20 juli 2021

2021-07-20: MET VIDEO. Israël is helemaal klaar om Iran in een zinderende vuurzee te veranderen - WITH VIDEO. Israel is all set to turn Iran into a sweltering blaze

Screenshot youtube

Nederlands + English

NEDERLANDS (Video in Engels):

Nu de Iraanse dreiging niet afneemt en de strop rond Israël steeds strakker wordt, zijn de plannen om Hezbollah in het noorden en Iraanse vooruitgeschoven bases in Syrië aan te pakken, in een koortsachtige tempo toegenomen. Met of zonder kernwapen, de Ayatollahs hebben genoeg wapentuig op die twee plaatsen om Israël ernstige schade toe te brengen.

Premier Naftali Bennett mag dan voormalig premier Netanyahu op de vingers hebben getikt over een gebrek aan planning, maar in werkelijkheid is het de huidige regering die er tot over haar oren in lijkt te zitten. Alleen de stafchef van Israël lijkt het inzicht en de moed te hebben voor de komende strijd.

Dit is precies waarom de voormalige premier Netanyahu hem binnenhaalde en generaal Aviv Kochavi carte blanche gaf om de Iraanse dreiging het hoofd te bieden. Nu is het tijd voor de echte fase. Een combinatie van geheime missies op Iran en openlijke aanvallen op Libanon zal worden gecombineerd om de Iraanse agressie terug te dringen en uit te roeien. Zal het lukken? Het zal moeten.

************************************************************


************************************************************
ENGLISH:

With the Iranian menace not backing down and the noose tightening around Israel, planning has gone into fever pitch over dealing with Hezbollah to the North and Iranian forward bases in Syria. With or without a nuclear weapon, the Ayatollahs have enough weaponry int those two places to cause Israel serious damage.

Prime Minister Naftali Bennett may have grilled former Prime Minister Netanyahu over a lack of planning, but in truth, it is the current government which appears to be way over its head. Only Israel’s chief os staff appears to have the acumen and stomach for the coming fight.

This is exactly why former PM Netanyahu brought him in and gave General Aviv Kochavi carte blanche to take care of the Iranian threat. Now it is time for the real phase. A combination of covert missions on Iran and overt attacks on Lebanon will be combined to push back and stamp out Iranian aggression. Will it succeed? It will have to.