09 oktober 2019

2019-10-09-11.25: Yom Kippoer, de dag van verzoening - Yom Kippur, the day of reconciliation

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Yom Kippoer is de belangrijkste Joodse feestdag, hij vormt de afsluiting van de 'tien dagen van bekering' (Hebreeuws: Aseret Yame Teshoeva), die op Rosh HaShanah, Nieuwjaarsdag, begon. Yom Kippoer besluit deze tien dagen waarop alle schepselen worden beoordeeld. 

Volgens het geloof heb je vanaf nieuwjaarsdag nog tien dagen om je te bekeren als je op Nieuwjaarsdag een slecht oordeel hebt ontvangen. Een paar dagen voor deze belangrijke dag begroeten we elkaar vaak met de zin: 'Gmar Chatima Tova' (vertaald: 'moge u goed staan ingeschreven'). Dit verwijst naar de inschrijving in het Boek des Levens. 

In de synagoge wordt Yom Kippoer ingeleid met het 'Kol Nidrei' gebed:

כָּל נִדְרֵי וֶאֱסָרַי וּשְׁבוּעֵי וַחֲרָמֵי וְקוֹנָמֵי וְקִנּוּסֵי וְכִנּוּיֵי, דְּאִנְדַרְנָא וּדְאִשְׁתַּבַּעְנָא, וּדְאַחֲרִימְנָא וּדְאָסַרְנָא עַל נַפְשָׁתָנָא. מִיּוֹם כִּפּוּרִים זֶה עַד יוֹם כִּפּוּרִים הַבָּא עָלֵינוּ לְטוֹבָה. בְּכֻלְּהוֹן אִיחֲרַטְנָא בְהוֹן, כֻּלְּהוֹן יְהוֹן שָׁרָן, שְׁבִיקִין שְׁבִיתִין בְּטֵלִין וּמְבֻטָּלִין, לָא שְׁרִירִין וְלָא קַיָּמִין. נִדְרָנָא לָא נִדְרֵי וֶאֱסָרָנָא לָא אֱסָרֵי וּשְׁבוּעָתָנָא לָא שְׁבוּעוֹת

'Kol Nidrej ve'esarej. ve'charamej. ve'konamej. ve'chinusej. ve'kinusej ushvoe'ot. Dinedarena. oede'ischete va'ena. Oede'acharimna. Ve'diasarjna. Al nafeshatana. Mi Yom Kippoerim toe ad yom Kippoerim habah Alejnoe le'tovah. Kolhon Achratena be'hon. Kolhon Jehon Saran. Shevikin. Shevitin. Be'tilin u'mevoetalin. La scheririn ve'la kajamin. Nideranah la Nidrej. oeshvoe'atana la shevoeot.'

Wij hebben spijt van alle afspraken, overeenkomsten, geloften en vervloekingen, die we hebben gezworen en hebben toegewijd en hebben verboden van deze Yom Kippur tot de volgende Yom Kippur, moge het ons ten goede komen – met betrekking tot hen allen, we betreuren ze voortaan. Ze worden allemaal toegestaan, verlaten, geannuleerd, ongeldig en leeg, zonder kracht en zonder te staan. Onze geloften zullen geen geldige geloften zijn; onze verboden zijn geen geldige verboden en onze eden zullen geen geldige eden zijn.

De video toont Slichot (berouw, sorry) gebeden voor Yom Kippoer, maandagavond bij de Klaagmuur, waar tienduizenden Joden samenkwamen met de opperrabbijnen en de burgemeester van Jeruzalem, Moshe Leon.

De redactie van Israel Today wenst haar lezers vandaag 'Gmar Chatima Tova' toe. Het laatste nieuws uit het Heilige Land kunt u donderdag weer op deze website verwachten.

De redacties van Israel Today en IsraelCNN wensen haar lezers vandaag 'Gmar Chatima Tova' toe.

__________________
ENGLISH:

Yom Kippur is the most important Jewish holiday, ending the "ten days of conversion" (Hebrew: Aseret Yame Teshoeva), which began on Rosh HaShanah, New Year's Day. Yom Kippur decides these ten days on which all creatures are judged.


By faith you have ten days from New Year's Day to repent if you have received a bad judgment on New Year's Day. A few days before this important day, we often greet each other with the phrase: "Gmar Chatima Tova" (translated: "may you be properly registered"). This refers to the registration in the Book of Life.

Yom Kippur is introduced in the synagogue with the 'Kol Nidrei' prayer:

כָּל נִדְרֵי וֶאֱסָרַי וּשְׁבוּעֵי וַחֲרָמֵי וְקוֹנָמֵי וְקִנּוּסֵי וְכִנּוּיֵי, דְּאִנְדַרְנָא וּדְאִשְׁתַּבַּעְנָא, וּדְאַחֲרִימְנָא וּדְאָסַרְנָא עַל נַפְשָׁתָנָא. מִיּוֹם כִּפּוּרִים זֶה עַד יוֹם כִּפּוּרִים הַבָּא עָלֵינוּ לְטוֹבָה. בְּכֻלְּהוֹן אִיחֲרַטְנָא בְהוֹן, כֻּלְּהוֹן יְהוֹן שָׁרָן, שְׁבִיקִין שְׁבִיתִין בְּטֵלִין וּמְבֻטָּלִין, לָא שְׁרִירִין יְלָאן. נִדְרָנָא לָא נִדְרֵי וֶאֱסָרָנָא לָא אֱסָרֵי וּשְׁבוּעָתָנָא לָא שְׁבוּעוֹת

'Kol Nidrej ve'esarej. ve'charamej. ve'konamej. ve'chinusej. ve'kinusej ushvoe'ot. Dinedarena. o'e'eteh of Va'ena. Ud'acharimna. Ve'diasarjna. Al nafeshatana. Mi Yom Kippurim ad yom Kippurim habah Alejnoe le'tovah. Kolhon Achratena be'hon. Kolhon Jehon Saran. Shevikin. Shevitin. Be'tilin u'mevoetalin. La scheririn ve'la kajamin. Nideranah la Nidrej. oeshvoe 'atana la shevoeot.'

We regret all the agreements, agreements, vows and curses that we have sworn and committed to and have prohibited from this Yom Kippur to the next Yom Kippur, may it benefit us - with regard to them all, we regret them from now on . They are all allowed, abandoned, canceled, invalid and empty, without strength and without standing. Our vows will not be valid vows; our prohibitions are not valid prohibitions and our oaths will not be valid ones.

The video shows Slichot (repentance, sorry) prayers for Yom Kippur, Monday night at the Wailing Wall, where tens of thousands of Jews met with the Chief Rabbis and the Mayor of Jerusalem, Moshe Leon.

The editors of Israel Today and IsraelCNN wish their readers 'Gmar Chatima Tova' today.

(Google Translate)