18 mei 2018

VN-ambassadeur: beschamend ‘nieuw dieptepunt in vervorming en cynisme

VN-ambassadeur Danon veroordeelt de ontwerpresolutie van Koeweit, zegt dat deze een ‘nieuw dieptepunt’ markeert voor de verdraaiing van feiten en steun voor oorlogsmisdaden van Hamas.


Danny DanonYoni Kempinski

Danny Danon, de Israëlische ambassadeur bij de Verenigde Naties, reageerde vrijdag op een ontwerpresolutie die Koeweit had ingediend bij leden van de VN-Veiligheidsraad.

In de resolutie wordt opgeroepen tot het inzetten van een internationale troepenmacht om de inwoners van Gaza te beschermen tegen Israël.

"Het cynisme en de pogingen om werkelijkheid te vervormen hebben een nieuw laagtepunt bereikt," Danon zei. "Israël zal zijn soevereiniteit en de veiligheid van zijn burgers blijven verdedigen tegen de terreur en het moorddadige geweld van Hamas.

"Deze beschamende ontwerpresolutie is een voorstel ter ondersteuning van de oorlogsmisdaden van Hamas tegen Israël en de inwoners van Gaza, die worden uitgezonden om te sterven voor het behoud van de Hamas-heerschappij.

Eerder deze week beweerde de VN-ambassadeur van Koeweit, Mansour al-Otaibi, dat zijn doel was "Palestijnse burgers bescherming te bieden". Ondertussen beweerde de vertegenwoordiger van de Palestijnse Autoriteit bij de VN, Riyad Mansour, dat "de Israëlische bezetting de bron van het geweld is" en riep hij de Veiligheidsraad op een einde te maken aan het "bloedbad" dat Israël "aanricht" tegen de Arabieren van Gaza.

Minstens 50 van de 62 Gazans die tijdens de rellen van maandag werden gedood waren agenten Hamas. De hogere ambtenaar Salah Bardawil van Hamas klaagde van dit feit, vertellend een Gaza TV show, ,,Vijftig van de martelaren waren Hamas en 12 van het volk. Hoe kan Hamas de vruchten plukken als het zo’n dure prijs betaalt?

UN Ambassador slams 'new low for cynicism and distortion'

UN Ambassador Danon slams Kuwait draft resolution, says it marks a ‘new low' for distortion and support of Hamas war crimes.

Israeli Ambassador to the United Nations Danny Danon responded on Friday to a draft resolution submitted by Kuwait to members of the UN Security Council.

The resolution calls for the deployment of an international force to protect Gaza residents against Israel.

"The cynicism and attempts to distort reality have reached a new low," Danon said. "Israel will continue to defend its sovereignty and the security of its citizens against the terror and murderous violence of Hamas."

"This shameful draft resolution is a proposal to support Hamas' war crimes against Israel and the residents of Gaza who are being sent to die for the sake of preserving Hamas' rule."

Earlier this week, Kuwait's UN Ambassador Mansour al-Otaibi claimed his goal was to "provide protection for Palestinian citizens." Meanwhile the Palestinian Authority representative to the UN, Riyad Mansour, claimed that "the Israeli occupation is the source of the violence" and called on the Security Council to stop the "massacre" Israel "carries out" against Gaza's Arabs.

At least 50 of the 62 Gazans killed in Monday's riots were Hamas operatives. Senior Hamas official Salah Bardawil complained of this fact, telling a Gaza TV show, "Fifty of the martyrs were Hamas and 12 from the people. How can Hamas reap the fruits if it pays such an expensive price?”

Source: http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/2...