2023-01-12: Buitenlandse interventie: Wie financiert protesten tegen Netanyahu-regering – Foreign intervention: Who is funding protests against Netanyahu gov’t

– In een e-mail aan donateurs gaat ‘The New Israel Fund’ met de eer strijken voor het financieren en organiseren van anti-regeringsprotest in Tel Aviv, samen met eerder protest in Jeruzalem op de dag dat de nieuwe regering werd beëdigd.
In email to donors, ‘The New Israel Fund’ takes credit for funding and organizing anti-government protest in Tel Aviv, along with earlier protest in Jerusalem on the day the new government was sworn in.

Lees verder

2023-01-11: Luchtverdedigingsnetwerk in Syrië – Aerial defense network in Syria

– Israël heeft de poging van Iran om een alomvattend luchtverdedigingsnetwerk in Syrië op te zetten, gedwarsboomd, inclusief uitrusting en personeel dat naar het door oorlog verscheurde Arabische land wordt gestuurd.
– Israel has been frustrating Iran’s effort to establish a comprehensive aerial defense network in Syria, which includes equipment and personnel being sent to the war-torn Arab nation.

Lees verder

2023-01-10: Israëls voormalige opperrechter: ‘Justitiële hervormingen zullen de democratie wurgen’ – Israel’s former chief justice: ‘Judicial reforms will strangle democracy’

– Israëls voormalige president van het Hooggerechtshof, Aharon Barak, waarschuwde vrijdag dat de justitiële hervormingen die de nieuwe minister van Justitie vorige week aankondigde, “de Israëlische democratie zullen wurgen.” 
– Israel’s former Supreme Court president, Aharon Barak, warned Friday that the judicial reforms announced last week by the new justice minister would “strangle Israeli democracy.” 

Lees verder

2023-01-10: Ontwijding van christelijke begraafplaats in Jeruzalem. 30 graven vernield – Desecration at Christian cemetery in Jerusalem. 30 graves vandalized

– Meer dan 30 graven werden op 1 januari vernield op een protestants-christelijke begraafplaats op de berg Sion in Jeruzalem, wat lijkt op een religieuze haatmisdaad. De vandalen braken kruisen, duwden grafstenen omver, vernielden iconografie.
– More than 30 graves were vandalized at a Protestant Christian cemetery on Mount Zion in Jerusalem on Jan. 1 in what appears to be a religious hate crime. The vandals broke crosses, pushed over headstones, smashed iconography.

Lees verder

2023-01-09: Politie treedt hard op tegen “terreuraanzetten” door PLO-vlaggen uit openbare ruimten te verwijderen – Police to crack down on ’terrorist incitement’ by removing PLO flags from public spaces

– “Het kan niet zo zijn dat wetsovertreders met terroristische vlaggen zwaaien en aanzetten tot terrorisme”, aldus de minister van Nationale Veiligheid over zijn nieuwe richtlijn.
– “It cannot be that lawbreakers wave terrorist flags, incite and encourage terrorism,” national security minister says on his new directive.

Lees verder

2023-01-06: Mel Gibson gaat vervolg op Passie van Christus filmen in 2023 – Mel Gibson to Film Sequel to Passion of the Christ in 2023

– Mel Gibson zal volgens een nieuw bericht dit jaar beginnen met het filmen van het langverwachte vervolg op zijn kaskraker The Passion of the Christ uit 2004. Mel Gibson gaat beginnen met het filmen van The Passion of the Christ: Resurrection over enkele maanden.”
– Mel Gibson will begin filming the much-anticipated sequel to his 2004 blockbuster The Passion of the Christ this year, according to a new report. Mel Gibson will finally be shooting The Passion of the Christ: Resurrection in a few months.”

Lees verder

2023-01-06: Afval van gelovigen in onze tijd?

– In de laatste der dagen lezen we in de Bijbel dat er meer mensen afvallig worden van het geloof. In een tweetal Bijbelteksten wordt gesproken over afval. Het lijkt ons goed om deze Bijbelteksten te gaan lezen, omdat we menen dat het woord “afval” wel eens een heel andere betekenis kan hebben!

