24 mei 2018

Washington overweegt bijdrage aan fondsen voor VN-agentschappen te schrappen na toetreding van de Palestijnen.


Exterior view of the headquarters of the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW, in The Hague, Netherlands, Friday, May 5, 2017 (AP Photo/Peter Dejong)


Terwijl de kloof met de Palestijnse Autoriteit steeds maar toeneemt kondigen de VS aan dat het Ramallah's toetreding tot verschillende instanties zal onderzoeken, een poging die ambtenaren beschreven als 'contraproductief'.

De Verenigde Staten overwegen de financiering van twee VN-agentschappen en de chemische wapenwaakhond te staken na aansluiting van de Palestijnen bij de organisaties, meldde een Amerikaanse functionaris woensdag.

In een poging om hun internationale profilering op te krikken hebben de Palestijnen zich aangesloten bij UNCTAD, het VN-handelsontwikkelingsbedrijf UNIDO, en het verdrag inzake chemische wapens, dat wordt gehandhaafd door de Organisatie voor het verbod op chemische wapens (OPCW).

De Amerikaanse wetgeving verbiedt financiering van VN-agentschappen of hun partners die het lidmaatschap verlenen aan Palestina, dat de status heeft van een waarnemende niet-lid staat bij de Verenigde Naties.

"Het consequente standpunt van de Verenigde Staten is dat pogingen van de Palestijnen om zich aan te sluiten bij internationale organisaties voorbarig en contraproductief zijn," aldus een Amerikaanse functionaris.

"We zullen de toepassing van Amerikaanse wettelijke beperkingen met betrekking tot het Palestijnse lidmaatschap in bepaalde VN-agentschappen en organisaties evalueren," voegde de ambtenaar toe.

De Palestijnse actie komt te midden van een breuk met de regering van de Amerikaanse president Donald Trump na haar beslissing om Jeruzalem te erkennen als de hoofdstad van Israël. De Palestijnen willen van Oost-Jeruzalem de hoofdstad maken van hun toekomstige staat.

Vorige week, verwijzend naar de Amerikaanse ambassade die naar Jeruzalem verhuisde, riep president Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit de Palestijnse gezant uit Washington terug, daarmee een nieuw dieptepunt markerend in de toch rafelige relaties tussen Ramallah en het Witte Huis.

Palestijnen bevroren de contacten met Amerikaanse functionarissen in december i.v.m. de erkenning van Jeruzalem en meldden dat de verhuizing de pro-Israëlische vooroordelen van Washington onthulde en het als een bemiddelaar verwierp.

Nickolay Mladenov, de VN-coördinator voor het Midden-Oosten, lichtte de Veiligheidsraad in dat de Palestijnen vorige week lid zijn geworden van UNCTAD, het in Wenen gevestigde UNIDO en het verdrag tegen chemische wapens.

De Verenigde Staten trokken zich in 1996 terug uit UNIDO, een weinig bekend agentschap dat "inclusieve en duurzame industriële ontwikkeling" bevordert, volgens haar website.


Palestinian Authority President Mahmoud Abbas (R) and US President Donald Trump listen to anthems during a welcome ceremony at the Presidential Palace in Bethlehem on May 23, 2017. (THOMAS COEX / AFP)


Washington weighs cutting funds to UN agencies after Palestinians join

Amid widening rift with Palestinian Authority, US says it will examine Ramallah’s accession to several bodies, in a move officials described as 'counterproductive'

The United States is considering whether to cut funding to two UN agencies and the chemical weapons watchdog after the Palestinians joined the organizations, a US official said Wednesday.

In a move aimed at boosting their international profile, the Palestinians have joined the UN trade development organization UNCTAD, industrial development agency UNIDO and the Chemical Weapons Convention which is upheld by the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW).

US legislation bars funding for UN agencies or affiliates that grant membership to Palestine, which has the status of a non-member observer state at the United Nations.

“It has been the consistent position of the United States that efforts by the Palestinians to join international organizations are premature and counterproductive,” a US official said.

“We will review the application of US legislative restrictions related to Palestinian membership in certain UN agencies and organizations,” the official added.

The Palestinian move comes amid a rift with US President Donald Trump’s administration over its decision to recognize Jerusalem as the capital of Israel. The Palestinians want to make East Jerusalem the capital of their future state.

Last week, citing the US embassy move to Jerusalem, Palestinian Authority President Mahmoud Abbas recalled the Palestinian envoy to Washington, marking a new low in already frayed ties between Ramallah and the White House.

Palestinians froze contacts with US officials in December over the recognition of Jerusalem, saying the move exposed Washington’s pro-Israel bias and rejecting it as a mediator.

Nickolay Mladenov, the UN coordinator for the Middle East, told the Security Council that the Palestinians had joined Geneva-based UNCTAD, Vienna-based UNIDO and the Chemical Weapons Convention last week.

The United States withdrew in 1996 from UNIDO, a little-known agency that promotes “inclusive and sustainable industrial development,” according to its website.

The OPCW and UNCTAD rely on voluntary contributions from UN member-states to fund its activities as well as regular funding for its budget.

Source: https://www.timesofisrael.com/washington-weighs-cu...