29 mei 2017

Nu al 20 Amerikaanse staten met een anti BDS wetgeving.

Nevada wordt 20e staat om de BDS-beweging te bestrijden als het wetsontwerp naar de gouverneur gaat ter ondertekening.

Carson City, Nevada, 24 mei 2017: Georganiseerd door de Israëlische-Amerikaanse coalitie voor actie (IAC for Action), leidde de Israëlische-Amerikaanse gemeenschap in Nevada l met succes een grassroots-inspanning die als advocaat optrad tegen discriminerende economische boycotts van Israël.

Op woensdag heeft de Nevada Assembly gestemd om SB 26 in te sturen, ingevoerd door Lt. Governor Mark Hutchison, waarin wordt verklaard dat de staat Nevada geen zaken mag doen met bedrijven die de BDS van Israel ondersteunen (BDS) Israël met discriminerende of politieke doeleinden. De maatregel is ook van toepassing op lokale overheden in Nevada, waaronder Las Vegas.

"Nevadanen van alle achtergronden hebben duidelijk gemaakt dat we BDS en zijn discriminerende praktijken afwijzen," zei Neville Pokroy, voorzitter van de IAC commissie in Nevada. "Dankzij de leiding van Lt. Governor Hutchison, Assemblywoman Ellen Spiegel, en met steun van onze vrienden van de staat in de Filippijnse, Spaanse, Afro-Amerikaanse en Christelijke gemeenschappen, hebben we onze wetgevers gezegd dat dit niet alleen een Israëlisch-Amerikaanse probleem is, het is een ook een Nevada probleem, “voegde hij eraan toe.

IACvoerde acties, bezocht persoonlijk wetgevers, heeft duizenden brieven verstuurd, en maakte met honderden telefoongesprekken hun groeiende bezorgdheid bekend met de internationale inspanningen om Israël, een van de belangrijkste economische handelspartners van Nevada, te boycotten.

Sinds 2003 hebben Israëlische bedrijven 1,7 miljard dollar geïnvesteerd en meer dan 6.100 banen in Nevada gecreëerd.

Verschillende Israëlische watertechnische bedrijven werken momenteel in Nevada om de watertoevoer van de staat te waarborgen.

“De BDS-beweging concentreert zich op discriminatie tegen bedrijven, organisaties en instellingen, voor het uitoefenen van hun recht om zich zaken te doen met Israël, of om van Joods of Israëlisch erfgoed te zijn. Nevada heeft sterke economische banden met bedrijven waar BDS zijn tegen richt met sectoren zoals duurzaamheid van water, alternatieve energie en cyberveiligheid. Door BDS in staat te stellen deze staat te infiltreren zou de Nevadanen aanzienlijk worden beperken en onze economische belangen op lange termijn schaden “, aldus Dillon Hosier, Nationaal Directeur van de Staatszaken bij IAC for Action.

Het wetsontwerp gaat nu naar de balie van de gouverneur van Nevada, Brian Sandoval, voor zijnhandtekening. Zodra het wetsontwerl wet wordt, zal Nevada de 20e staat zijn om de anti-BDS wetgeving te kunnen passeren.

Gouverneur Sandoval leidde in 2013 een delegatie naar Israël gericht op de versterking van de economische banden met Nevada.

Gouverneur Sandoval was een hoofdspreker bij Israël’s grootste watertechniekconferentie van WATEC.

ISRAELI-AMERICANS IN NEVADA CHAMPION ANTI-BDS BILL TO UNANIMOUS FINAL PASSAGE

Nevada to become 20th state to combat the BDS movement as bill heads to governor for signature

Carson City, Nevada, May 24, 2017: Organized by the Israeli-American Coalition for Action (IAC for Action), the Israeli-American community in Nevada successfully led a grassroots effort advocating against discriminatory economic boycotts of Israel. On Wednesday, the Nevada Assembly voted to pass SB 26, introduced by Lt. Governor Mark Hutchison, which declares that the State of Nevada may not contract with, or invest in, companies that boycott, divest and sanction (BDS) Israel for discriminatory or political purposes. The measure also applies to local governments in Nevada, including Las Vegas.

“Nevadans of all backgrounds made it clear that we reject BDS and its discriminatory practices,” said Neville Pokroy, Chair of IAC for Action Government Affairs Committee in Nevada. “Thanks to the leadership of Lt. Governor Hutchison, Assemblywoman Ellen Spiegel, and with support from our friends across the state in the Filipino, Hispanic, African American, and Christian communities, we told our legislators that this is not just an Israeli-American issue, it’s a Nevada issue,” he added.

IAC for Action supporters personally visited legislators, sent thousands of letters, and made hundreds of calls expressing their growing concerns with international efforts to boycott Israel, one of Nevada’s major economic trading partners.

Since 2003 Israeli firms have invested $1.7 billion and created over 6100 jobs in Nevada.

Several Israeli water tech companies are currently working in Nevada to secure the state’s water supply.

“The BDS movement focuses on discriminating against businesses, organizations, and institutions simply for exercising their right to freely associate with Israel, or for being of Jewish or Israeli heritage. Nevada has strong economic ties with companies targeted by BDS in sectors like water sustainability, alternative energy, and cyber security. Allowing BDS to infiltrate this state would greatly disenfranchise Nevadans and harm our long-term economic interests,” said Dillon Hosier, National Director of State Government Affairs at IAC for Action.

The bill now moves to the desk of Nevada’s Governor, Brian Sandoval, for signature. Once the bill becomes law, Nevada will be the 20th state to pass anti-BDS legislation.

In 2013 Governor Sandoval led a delegation to Israel focused on strengthening economic ties with Nevada.

Governor Sandoval was a keynote speaker at Israel’s WATEC – world’s largest water tech conference.

Source: https://iacforaction.org/israeli-americans-nevada-...