flash90 *** Local Caption *** ?????

The Israel Defense Forces shelled targets in Lebanon on Tuesday morning after two rockets were launched from Lebanon at northern Israel on Monday night.

Israel’s Iron Dome air defense system downed one of the rockets, while the second fell in an open area, according to the military. No injuries or damage were reported, and the IDF Home Front Command issued no special guidelines for residents of the north.

 on Tuesday that Israel would not tolerate the current Lebanese crisis spilling over into Israel, and reiterated that Israel holds Lebanon responsible for attacks emanating from its territory.

“We will not allow the social, political and economic crisis in Lebanon to turn into a security threat to Israel. I call on the international community to take action to restore stability in Lebanon,” said Gantz.

“The state of Lebanon is responsible for the rockets fired overnight, as it allows terrorists to operate within its territory. Israel will act against any threat to its sovereignty and its citizens, and will respond in accordance to its interests—at the relevant time and place,” he added.

Lebanon is in the midst of a severe economic crisis, with shortages of fuel, medicine and basic goods. The Lebanese currency is foundering and banks have moved to restrict withdrawals and transfers.

Gantz offered Lebanon assistance in a July 4 speech, saying Israel was “ready to act, and to encourage other countries to extend a helping hand to Lebanon so that it will once again flourish and emerge from its state of crisis.”

“As an Israeli, as a Jew and as a human being, my heart aches seeing the images of people going hungry on the streets of Lebanon,” said Gantz.

The crisis, which began in late 2019, is blamed by many in Lebanon on corruption and mismanagement by the political class.