14 april 2017

Hypocrisie en dubbele standaarden tegen Israël'

Minister van Defensie Liberman haalt uit in verband met gebrek aan internationale bezorgdheid over moorden en executies van Arabieren als het Israël niet kan worden verweten.


Avigdor Liberman (Miriam Alster/Flash 90)

Minister van Defensie Avigdor Lieberman sprak over de telefoon woensdag met de VN-gezant voor het Midden-Oosten, Nikolai Maldanov.

Liberman uitte zijn verontwaardiging over de manier waarop de internationale gemeenschap een reeks moorden en executies van de Palestijnse Arabieren negeert in het Ein el Hilweh kamp in Libanon en in de Gazastrook.

“De minachting voor tientallen doden en gewonden door internationale gemeenschap bewijst eens te meer de hypocrisie en de dubbele moraal van de wereld - dat het voorbijgaat aan deze ernstige gebeurtenissen, terwijl het gerechtvaardigde Israëlische acties tegen het terrorisme veroordeelt”, zei Liberman.

De minister van Defensie zei tegen de VN-gezant dat hij verwacht dat de kwestie van de moorden en executies van Palestijnse Arabieren door hun mede-Arabieren zal worden besproken op de volgende vergadering van de VN-Veiligheidsraad.

'Hypocrisy and double standards against Israel'

Defense Minister Liberman slams lack of international concern over assassinations and executions of Arabs when Israel cannot be blamed.

Defense Minister Avigdor Liberman spoke on the phone Wednesday with the UN envoy to the Middle East, Nikolai Maldanov.

Liberman expressed his indignation at the way the international community has been ignoring a series of assassinations and executions of Palestinian Arabs in the Ein el Hilweh camp in Lebanon and in the the Gaza Strip.

"The international community's disregard for dozens of dead and wounded proves once again the hypocrisy and double standards of the world - that it ignores these serious events while condemning Israel's justified actions against terrorism," Liberman said.

The Defense Minister told the UN envoy that he expects the issue of the assassinations and executions of Palestinian Arabs by their fellow Arabs to be discussed at the next meeting of the UN Security Council.

Source: Arutz7

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/2...