2023-01-15: 80.000 demonstranten in Tel Aviv hekelen Israëlische regering – 80,000 protesters in Tel Aviv slam Israeli gov’t

– Meer dan 80.000 demonstranten verzamelden zich zaterdagavond op het Habima-plein in Tel Aviv om te protesteren tegen de regering, waarbij de politie aankomende demonstranten wegstuurde vanwege verkeersopstopping.
More than 80,000 demonstrators gathered at Tel Aviv’s Habima Square to protest the government on Saturday eveningwith police turning away arriving protesters because of a gridlock.

Lees verder

2023-01-13: De Russische Beer is los! (Bijbelstudie)

– De oorlog tussen Rusland en Oekraïne roept veel, Bijbelse, vragen op. Is dit het begin van de Ezechiël 38 oorlog? Is dit al de grote verdrukking? Wat gaat er allemaal gebeuren? Laten we terugkeren naar de Bijbel, naar Gods Woord en ontdek wat er geprofeteerd is over de tijd waarin we leven.

Lees verder

2023-01-13: Oude struisvogeleieren gevonden in Israël werpen licht op de vroegste mens – Ancient ostrich eggs found in Israel shed light on early humans

– De Israel Antiquities Authority (IAA) heeft onlangs bij een opgraving van een oude vuurplaats in de Negev-woestijn een aantal struisvogeleieren blootgelegd die duizenden jaren oud zijn.
– The Israel Antiquities Authority (IAA) recently uncovered a number of ostrich eggs dating back thousands of years during an excavation near an ancient fire pit in the Negev desert.

Lees verder

2023-01-13: 100 EU-parlementariërs ondertekenen brief waarin wordt opgeroepen de Iraanse Revolutionaire Garde als terroristisch te bestempelen – 100 EU Parliamentarians Sign Letter Calling for Iranian Revolutionary Guard Corps Terrorist Designation

– Meer dan 100 leden van het Europees Parlement hebben woensdag een brief ondertekend waarin de Europese Unie wordt opgeroepen de Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC) in zijn geheel als terroristische organisatie aan te merken.
– More than 100 members of the European Parliament on Wednesday signed a letter calling for the European Union to designate the Iranian Revolutionary Guard Corps (IRGC) in its entirety as a terrorist organization.

Lees verder

2023-01-13: Opwinding in Tel Aviv als Israël zijn eerste 7-Eleven supermarkt opent – Excitement in Tel Aviv as Israel opens its first 7-Eleven convenience mini-market

– Meer winkels zullen volgen: de populaire wereldwijde franchise bereidt zich voor op de opening van 8 winkels in Tel Aviv dit jaar en 30 winkels in heel Israël tegen 2024. Het bedrijf 7-Eleven wil in 2023 8 winkels openen in Tel Aviv, en in 2024 in totaal 30 in de Joodse staat
– More stores to follow, with the popular global franchise preparing to open 8 stores in Tel Aviv this year, 30 stores throughout Israel by 2024. The 7-Eleven company plans to open 8 stores throughout Tel Aviv in 2023.

Lees verder

2023-01-12: Prins Harry walgde van zichzelf na ontmoeting met opperrabbijn over nazi-kostuum – Prince Harry felt ‘self-loathing’ after meeting with chief rabbi over Nazi costume

– Hertog van Sussex spreekt bewondering uit voor de overleden Britse opperrabbijn Jonathan Sacks, hoewel de ontmoeting hem een intens gevoel van “walging van zichzelf” bezorgde. 
– Duke of Sussex expresses admiration for late UK Chief Rabbi Jonathan Sacks although the meeting left him feeling intense “self-loathing.” 

Lees verder

2023-01-12: Buitenlandse interventie: Wie financiert protesten tegen Netanyahu-regering – Foreign intervention: Who is funding protests against Netanyahu gov’t

– In een e-mail aan donateurs gaat ‘The New Israel Fund’ met de eer strijken voor het financieren en organiseren van anti-regeringsprotest in Tel Aviv, samen met eerder protest in Jeruzalem op de dag dat de nieuwe regering werd beëdigd.
In email to donors, ‘The New Israel Fund’ takes credit for funding and organizing anti-government protest in Tel Aviv, along with earlier protest in Jerusalem on the day the new government was sworn in.

Lees verder

2023-01-11: Luchtverdedigingsnetwerk in Syrië – Aerial defense network in Syria

– Israël heeft de poging van Iran om een alomvattend luchtverdedigingsnetwerk in Syrië op te zetten, gedwarsboomd, inclusief uitrusting en personeel dat naar het door oorlog verscheurde Arabische land wordt gestuurd.
– Israel has been frustrating Iran’s effort to establish a comprehensive aerial defense network in Syria, which includes equipment and personnel being sent to the war-torn Arab nation.