Lees verder

2023-01-06: Langstzittende Arabische terroristenmoordenaar vrijgelaten uit Israëlische gevangenis, zegt ’trots’ te zijn. – Longest-serving Arab terrorist murderer freed from Israeli jail, says he’s ‘proud’

– Arabisch-Israëlische terrorist Karim Younis die in 1980 een Israëlische soldaat, Cpl. Avraham Bromberg, vermoordde, is na 40 jaar gevangenschap donderdagochtend vrijgelaten uit de gevangenis. Zijn broer, Maher Younis, wordt over twee weken vrijgelaten.
– Arab-Israeli terrorist Karim Younis, who in 1980 killed an Israeli soldier, Cpl. Avraham Bromberg, was released from prison Thursday morning after 40 years of imprisonment. His brother, Maher Younis, will be released in two weeks

Lees verder

2023-01-06: 11 vrouwelijke soldaten voorgeselecteerd voor eenheid 669 van het Israëlische leger – 11 female soldiers pre-selected for Israeli army’s 669 unit

– Het leger van Israël kondigde dinsdag aan dat de eerste werving van vrouwelijke soldaten voor de 669 zoek-en-reddingseenheid, en dat de selectie voor de Yahalom ingenieurseenheid in april en november zal plaatsvinden.
– Israel’s army on Tuesday announced that its first recruitment of female soldiers joined the 669 search-and-rescue unit, and that selection for the Yahalom engineering unit would take place in April and November.

Lees verder

2023-01-05: Moet Zelensky wegkomen met het gebruik van een VN-stemming om Israël te chanteren? – Should Zelensky get away with using a UN vote to blackmail Israel?

– De corruptie van de antisemitische machthebbers in Oekraïne Kiev en de pogingen van de president om oppositie te verbieden, critici het zwijgen op te leggen en bepaalde kerken te sluiten. Een nieuwe wet die Zelensky uitvoert om zijn vermogen om politieke tegenstanders te censureren te codificeren.
– The corrupt nature of the anti-semetic powers that be in Kyiv as well as the president’s efforts to ban opponents, silence press critics and even shutter churches. A report about a new law Zelensky’s implementing to codify his ability to censor political foes.

Lees verder

2023-01-05: Regering Netanyahu kondigt plannen aan om Joodse gemeenschap die in 2005 werd ontruimd te legaliseren – Netanyahu gov’t announces plans to legalize Jewish community demolished in 2005

– De nederzetting ‘Homesh’ werd ontruimd door Ariel Sharon in 2005, vervolgens geherhuisvest door activisten, en zal nu volledige wettelijke status krijgen, vertellen ministers aan Hooggerechtshof.
– Samaria town ‘Homesh’ evacuated by Ariel Sharon in 2005, then resettled by activists, will be given full legal status, ministers tell Supreme Court.

Lees verder

2022-01-04: Israël noemt de VN ‘moreel bankroet’ omdat die de ‘bezetting’ verwijst naar de rechtbank in Den Haag – Israel calls UN ‘morally bankrupt’ as assembly refers ‘occupation’ to Hague court

– Premier Benjamin Netanyahu hekelde zaterdag de Verenigde Naties omdat ze het Internationaal Gerechtshof hadden gevraagd om hun mening te geven over de wettigheid van het Israëlische beleid in Judea en Samaria en Oost-Jeruzalem.
– Prime Minister Benjamin Netanyahu slammed the United Nations Saturday for asking the International Court of Justice to give its opinion on the legality of Israeli policies in Judea and Samaria and east Jerusalem.

Lees verder

2023-01-03: ‘We zullen verdubbelen, verdrievoudigen, verviervoudigen, vervijfvoudigen – We will double, triple, quadruple, quintuple

– Yitzhak Goldknopf noemde dat hij specifieke verantwoordelijkheid voelde voor drie groepen. Goldknopf beloofde alle burgers, met name gedemobiliseerde soldaten, Torah-geleerden en jonge stellen, in staat te stellen om voor het eerst een huis te kopen.
– Yitzhak Goldknopf mentioned the specific responsibility he feels regarding three groups. Goldknopf vowed to enable all citizens, noting especially demobilized soldiers, Torah scholars and young couples, to buy first-time homes.

Lees verder

2022-01-02: Netanyahu moet misschien het Amerikaanse beleid op zijn kop zetten – Netanyahu might have to turn US policy on its head

– De VS is Iran met fluwelen handschoenen blijven behandelen. Hoewel zij een handje hebben geholpen, hebben zij niet volledig achter de protestbeweging in Iran gestaan. Zij hebben ook afgezien van een directe bedreiging van het Iraanse nucleaire programma.
– The US has continued to treat Iran with kid gloves. Although it has been lending a hand, it has not been fully behind the protest movement in Iran. It has also shied away from creating a direct threat to Iran’s nuclear program.

Lees verder

2022-12-30: Overzicht 2022 – 2023: Het toneel staat klaar, gaat het gordijn in 2023 open?

Het wordt tijd dat het eindtijdspel wordt vertoond aan het grote publiek. Het enige is, dat het gordijn nog dicht is, het wachten is op het publiek wat de zaal langzaam maar zeker gaat vullen. Hoelang dat gaat duren is ongewis, maar het is zeker dat het gordijn open gaat! Het toneel lijkt klaar, want alle spelers hebben hun repetities laten zien in de afgelopen jaren. Wat volgt is een lijst van slechts enkele, niet alle, profetieën die op dit moment op het toneel te zien zijn. Het begint precies te gebeuren zoals ons in Gods Woord wordt verteld, dat er zou gebeuren. Het sleutelwoord in dit alles is het woord ‘gelijktijdig’. Nu speelt alles tegelijkertijd.

