17 mei 2018

​Turkije wijst Israëlische ambassadeur uit, beschuldigt Israël van “genocide"


Turkish President Recep Tayyip Erdoğan. (Wikimedia Commons)


Door JNS 16 mei 2018, 9:30 uur.

“De woorden van een dwaas zaaien tweedracht, wat hij zegt leidt tot een vechtpartij. Spreuken 18:6 (NBV)

Turkije heeft de Israëlische ambassadeur in het land verteld tijdelijk te vertrekken uit protest tegen de situatie in Gaza, waar maandag bijna zestig Palestijnse oproerkraaiers door Israëlische troepen zijn gedood.

Ambassadeur Eitan Naeh werd gedagvaard het ministerie van Buitenlandse Zaken en werd verteld om ,,naar zijn land voor een periode van tijd terug te keren,” zei een ambtenaar van het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken, aldus AFP.

Turkije heeft ook zijn ambassadeurs in Israël en de Verenigde Staten over de situatie in Gaza teruggeroepen.

Naeh heeft sinds december 2016 in zijn functie gediend, na een verzoeningsakkoord tussen Israël en Turkije naar aanleiding van een breuk in de betrekkingen als gevolg van het incident met de vloot van Mavi Marmara in 2010.

Tegelijkertijd heeft ook de Turkse president Tayyip Erdogan Israël een sneer gegeven met de beschuldiging dat het land een “terreurstaat” is die een "genocide" heeft begaan.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft dinsdag geantwoord en zeggende dat Erdogan, die Hamas al lange tijd steunt, zelf betrokken is bij “terrorisme en slachtingen”.

Erdogan antwoordde toen opnieuw dat Netanyahu aan het hoofd staat van een "apartheidsstaat".

"Netanyahu is de PM van een apartheidsstaat die al meer dan 60 jaar een weerloos volk bezet houdt in strijd met de VN-resoluties," schreef Erdogan dinsdag op Twitter. "Hij heeft het bloed van de Palestijnen aan zijn handen en kan de misdaden niet verdoezelen door Turkije aan te vallen.

De Israëlische minister van Onderwijs Naftali Bennett reageerde ook op de uitwijzing van de Israëlische ambassadeur en de opmerkingen van Erdogan door de compensatieregeling met Turkije naar aanleiding van het incident in Mavi Marmara op te blazen en op te roepen tot erkenning van de Armeense genocide.

"Erdogan is van top tot teen doordrenkt met de terreur van Hamas. Het was een ernstige fout om een compensatieovereenkomst met hem te ondertekenen, ter waarde van tientallen miljoenen dollars, na het incident Marmara,” Bennett schreef dinsdag op zijn Twitteraccount.

Bennett, een lid van het veiligheidskabinet, voegde eraan toe: “Ik heb toen gezegd dat hij ons opnieuw zou kwetsen en ik heb zelfs tegen die schandelijke overeenkomst gestemd, die helaas in het kabinet is aangenomen.

Turkey Expels Israeli Ambassador, Accuses Israel of ‘Genocide’

By JNS May 16, 2018 , 9:30 am

“The words of a fool lead to strife; His speech invites blows.” Proverbs 18:6 (The Israel Bible™)

Turkey has told the Israeli ambassador to the country to temporarily leave in protest of the situation in Gaza, which saw nearly 60 Palestinian rioters killed by Israeli forces on Monday.

Ambassador Eitan Naeh was summoned to the foreign ministry and told to “return to his country for a period of time,” said a Turkish foreign ministry official, AFP reported.

Turkey has also recalled its ambassadors to Israel and the United States over the Gaza situation.

Naeh had been serving in his post since December 2016, following a reconciliation agreement between Israel and Turkey stemming from a break down in relations due to the 2010 Mavi Marmara flotilla incident.

At the same time, Turkish President Recep Tayyip Erdoğan also lashed out at Israel, accusing the country of being a “terror state” that has committed “a genocide.”

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu responded on Tuesday, calling Erdoğan, who has long supported Hamas, of himself being involved in “terrorism and slaughter.”

Erdoğan then responded again, saying that Netanyahu leads an “apartheid state.”

“Netanyahu is the PM of an apartheid state that has occupied a defenseless people’s lands for 60+ yrs in violation of UN resolutions,” Erdoğan wrote on Twitter on Tuesday. “He has the blood of Palestinians on his hands and can’t cover up crimes by attacking Turkey.”

Israel’s Education Minister Naftali Bennett also responded to the expulsion of the Israeli ambassador and Erdoğan’s comments by blasting the compensation deal with Turkey over the Mavi Marmara incident and calling for the recognition of the Armenian genocide.

“Erdoğan is soaked with Hamas terror from head to toe. It was a severe mistake to sign a compensation deal with him, worth tens of millions of dollars, following the Marmara incident,” Bennett wrote on his Twitter account Tuesday.

Bennett, a member of the Security Cabinet, added: “At the time, I said he would return to hurt us, and I even voted against that shameful agreement, which unfortunately passed in the cabinet.”

Source: https://www.breakingisraelnews.com/107857/turkey-e...