11 juli 2017

Qatar zweert om Hamas te blijven ondersteunen


Qatar iStock

Qatar tart druk uit Saudi-Arabië en de Golfstaten, zegt dat het projecten voor de Hamas-terroristische groep zal blijven financieren.

De gezant van Qatar in Gaza zei dinsdag dat Doha zich inzette voor de financiering van projecten in de door Hamas beheerste enclave, ondanks druk uit Saoedi-Arabië en anderen die het beschuldigen van het ondersteunen van extremisme en terrorisme.

Mohammed al-Amadi zei in Gaza-stad naast een top-VN-ambtenaar, dat Qatar projecten in Gaza zal blijven financieren, ondanks de belegering die Saudi Arabië en zijn bondgenoten de afgelopen weken hebben opgelegd.

“We kwamen aan om te verzekeren dat we stonden en zullen blijven staan bij het belegerde Palestijnse volk en we zullen doorgaan met het wederopbouwproces," vertelde hij tijdens een persconferentie.

"Het beleid van Qatar is om de mensen en de officiële regering te ondersteunen. We ondersteunen Hamas niet, wij ondersteunen Hamas als onderdeel van het Palestijnse volk."

Op 5 juni verbroken Saoedi-Arabië en zijn bondgenoten alle diplomatieke banden met Qatar en beschuldigde de gasrijke staat van het op de been houden van “extremistische” groepen, waaronder Hamas.

Islamitische terroristische beweging Hamas heeft Gaza sinds 2007 geregeerd en bevestigt het doel om Israël te vernietigen.

Qatar beloofde 1 miljard dollar om Gaza te reconstrueren na de oorlog in 2014 met Israël, de grootste enkele belofte.

Nickolay Mladenov de VN-gezant voor het Midden-Oosten die naast Amadi stond, bedankte Qatar voor de “inspanningen die u al jaren heeft getoond om de mensen van Gaza te helpen.”

Qatar vows to continue to support Hamas

Qatar defies pressure from Saudi Arabia and the Gulf states, says it will continue to fund projects for Hamas terrorist group.

Qatar's envoy to Gaza said Tuesday Doha was committed to funding projects in the Hamas-run enclave, despite pressure from Saudi Arabia and others who accuse it of supporting extremism and terrorism.

Speaking in Gaza City alongside a top UN official, Mohammed al-Amadi said Qatar would continue to fund projects in Gaza, despite the "siege" imposed by Saudi Arabia and its allies in recent weeks.

"We came to assure you we stood and will continue to stand with the besieged Palestinian people and we will continue with the reconstruction process," he told a news conference.

"The policy of Qatar is to support the people and the official government. We do not support Hamas, we support Hamas as a part of the Palestinian people."

On June 5, Saudi Arabia and its allies severed all diplomatic ties with Qatar, accusing the gas-rich state of bankrolling "extremist" groups, including Hamas.

Islamist terrorist movement Hamas has ruled Gaza since 2007 and maintains it stated goal of destroying Israel.

Qatar pledged $1 billion to reconstruct Gaza after the 2014 war with Israel, the largest single pledge.

Speaking alongside Amadi, Nickolay Mladenov, UN envoy for the Middle East, thanked Qatar for the “commitments you have shown over many years to assist the people of Gaza."

Source: http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/2...