21 maart 2017

Tel Aviv 7de groenste stad ter wereld

English below

By Einat Paz-Frankel, NoCamels March 21, 2017

Tel Aviv bevindt zich onder de groenste steden ter wereld, prijkend op de zevende plek op een prestigieuze lijst die werd samengesteld door MIT onderzoekers in samenwerking met het Wereld Economisch forum.

Nummer 1 op de lijst is Vancouver in Canada gevolgd door Sacramento (VS), Geneve (Zwitserland) Seattle en Toronto.

Van bomen en planten in stedelijke omgevingen is bekend dat zij de luchtkwaliteit verbeteren en voor schaduw zorgen. Volgens het WEF is het voorzien van significante “groene” leefomgevingen een virtueel mandaat voor steden in de wereld. Maar hoe doen ze het?

Om deze vraag te beantwoorden, hebben onderzoekers van de MIT (Massachusets Institute of Technology) samengewerkt met het WEF om Treepedia te ontwikkelen. Dit is een website die de groene luifels meet en vergelijkt van steden, inclusief die van Tel Aviv.

Het initiatief is bedoeld om “de steden van de toekomst te helpen vormgeven; om stedelingen een grotere waardering van het groen om hen heen te leren geven en de rol van de groene luifel te versterken bij het inspelen op de klimaatverandering, “ zei Alice Charles van het World Economic Forum in een verklaring.

Tel Aviv, het culturele en financiële centrum van Israël, heeft een aantal groene initiatieven in de afgelopen jaren gelanceerd, met inbegrip van door de stad gesponsorde fietsen en auto-sharing diensten.

Volgens de stadsambtenaren, is het aantal bomen in Tel Aviv (met uitzondering van bomen in parken) verdubbeld in de afgelopen tien jaar en heeft het aantal van 260.000 bereikt, een gemiddelde van 5.000 bomen per vierkante kilometer.

“We hebben onbebouwde percelen opgeruimd om ruimte te creëren voor parken en promenades,” zei Tel Aviv's burgemeester Ron Huldai in een verklaring. “Vandaag de dag, heeft ons harde werk zijn vruchten afgeworpen en onze groene stad zorgt voor een hoge kwaliteit van het leven.”


Photos and video: Vered Versano/City of Tel Aviv, World Economic Forum, Inaani333, Sambach

Tel Aviv, Israel, is among the greenest cities in the world, ranking No. 7 on a prestigious list compiled recently by MIT researchers in collaboration with the World Economic Forum.

No. 1 on the list is Vancouver, Canada, followed by Sacramento, US, and Geneva, Switzerland. Rounding out the top five are Seattle and Toronto.

Trees and plants in urban environments have been known to improve air quality and provide shade. According to the WEF, making available significant ‘green’ living space is now virtually mandatory for cities around the world. But are they up to scratch?

To answer this question, researchers at the Massachusetts Institute of Technology (MIT) teamed up with the WEF to create Treepedia, a website which measures and compares cities’ green canopies, including that of Tel Aviv.

The initiative is designed to “help shape the cities of the future; teach urbanites a greater appreciation of the green spaces around them, and reinforce the role of the green canopy in responding to climate change,” Alice Charles of the World Economic Forum said in a statement.

260,000 trees cover 52 square kilometers

Tel Aviv, Israel’s cultural and financial center, has launched several green initiatives in recent years, including city-sponsored bicycle and car-sharing services.

According to city officials, the number of trees in Tel Aviv (excluding trees in parks) has doubled over the past decade, reaching 260,000, averaging 5,000 trees per square kilometer.

“We’ve cleaned up vacant lots to make room for parks and promenades,” Tel Aviv Mayor Ron Huldai said in a statement. “Today, our hard work has paid off, and our green city provides a high quality of life.”

Source: http://nocamels.com/2017/03/tel-aviv-seventh-green...