29 juni 2017

​Israël beschuldigt Iran vanwege misbruik van de Davidsster als doel tijdens een Ballistische Rakettest.

28 juni 2017 17:04 Door Barney Breen-Portnoy


Een satellietbeeld, verstrekt door de Israëlische VN-missie, die een Davidsster naast een krater in Iran laat zien.

Israël beschuldigde woensdag Iran voor het gebruik van een Davidsster als doel tijdens een middellange ballistische rakettest vorig jaar.

De ambassadeur van de Joodse staat, Danny Danon, gaf aan de Veiligheidsraad nieuwe satellietbeelden van een witte ster van David die op de grond werd geschilderd naast een explosieve krater die werd veroorzaakt door een Qiam-raket.

Volgens Danon vond de test plaats in november.

"Dit gebruik van de Davidster als doel is hatelijk en onaanvaardbaar," schreef Danon in een brief aan de Veiligheidsraad. "De lancering van de raket is niet alleen een directe schending van UNSCR 2231, maar is ook een duidelijk bewijs dat Iran de voortdurende bedoeling heeft om de staat Israël te schaden."

“De bewust gebruiken van een heilig symbool van het Judaïsme als doel is afschuwelijk,” vervolgde Danon. “Het zijn de Iraniërs die het Assad-regime helpen met als gevolg honderdduizenden doden , de terroristen van Hezbollah financieren als ze de burgers van Israël bedreigen en de extremisten en tirannen in het Midden-Oosten en de wereld ondersteunen. Ik roep de Veiligheidsraad op om juist te reageren op deze Iraanse schendingen en provocaties. “

Israel Accuses Iran of Using Star of David as Target During Ballistic Missile Test

JUNE 28, 2017 5:04 PM 0

Israel Accuses Iran of Using Star of David as Target During Ballistic Missile Test

avatar by Barney Breen-Portnoy

A satellite image, provided by the Israeli UN Mission, showing a Star of David next to a blast crater in Iran.

Israel accused Iran on Wednesday of using a Star of David as a target during a medium-range ballistic missile test last year.

The Jewish state’s UN ambassador, Danny Danon, gave the Security Council what he said was new satellite imagery of a white Star of David painted on the ground next to a blast crater produced by a Qiam missile warhead.

According to Danon, the test took place in November.

“This use of the Star of David as target practice is hateful and unacceptable,” Danon wrote in a letter to the Security Council. “The missile launch is not only a direct violation of UNSCR 2231, but is also a clear evidence of Iran’s continued intention to harm the State of Israel.”

“The targeting of a sacred symbol of Judaism is abhorrent,” Danon continued. “It is the Iranians who prop up the Assad regime as hundreds of thousands are killed, finance the terrorists of Hezbollah as they threaten the citizens of Israel, and support extremists and tyrants throughout the Middle East and around the world. I call on the Security Council to respond decisively to these Iranian violations and provocations.”

Source: https://www.algemeiner.com/2017/06/28/israel-accus...