13 juli 2017

​PM Netanyahu bekritiseert Ierse minister van Buitenlandse Zaken over steun voor Palestijnen

"bevrijdde mij van mijn vijanden,
verhief mij boven mijn tegenstanders,
ontrukte mij aan mannen van geweld.
Psalm 18:49 (NBV)

Door Tazpit Press Service 12 juli 2017, 10:30 uur

Eerste minister Binyamin Netanyahu heeft dinsdag een pregnante verklaring uitgegeven met kritiek op Ierland’s steun voor de Palestijnen na het ontmoeten met een bezoek aan de Ierse minister van Buitenlandse Zaken Simon Coveney.

“De premier, Netanyahu, heeft zijn ontevredenheid uitgesproken over de traditionele positie van Ierland en heeft de minister van Buitenlandse Zaken verklaard dat Ierland de Palestijnen niet veroordeelt voor aanmoediging en verheerlijking van degenen die terroristische aanslagen plegen,” aldus een verklaring van het ministerie van de minister-president. “De premier heeft hem ook gevraagd waarom Ierland NGO’s helpt die tot de vernietiging van Israël oproepen en merkte op dat veel Europese landen het kernprobleem van het conflict vermijden- de Palestijnse weigering om de Joodse staat te erkennen," aldus de verklaring.

Coveney zei later in een briefing dat hij een "constructieve en eerlijke discussie" met Netanyahu had gehouden.

"Natuurlijk hebben we duidelijke verschillen in sommige problemen, maar deze verschillen worden eerlijk en openlijk uitgedrukt," voegt Coveney toe.

Coveney, die ook als plaatsvervangend leider is van de heersende Fijn Gael-partij van Ierland, zei dat de besprekingen met Netanyahu betrekking hebben op een reeks problemen, waaronder nederzettingen, de humanitaire en politieke situatie in Gaza en het vredesproces.

Voorafgaand aan zijn vertrek voor Israël en de Palestijnse Autoriteit, die hij deze week later bezoekt, zei Coveney dat hij de gelegenheid zou gebruiken om de bezorgdheid van Ierland over de impact van de voortdurende bezetting duidelijk te maken en het feit dat, zoals het er nu voorstaat de vooruitzichten van een uitgebreide vredesovereenkomst gematigd blijven. "

Terwijl Netanyahu zijn ontevredenheid uitsprak over het Ierse beleid in de regio, voegde Coveney een positieve noot toe, en zeiden dat zij ook de "groeiende handel tussen Ierland en Israël" hadden besproken.

Coveney ontmoet morgen president Reuven Rivlin en op donderdag ontmoet hij president Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit.

PM Netanyahu Criticizes Irish Foreign Minister Over Support For Palestinians

“He delivereth me from mine enemies; yea, Thou liftest me up above them that rise up against me; Thou deliverest me from the violent man.” Psalms 18:49 (The Israel Bible™)

Prime Minister Binyamin Netanyahu issued a terse statement Tuesday criticizing Ireland’s support for the Palestinians after meeting with visiting Irish Foreign Minister Simon Coveney.

“Prime Minister Netanyahu expressed his dissatisfaction over Ireland’s traditional stance and told the Foreign Minister that his country does not condemn Palestinians for incitement and for glorifying those who commit terrorist attacks,” read a statement from the Prime Minister’s Office. “The Prime Minister also asked him why Ireland helps NGOs that call for the destruction of Israel and noted that many European countries are overlooking the core problem of the conflict – the Palestinian refusal to recognize the state of the Jews,” the statement added.

Coveney said in a briefing later in the day that he had held a “constructive and frank discussion” with Netanyahu.

“Of course, we have clear differences on some issues, but these differences are honestly held and openly expressed,” Coveney added.

Coveney, who is also Deputy Leader of Ireland’s ruling Fine Gael party, said discussions with Netanyahu touched on a range of issues, including settlements, the humanitarian and political situation in Gaza and the peace process.

Prior to his departure for Israel and the Palestinian Authority, which he visits later this week, Coveney said he would use the opportunity “to make clear Ireland’s concerns about the impact of the continuing occupation and the fact that, as things stand, the prospects of a comprehensive peace agreement remain dim.”

While Netanyahu expressed his dissatisfaction with Irish policy in the region, Coveney added a positive note, saying they had also discussed “growing trade between Ireland and Israel.”

Coveney meets tomorrow with President Reuven Rivlin and on Thursday he will meet with Palestinian Authority President Mahmoud Abbas.

Source: https://www.breakingisraelnews.com/91352/pm-netany...