21 juli 2021

2021-07-21: Syrië: Israëlische luchtaanvallen treffen doelen in Syrië - Syria: Israeli airstrikes hit targets in Syria

Een luchtaanval in Syrië op 24 juni 2020. Bron: Twitter/Majd Fahd.

Israël heeft maandag luchtaanvallen uitgevoerd in de buurt van Aleppo in het noorden van Syrië, meldden Syrische staatsmedia op dinsdag.

Het Syrian Arab News Agency (SANA) citeerde een militaire bron die zei dat de aanvallen gericht waren geweest op een aantal locaties in de As-Safira regio ten zuidoosten van Aleppo, en materiële schade maar geen slachtoffers hadden veroorzaakt.

De in het Verenigd Koninkrijk gevestigde oorlogsmonitoringgroep Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) meldde maandag dat de aanvallen waren gericht op "verdedigingsfabrieken van het Syrische regime" in het As-Safirah gebied, evenals op locaties in de omgeving van Jabal al-Waha.

De doelwitten herbergen een Iraanse basis en wapenopslagplaatsen die worden gebruikt door de Iran gesteunde milities, die bij de aanval werden vernietigd, aldus SOHR. Tot nu toe zijn er geen slachtoffers gemeld, aldus de groep.

De Israel Defense Forces heeft geen commentaar gegeven op de berichten.

De aanvallen zijn de laatste in een reeks van honderden aanvallen op Iraanse doelen in Syrië die worden toegeschreven aan Israël.

Op 8 juni meldde SANA dat Israël doelen had getroffen in het centrum en zuiden van het land, waarbij schade werd aangericht maar geen slachtoffers vielen. SOHR meldde echter dat de aanvallen hadden geleid tot "veel slachtoffers".


************************************
ENGLISH:

An airstrike in Syria on June 24, 2020. Source: Twitter/Majd Fahd.

Israel carried out airstrikes in the vicinity of Aleppo in northern Syria on Monday, Syrian state media reported on Tuesday.

The Syrian Arab News Agency (SANA) quoted a military source as saying that the strikes had targeted a number of sites in the As-Safira region to the southeast of Aleppo, and had caused material damage but no casualties.

U.K.-based war monitoring group Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) reported on Monday that the strikes had targeted “Syrian regime defense factories” in the As-Safirah area, as well as sites in the vicinity of Jabal al-Waha.

The targeted sites hosted an Iranian base and weapons warehouses used by Iran-backed militias, which were destroyed in the attack, according to SOHR. No casualties have thus far been reported, the group said.

The Israel Defense Forces did not comment on the reports.

The strikes are the latest in a series of hundreds of attacks on Iranian targets in Syria attributed to Israel.

On June 8, SANA reported that Israel had hit targets in the center and south of the country, causing damage but no casualties. However, SOHR reported that the strikes had resulted in “many casualties.”