Lees verder

2023-01-10: Israëls voormalige opperrechter: ‘Justitiële hervormingen zullen de democratie wurgen’ – Israel’s former chief justice: ‘Judicial reforms will strangle democracy’

– Israëls voormalige president van het Hooggerechtshof, Aharon Barak, waarschuwde vrijdag dat de justitiële hervormingen die de nieuwe minister van Justitie vorige week aankondigde, “de Israëlische democratie zullen wurgen.” 
– Israel’s former Supreme Court president, Aharon Barak, warned Friday that the judicial reforms announced last week by the new justice minister would “strangle Israeli democracy.” 

Lees verder

2023-01-10: Ontwijding van christelijke begraafplaats in Jeruzalem. 30 graven vernield – Desecration at Christian cemetery in Jerusalem. 30 graves vandalized

– Meer dan 30 graven werden op 1 januari vernield op een protestants-christelijke begraafplaats op de berg Sion in Jeruzalem, wat lijkt op een religieuze haatmisdaad. De vandalen braken kruisen, duwden grafstenen omver, vernielden iconografie.
– More than 30 graves were vandalized at a Protestant Christian cemetery on Mount Zion in Jerusalem on Jan. 1 in what appears to be a religious hate crime. The vandals broke crosses, pushed over headstones, smashed iconography.

Lees verder

2023-01-09: Politie treedt hard op tegen “terreuraanzetten” door PLO-vlaggen uit openbare ruimten te verwijderen – Police to crack down on ’terrorist incitement’ by removing PLO flags from public spaces

– “Het kan niet zo zijn dat wetsovertreders met terroristische vlaggen zwaaien en aanzetten tot terrorisme”, aldus de minister van Nationale Veiligheid over zijn nieuwe richtlijn.
– “It cannot be that lawbreakers wave terrorist flags, incite and encourage terrorism,” national security minister says on his new directive.

Lees verder

2023-01-06: Mel Gibson gaat vervolg op Passie van Christus filmen in 2023 – Mel Gibson to Film Sequel to Passion of the Christ in 2023

– Mel Gibson zal volgens een nieuw bericht dit jaar beginnen met het filmen van het langverwachte vervolg op zijn kaskraker The Passion of the Christ uit 2004. Mel Gibson gaat beginnen met het filmen van The Passion of the Christ: Resurrection over enkele maanden.”
– Mel Gibson will begin filming the much-anticipated sequel to his 2004 blockbuster The Passion of the Christ this year, according to a new report. Mel Gibson will finally be shooting The Passion of the Christ: Resurrection in a few months.”

Lees verder

2023-01-06: Afval van gelovigen in onze tijd?

– In de laatste der dagen lezen we in de Bijbel dat er meer mensen afvallig worden van het geloof. In een tweetal Bijbelteksten wordt gesproken over afval. Het lijkt ons goed om deze Bijbelteksten te gaan lezen, omdat we menen dat het woord “afval” wel eens een heel andere betekenis kan hebben!

Lees verder

2023-01-06: Langstzittende Arabische terroristenmoordenaar vrijgelaten uit Israëlische gevangenis, zegt ’trots’ te zijn. – Longest-serving Arab terrorist murderer freed from Israeli jail, says he’s ‘proud’

– Arabisch-Israëlische terrorist Karim Younis die in 1980 een Israëlische soldaat, Cpl. Avraham Bromberg, vermoordde, is na 40 jaar gevangenschap donderdagochtend vrijgelaten uit de gevangenis. Zijn broer, Maher Younis, wordt over twee weken vrijgelaten.
– Arab-Israeli terrorist Karim Younis, who in 1980 killed an Israeli soldier, Cpl. Avraham Bromberg, was released from prison Thursday morning after 40 years of imprisonment. His brother, Maher Younis, will be released in two weeks

Lees verder

2023-01-06: 11 vrouwelijke soldaten voorgeselecteerd voor eenheid 669 van het Israëlische leger – 11 female soldiers pre-selected for Israeli army’s 669 unit

– Het leger van Israël kondigde dinsdag aan dat de eerste werving van vrouwelijke soldaten voor de 669 zoek-en-reddingseenheid, en dat de selectie voor de Yahalom ingenieurseenheid in april en november zal plaatsvinden.
– Israel’s army on Tuesday announced that its first recruitment of female soldiers joined the 669 search-and-rescue unit, and that selection for the Yahalom engineering unit would take place in April and November.

Lees verder

2023-01-05: Moet Zelensky wegkomen met het gebruik van een VN-stemming om Israël te chanteren? – Should Zelensky get away with using a UN vote to blackmail Israel?

