10 april 2017

Israël blijft zich inzetten voor het behandelen van Syrische gewonden

Jeruzalem - Premier Benjamin Netanyahu zei op zondag dat Israël zich zal blijven inzetten voor de behandeling van oorlogsslachtoffers uit Syrië en bevestigde zijn steun voor de vorige week de Amerikaanse luchtaanval in het buurland.


Photo credit: Brabosh

Of de gewonden van de vermoedelijke chemische aanval in Syrië vorige week onder degenen zijn die in Israel behandeld worden heeft Netanyahu niet aangegeven.


Veiligheid van de medewerkers

Israëlische media melden dat een voorstel om dit te doen aan bewaren onderhevig was van enkele regerings- en veiligheid ambtenaren als gevolg van logistieke problemen, met de locatie ver van Israëlisch grondgebied.

Israël heeft meer dan 3 000 oorlogsslachtoffers uit Syrië behandeld in wat zij omschrijft als een humanitair gebaar.

Zij zegt dat zij behandelt die door de demarcatielijn tussen de twee landen komt, ongeacht van aansluiting, hoewel de Syrische president Bashar al-Assad Israël heeft beschuldigd van steun aan “terroristen” die hem tegen zijn.

Een aantal analisten zeggen dat het beleid heeft ook een strategisch doel dient om Israël in een positief licht te zetten.

“Israël zorgt voor gewonde Syriërs als onderdeel van een humanitaire inspanning”, zei Netanyahu. “En we zullen dit blijven doen.”

Chemische wapens

Netanyahu sprak opnieuw zijn steun uit voor de raketaanval van vorige week van de Verenigde Staten tegen een Syrische luchtmachtbasis als vergelding voor de vermoedelijke chemische wapenaanval op de rebellen van Khan Sheikhun in de provincie Idlib.

Het was de eerste directe militaire actie van Washington tegen de regering Assad.

Israël heeft geprobeerd om te voorkomen te worden meegesleurd in de zes jaar durende burgeroorlog in Syrië, maar erkent dat het luchtaanvallen uitvoert om te voorkomen dat er geavanceerde wapens worden geleverd aan haar vijand Hezbollah, die het Assad-regime steunt.

English:

Israel remains committed to treating Syrian wounded

2017-04-09 23:01

Jerusalem - Prime Minister Benjamin Netanyahu said on Sunday that Israel remained committed to treating war wounded from Syria and reaffirmed his support for last week's US air strike in the neighbouring country.

In comments at the start of a cabinet meeting, Netanyahu did not specify whether those injured in last week's suspected chemical attack in Syria would be among those treated in Israel.

Security officials

Israeli media reported that a proposal to do so had been met with objections from some government and security officials due to logistical difficulties, with the location far from Israeli territory.

Israel has treated more than 3 000 war wounded from Syria in what it describes as a humanitarian gesture.

It says it treats whoever makes it to the demarcation line between the two countries regardless of affiliation, though Syrian President Bashar al-Assad has accused Israel of supporting "terrorists" who oppose him.

A number of analysts say the policy also has a strategic goal of portraying Israel in a positive light.

"Israel is caring for wounded Syrians as part of a humanitarian effort," Netanyahu said. "We will continue to do so."

Chemical weapons

Netanyahu spoke again of his support for last week's US missile strike against a Syrian airbase in retaliation for a suspected chemical weapons attack on rebel-held Khan Sheikhun in the Idlib province.

It was Washington's first direct military action against Assad's government.

Israel has sought to avoid being dragged into the six-year civil war in Syria, but acknowledges carrying out air strikes there to stop what it says are deliveries of advanced weapons to its enemy Hezbollah, which is backing the Assad regime

Source:

http://www.news24.com/World/News/israel-remains-co...