21 juni 2017

OOK DE GOUVENEUR VAN ​KANSAS TEKENT ANTI-BDS LAW

door BENJAMIN WEINTHAL 19 JUNI, 2017 21:44

In mei verklaarden 50 staatsbestuurders hun tegenstand tegen BDS.


A demonstrator wears a shirt reading 'Boycott Israel' [File]. (photo credit:AFP/ MOHD RASFAN)

Kansas werd vrijdag de 21ste Amerikaanse staat om een wet uit te voeren die boycotten van de Joodse staat uitsluit. Kansas Gov. Sam Brownback tekende het wetsontwerp die overheidsinstanties verbiedt om contracten te sluiten met entiteiten of bedrijven die deel uitmaken van de campagne voor boycot, desinvestering en sancties (BDS) gericht op Israël.

De strekking van de wet zegt dat staatsinstellingen niet “een contract mogen aangaan met een individu of bedrijf om diensten, leveringen, informatietechnologie of constructie te verwerven of te vervreemden, tenzij deze persoon of dit bedrijf een schriftelijke verklaring indient dat een dergelijke persoon of bedrijf momenteel niet betrokken is in een boycot van Israël. "

Volgens The Wichita Eagle, “In 2016 heeft Kansas 56,7 miljoen dollar in goederen naar Israël uitgevoerd en 83,7 miljoen dollar uit Israël ingevoerd."


KANSAS GOVERNOR SIGNS ANTI-BDS LAW

BYBENJAMIN WEINTHAL JUNE 19, 2017 21:44

In May, 50 state governors declared their opposition to BDS.

Kansas on Friday became the 21st US state to enact a law barring boycotts of the Jewish state. Kansas Gov. Sam Brownback signed the bill outlawing state agencies from engaging in contracts with entities or companies that are part of the boycott, divestment and sanctions (BDS) campaign targeting Israel.

The law’s language says state entities may not “enter into a contract with an individual or company to acquire or dispose of services, supplies, information technology or construction, unless such individual or company submits a written certification that such individual or company is not currently engaged in a boycott of Israel.”

According to The Wichita Eagle, “In 2016, Kansas exported $56.7 million in commodities to Israel and imported $83.7 million from Israel.”

In May, 50 state governors declared their opposition to BDS.

Source: http://www.jpost.com/BDS-THREAT/Kansas-governor-si...