Lees verder

2022-12-30: Jordaanse koning dreigt met conflict als Israël Jeruzalem ‘rode lijnen’ overschrijdt – Jordanian king threatens conflict if Israel crosses Jerusalem ‘red lines’

– Jordanië is sinds 1967 de bewaarder van de heilige plaatsen in de Oude Stad van de Israëlische hoofdstad, waaronder de Al Aqsa moskee op de Tempelberg, de heiligste plaats van het jodendom.
– Jordan has since 1967 been the custodian of holy sites in the Israeli capital’s Old City, including the Al Aqsa Mosque that sits atop the Temple Mount, Judaism’s most sacred place.

Lees verder

2022-12-30: Israël begint ontzilt water vanuit de Middellandse Zee naar de Kinneret te pompen – Israel begins pumping desalinated water from the Mediterranean to the Kinneret

– Zeewaterontzilting is de meest betrouwbare bron voor het verrijken van de watervoorziening, aangezien zeewater in onbeperkte hoeveelheden beschikbaar is en niet afhankelijk is, noch van klimaat noch van politieke factoren.
– Seawater desalination is the most reliable of the sources for enriching the water supply since seawater is available in unlimited quantities and involves no dependency, neither on climate or on political factors.

Lees verder

2022-12-29: Uitwisseling van gevangenen tussen Israël en Hamas op komst – Israel-Hamas prisoner exchange on the horizon

– Veiligheidsfunctionarissen bevestigen dat er onderhandelingen gaande zijn om twee Israëlische gevangenen en de lichamen van twee gesneuvelde IDF-soldaten, terug te geven in ruil voor overbrenging van terroristen naar Jordaanse gevangenissen.
– Security officials confirm that negotiations are underway to return two Israeli captives, bodies of two fallen IDF soldiers, in exchange for transfer of terrorists to Jordanian prisons.

Lees verder

2022-12-29: Oude Siloam Pool in Jeruzalem wordt blootgelegd en opengesteld voor het publiek – Ancient Siloam Pool in Jerusalem to be excavated, opened to the public

– De Pool van Siloam diende als reservoir voor het water van de Bron van Gihon, die tijdens de Eerste Tempelperiode via een ondergrondse watertunnel werd omgeleid, zoals beschreven in het boek Koningen II 20:20.
– The Pool of Siloam served as the reservoir for the waters of the Gihon Spring, which were diverted through an underground water tunnel during the First Temple period as described in the Book of Kings II 20:20.

Lees verder

2022-12-28: Kerstboodschap Abbas: ‘fascistische coalitie’ zal een ‘explosie’ veroorzaken – Christmas message Abbas: ‘fascist coalition’ will cause an ‘explosion’

– Wij zullen de handelwijze van de bezettingsautoriteiten niet accepteren, en wij zullen hen confronteren met volksverzet zei Abbas volgens de Jerusalem Post tijdens een boodschap aan de christelijke Palestijnen aan de vooravond van Kerstmis.
– We will not accept the practices of the occupying authorities, and we will confront them with popular resistance Abbas was cited by the Jerusalem Post as saying during a message to Christian Palestinians on the eve of Christmas.

Lees verder

2022-12-27: OPGEPAKT: Jeruzalemse terrorist gearresteerd, nieuwe dodelijke aanslag verijdeld – CAPTURED: Jerusalem terrorist arrested, another deadly attack thwarted

– De dader Islam Faroukh achter de dodelijke twee bomaanslagen op bushaltes in Jeruzalem eind november is gearresteerd door de Shin Bet, zei het veiligheidsagentschap dinsdag in een verklaring.
– The perpetrator Islam Faroukh behind the deadly twin bombing attacks at Jerusalem bus stops in late November has been arrested by the Shin Bet, the security agency said in a statement on Tuesday.

Lees verder

2022-12-27: Is de Opname Bijbels? – Is the Rapture Biblical?

– In onze Nederlandse Bijbelvertalingen staat het woord opname niet letterlijk. Maar is daardoor de opname van de Bruidsgemeente onbijbels? We gaan kijken of we in de grondtekst het woord opname kunnen vinden.
– Our Dutch Bible translations do not contain the word rapture literally. But does that make the rapture of the Bridal congregation unbiblical? We are going to see if we can find the word inclusion in the root text.

Lees verder

Nieuwsbrief

Geef u op voor het Nieuws Weekoverzicht
nieuwsbrief@israelcnn.com

Volg ons / Follow us

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...