– De corruptie van de antisemitische machthebbers in Oekraïne Kiev en de pogingen van de president om oppositie te verbieden, critici het zwijgen op te leggen en bepaalde kerken te sluiten. Een nieuwe wet die Zelensky uitvoert om zijn vermogen om politieke tegenstanders te censureren te codificeren.
– The corrupt nature of the anti-semetic powers that be in Kyiv as well as the president’s efforts to ban opponents, silence press critics and even shutter churches. A report about a new law Zelensky’s implementing to codify his ability to censor political foes.

Lees verder

2023-01-05: Regering Netanyahu kondigt plannen aan om Joodse gemeenschap die in 2005 werd ontruimd te legaliseren – Netanyahu gov’t announces plans to legalize Jewish community demolished in 2005

– De nederzetting ‘Homesh’ werd ontruimd door Ariel Sharon in 2005, vervolgens geherhuisvest door activisten, en zal nu volledige wettelijke status krijgen, vertellen ministers aan Hooggerechtshof.
– Samaria town ‘Homesh’ evacuated by Ariel Sharon in 2005, then resettled by activists, will be given full legal status, ministers tell Supreme Court.

Lees verder

2022-01-04: Israël noemt de VN ‘moreel bankroet’ omdat die de ‘bezetting’ verwijst naar de rechtbank in Den Haag – Israel calls UN ‘morally bankrupt’ as assembly refers ‘occupation’ to Hague court

– Premier Benjamin Netanyahu hekelde zaterdag de Verenigde Naties omdat ze het Internationaal Gerechtshof hadden gevraagd om hun mening te geven over de wettigheid van het Israëlische beleid in Judea en Samaria en Oost-Jeruzalem.
– Prime Minister Benjamin Netanyahu slammed the United Nations Saturday for asking the International Court of Justice to give its opinion on the legality of Israeli policies in Judea and Samaria and east Jerusalem.

Lees verder

2023-01-03: ‘We zullen verdubbelen, verdrievoudigen, verviervoudigen, vervijfvoudigen – We will double, triple, quadruple, quintuple

– Yitzhak Goldknopf noemde dat hij specifieke verantwoordelijkheid voelde voor drie groepen. Goldknopf beloofde alle burgers, met name gedemobiliseerde soldaten, Torah-geleerden en jonge stellen, in staat te stellen om voor het eerst een huis te kopen.
– Yitzhak Goldknopf mentioned the specific responsibility he feels regarding three groups. Goldknopf vowed to enable all citizens, noting especially demobilized soldiers, Torah scholars and young couples, to buy first-time homes.

Lees verder

2022-01-02: Netanyahu moet misschien het Amerikaanse beleid op zijn kop zetten – Netanyahu might have to turn US policy on its head

– De VS is Iran met fluwelen handschoenen blijven behandelen. Hoewel zij een handje hebben geholpen, hebben zij niet volledig achter de protestbeweging in Iran gestaan. Zij hebben ook afgezien van een directe bedreiging van het Iraanse nucleaire programma.
– The US has continued to treat Iran with kid gloves. Although it has been lending a hand, it has not been fully behind the protest movement in Iran. It has also shied away from creating a direct threat to Iran’s nuclear program.

Lees verder

2022-12-30: Overzicht 2022 – 2023: Het toneel staat klaar, gaat het gordijn in 2023 open?

Het wordt tijd dat het eindtijdspel wordt vertoond aan het grote publiek. Het enige is, dat het gordijn nog dicht is, het wachten is op het publiek wat de zaal langzaam maar zeker gaat vullen. Hoelang dat gaat duren is ongewis, maar het is zeker dat het gordijn open gaat! Het toneel lijkt klaar, want alle spelers hebben hun repetities laten zien in de afgelopen jaren. Wat volgt is een lijst van slechts enkele, niet alle, profetieën die op dit moment op het toneel te zien zijn. Het begint precies te gebeuren zoals ons in Gods Woord wordt verteld, dat er zou gebeuren. Het sleutelwoord in dit alles is het woord ‘gelijktijdig’. Nu speelt alles tegelijkertijd.

Lees verder

2022-12-30: Jordaanse koning dreigt met conflict als Israël Jeruzalem ‘rode lijnen’ overschrijdt – Jordanian king threatens conflict if Israel crosses Jerusalem ‘red lines’

– Jordanië is sinds 1967 de bewaarder van de heilige plaatsen in de Oude Stad van de Israëlische hoofdstad, waaronder de Al Aqsa moskee op de Tempelberg, de heiligste plaats van het jodendom.
– Jordan has since 1967 been the custodian of holy sites in the Israeli capital’s Old City, including the Al Aqsa Mosque that sits atop the Temple Mount, Judaism’s most sacred place.

Lees verder

Nieuwsbrief

Geef u op voor het Nieuws Weekoverzicht
nieuwsbrief@israelcnn.com

Volg ons / Follow us

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...