21 maart 2017

Wat doet Noord Korea in Syrië? What is North Korea doing in Syria?

English below

Verslag: Pyongyang militaire export bedreigt Israël; laatste door IDF getroffen Arms Convoy voor Hezbollah Syrië bevatten Noord-Koreaanse raketten.

Algemeiner by:

avatar RUTHIE BLUM

Volgens een bericht van de Algemeiner is de Noord-Koreaanse export van raketten en andere militaire systemen aan landen en terroristische organisaties over de hele wereld een directe bedreiging voor de Joodse staat

Volgens Channel 2, meldden Arabische media afgelopen weekend dat een zending wapens op weg naar Hezbollah werd aangevallen door het Israëlische leger in Syrië donderdagavond / vrijdagochtend. De zending was, volgens deze bronnen, inclusief geavanceerde Noord-Koreaanse raketten. Channel2 voegde toe dat de kernreactor in Syrië, die in september 2007 door Israël werd vernietigd, werd gebouwd voor president Bashar Assad met de hulp van het regime in Pyongyang.

Vorig jaar april maakte The Algemeiner al melding van dat de nationale veiligheidsadviseur John Hannah (een senior adviseur bij het DC-based politiek instituut “de Stichting voor de Verdediging van Democratieën”) van voormalige Amerikaanse vice-president Dick Cheney’s, een stuk schreef in het tijdschrift Buitenlandse Zaken, waarin hij over de 2007 reactor-bombardementen - codenaam “Operation Orchard” zei- “.de VS een kogel ontweek in Syrië ... allemaal met dank aan de Israëli’s”

“Niet alleen hebben [de Israëli’s] het op het nippertje ontdekt ,” zei Hannah over de Noord-Koreaanse-gebouwde-plutonium producerende reactor in de stad Al-Kibar, in de woestijn ten oosten van Damascus. “Zij voerden ook de aanval uit, die er zeker toe heeft bijgedragen dat de reactor nooit in gebruik is genomen.”

Hanna gebruikte het verhaal van de actieve Noord-Koreaanse betrokkenheid in Syrië van bijna een decennium geleden om tegen het gedrag van vandaag te waarschuwen. “De grootste bedreiging waar we voor staan van [Opperste Leider] Kim Jong Un is waarschijnlijk niet een suïcidale aanval tegen de Verenigde Staten en onze bondgenoten in Noordoost-Azië met nucleaire raketten,”, schreef hij. “Integendeel, een groter gevaar is dat de Noord-Korea tiran een deel van zijn steeds groter wordende nucleaire arsenaal verkoopt aan andere schurkenstaten actoren die ons kwaad doen willen doen.” Hij ging toen op Iran en hun beschermelingen, Hezbollah te identificeren, om deze bijzonder in de gaten te houden.

Eerder deze maand, vertelde David Albright - hoofd van het Instituut voor Wetenschap en Internationale Veiligheid denktank - The Algemeiner dat aandacht voor een mogelijke nucleaire samenwerking tussen Noord-Korea en Iran een prioriteit voor de regering-Trump zou moeten zijn

English

Report: Pyongyang Military Exports Directly Threaten Israel; Latest Arms Convoy to Hezbollah Struck by IDF in Syria Contained North Korean Missiles

North Korean exporting of missile and other military systems to countries and terrorist organizations around the world directly threatens the Jewish state, Israel’s Channel 2 reported on Monday.

According to Channel 2, Arab media outlets reported over the weekend that an arms shipment on its way to Hezbollah was attacked by the IDF in Syria late Thursday night/early Friday morning. The shipment, according to these sources, included advanced North Korean missiles. Channel 2 added that the nuclear reactor in Syria, which Israel destroyed in September 2007, was built for President Bashar Assad with the aid of the regime in Pyongyang.

As The Algemeiner reported last April, former US Vice President Dick Cheney’s national security adviser John Hannah, a senior counselor at the DC-based policy institute the Foundation for Defense of Democracies, penned a piece in the journal Foreign Affairs in which he said about the 2007 reactor-bombing — code-named “Operation Orchard” — that America “dodged a bullet in Syria…all courtesy of the Israelis.”

“Not only did [the Israelis] discover [it] in the nick of time,” Hannah said of the North Korean-built, plutonium-producing reactor in the town of Al-Kibar, in the desert east of Damascus. “They also carried out the attack that was almost certainly the only means of ensuring the reactor never went hot.”

Hanna used the story of active North Korean involvement in Syria nearly a decade ago to warn against its behavior today. “The greatest threat we face from [Supreme Leader] Kim Jong Un is probably not a suicidal attack against the United States or our allies in Northeast Asia with nuclear missiles,” he wrote. “Rather, the more likely danger is that North Korea’s tyrant sells part of his ever-expanding nuclear arsenal to other rogue actors that mean us harm.” He then went on to identify Iran and its proxy, Hezbollah, as particularly worthy of note and monitoring in this context.

Earlier this month, David Albright — head of the Institute for Science and International Security think tank — told The Algemeiner that paying attention to any potential nuclear cooperation between North Korea and Iran should be a priority for the Trump administration.

Source: Algemeiner

Photocredits: A North Korean ballistic missile launch. Photo: Wikimedia Commons.