21 april 2017

​VN-vredesmachten in Afrika gebruiken Israëlische technologie.

De vredesmacht van de VN in de Centraal-Afrikaanse Republiek gebruikt een Israëlische observatieballon en onbemande vliegtuigen om buitenposten te beschermen, operaties uit te voeren en intelligentie te verzamelen. • "Wij werken aan uitbreiding van deze samenwerking," zegt Israëlische ambassadeur van U.N.


Israeli Ambassador to the U.N. Danny Danon Photo credit: AP

Shlomo Cesana en Israël Hayom Staff

De Verenigde Naties gebruiken Israëlische apparatuur, waaronder een observatieballon en onbemande luchtvaartuigen, om zijn vredesbewoners in Afrika te beschermen - ondanks de lange geschiedenis van het internationale lichaam van vijandigheid en hypocrisie tegenover de Joodse staat.

In het kader van de beveiligingssamenwerking met de Verenigde Naties heeft Israël vorig jaar de organisatie voorzien van geavanceerde observatieapparatuur, die momenteel de vredeshandhavers ondersteunt die in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn gestationeerd.

In het afgelopen jaar heeft de Verenigde Naties een geheim proefprogramma uitgevoerd dat wordt ondersteund door het ministerie van Defensie-ministerie van Defensie. De uitrusting die het heeft geleverd wordt gebruikt door vredesmachtigen om buitenposten te beschermen, operaties uit te voeren en intelligentie te verzamelen.

U.N.-ambtenaren en Israëlische diplomaten willen dat deze samenwerking permanent wordt en uitbreidt naar vele andere landen waar de vredesmachten van de Verenigde Naties zijn gevestigd.

Israëlische ambassadeur van de Verenigde Naties Danny Danon zei: "Israël staat op de voorgrond van veiligheidsinnovatie en technologische vooruitgang. Wij zijn blij dat ambtenaren in de Verenigde Naties het Israëlische voordeel hebben begrepen en we werken er aan om deze samenwerking uit te breiden.”

UN peacekeepers in Africa using Israeli technology

Peacekeepers in Central African Republic are using an Israeli observation balloon and unmanned aerial vehicles to guard outposts, carry out operations and gather intelligence • "We are working to broaden this cooperation," says Israel's ambassador to U.N.

Shlomo Cesana and Israel Hayom Staff

The United Nations is using Israeli equipment, including an observation balloon and unmanned aerial vehicles, to protect its peacekeepers in Africa -- despite the international body's long history of hostility and hypocrisy toward the Jewish state,

Within the framework of its security cooperation with the U.N., Israel last year supplied the organization with sophisticated observation equipment, which is currently helping peacekeepers stationed in the Central African Republic.

Over the past year, the U.N. has carried out a secret pilot program aided by the Defense Ministry's Defense Export Controls Agency. The equipment it has provided is being used by peacekeepers to guard outposts, carry out operations and gather intelligence.

U.N. officials and Israeli diplomats would like this cooperation to become more permanent and expand it to many other countries where U.N. peacekeepers are stationed.

Israeli Ambassador to the U.N. Danny Danon said, "Israel stands at the forefront of security innovation and technological advancement. We are happy that [officials in the U.N.] have understood the Israeli advantage, and we are working to broaden this cooperation.”

Source:

http://www.israelhayom.com/site/newsletter_article...