14 april 2017

​UNESCO Chief: ‘Jeruzalem is de hoofdstad van Koning David’

Door JNS 6 april 2017, 07:30

‘De luister van deze Tempel zal groot zijn, nog groter dan voorheen - zegt de HEER van de Hemelse machten-, en van hieruit zal ik jullie vrede en voorspoed geven - spreekt de HEER van de hemelse machten.’ Haggai 2:9 NBV

A menorah replica overlooks the eastern wall surrounding the Temple Mount from the Mount of Olives. (Photo: Joshua Wander)

UNESCO directeur-generaal Irina Bokova heeft pogingen van het V.N. culturele lichaam om de historische Joodse band met Jeruzalem te ontkennen afgewezen.


Irina Bokova, photocredit: israellycool

“In de Thora, is Jeruzalem de hoofdstad van Koning David, waar Salomo de Tempel bouwde en de Ark van het Verbond plaatste,” zie Bokova begin deze maand op de beleidsconferentie van de European Coalition for Israël, een grassroots Christelijk initiatief.

“Het ontkennen, verbergen of wissen van de Joodse, christelijke en islamitische tradities ondermijnt de integriteit van de site, en druist in tegen de redenen dat haar inschrijving in de UNESCO World Heritage List rechtvaardigt,” voegde ze eraan toe.

Bokova’s opmerkingen vormen een schril contrast met eerdere verklaringen en resoluties van het V.N. agentschap. In oktober 2016 passeerden twee controversiële resoluties in de UNESCO met de veroordeling van de Israëlische acties op de heilige plaatsen van Jeruzalem, evenals het negeren van de Joodse banden met de Tempelberg en de Westelijke Muur.


Ronald Lauder, photo credit: World Jewish congress

Maar in een vergadering vorige maand met Ronald Lauder, President van het World Jewish Congress, bevestigde V.N. secretaris-generaal Antonio Guterres zijn erkenning van de historische banden van het Jodendom met Jeruzalem en de Tempelberg. Voor de opmerkingen in maart, had de U.N. chief op de Israëlische radio verklaard : “Het is volkomen duidelijk dat de tempel die door de Romeinen verwoest is in Jeruzalem een Joodse tempel was.”


UNESCO Chief: ‘Jerusalem Is the Capital of King David’

By JNS April 6, 2017 , 7:30 am

“The glory of this latter house shall be greater than that of the former saith Hashem of hosts; and in this place will I give peace saith Hashem of hosts.” Haggai 2:9 (The Israel Bible™)

UNESCO Director-General Irina Bokova has rebuffed attempts by the U.N. cultural body to deny a historic Jewish connection to Jerusalem.

“In the Torah, Jerusalem is the capital of King David, where Solomon built the Temple and placed the Ark of the Covenant,” Bokova said last week at the policy conference of the European Coalition for Israel, a grassroots Christian initiative.

“To deny, conceal or erase any of the Jewish, Christian and Muslim traditions undermines the integrity of the site, and runs counter to the reasons that justifies its inscription in the UNESCO World Heritage List,” she added.

Bokova’s comments represent a sharp contrast to previous statements and resolutions issued by the U.N. agency. In October 2016, UNESCO passed two controversial resolutions condemning Israeli actions at Jerusalem’s holy sites as well as ignoring Jewish ties to the Temple Mount and the Western Wall.

Yet in a meeting last month with World Jewish Congress President Ronald Lauder, U.N. Secretary-General Antonio Guterres reaffirmed his recognition of Judaism’s historic ties to Jerusalem and the Temple Mount. Before March’s remarks, the U.N. chief had said on Israeli radio, “It is completely clear the Temple that the Romans destroyed in Jerusalem was a Jewish temple.”

Source:

https://www.breakingisraelnews.com/86212/unesco-ch...