31 mei 2018

Rusland begrijpt dat Israël Iran niet aan de grens zal tolereren, zegt Liberman .


Defense Minister Avigdor Liberman and Prime Minister Benjamin Netanyahu in a tour of Mt. Hermon and Golan IDF positions.. (photo credit: DEFENSE MINISTRY)

Voorafgaand aan het bezoek van Liberman riep de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov niet-Syrische troepen op de zuidelijke grens van het land zo snel mogelijk terug te trekken.

Door Tovah Lazaroff   

Rusland begrijpt Israëls veiligheidszorg over Iran in Syrië", zei minister van de Defensie Avigdor Liberman op donderdag na vergadering met zijn Russische tegenhanger Sergei Shoygu in Moskou.

“Israël waardeert het begrip van Rusland van onze veiligheidsbehoeften, vooral met betrekking tot de situatie aan onze noordelijke grens,"zegt Liberman.

"Het is belangrijk om de dialoog voort te zetten en een open lijn te houden tussen de IDF en het Russische leger", voegde Liberman eraan toe.

Voorafgaand aan de bijeenkomst zei Shoygu dat de twee mannen de deëscalatiezone in Zuid-Syrië zouden bespreken.

Voorafgaand aan het bezoek van Liberman riep de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov niet-Syrische troepen op de zuidelijke grens van het land  zich zo snel mogelijk terug te trekken. 

Israël wil Iran en zijn volmacht-legers uit Syrië verdrijven, maar heeft zich op dit moment gericht op een overeenkomst die Iran en zijn volmacht-legers uit zijn grensgebied uit het zuiden van Syrië verdrijft.

In ruil daarvoor zouden regeringstroepen de controle herwinnen over het gebied waar de rebellentroepen zijn gestationeerd.

De complexe overeenkomst zou ook overeenkomsten met Jordanië en de Verenigde Staten omvatten.

Op woensdag, voorafgaand aan de reis van Liberman, voerde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo telefoongesprekken met premier Benjamin Netanyahu en Lavrov.

De vergadering in Moskou werd ook bijgewoond door het hoofd van de militaire inlichtingendienst, Maj. Gen. Tamir Heiman, en het hoofd van de diplomatieke en veiligheidsdienst van het ministerie van Defensie, Zohar Palti.

Vandaag heeft de Syrische president Bashar Assad in een interview met Rusland gezegd dat er geen Iraanse troepen in zijn land zijn.

Los daarvan heeft Federica Mogherini, hoofd van de EU-dienst voor buitenlands beleid, in Brussel een ontmoeting gehad met een delegatie van de Syrische oppositie onder leiding van secretaris-generaal van de Nationale Coalitie voor Syrische revolutionaire en oppositietroepen Naser Al-Hariri.

Reuters heeft bijgedragen aan dit verslag.

RUSSIA UNDERSTANDS ISRAEL WON'T TOLERATE IRAN ON BORDER, LIBERMAN SAYS

Prior to Liberman’s visit, Russian Foreign Minister Sergei Lavrov called on non-Syrian forces to withdraw the country’s southern border as soon as possible.

BY TOVAH LAZAROFF  

Russia understands Israel’s security concern about Iran in Syria, Defense Minister Avigdor Liberman said on Thursday after meeting with his Russian counterpart Sergei Shoygu in Moscow.

“Israel appreciates Russia's understanding of our security needs, especially with regard to the situation on our northern border,” Liberman said.

"It is important to continue the dialogue and to keep an open line between the IDF and the Russian army," Liberman added.

Prior to the meeting, Shoygu said the two men would discuss the de-escalation zone in southern Syria.

Prior to Liberman’s visit, Russian Foreign Minister Sergei Lavrov called on non-Syrian forces to withdraw the country’s southern border as soon as possible. 

Israel wants to push Iran and its proxy armies out of Syria, but has focused for the moment on a deal that push them out of its border region in the southern Syria.

In exchange, government forces would regain control of the area where rebel troops have been based.

The complex deal would also involve agreements with Jordan and the United States.

On Wednesday, prior to Liberman’s trip, US Secretary of State Mike Pompeo held telephone conversations with Prime Minister Benjamin Netanyahu and Lavrov.

The Moscow meeting was also attended by  of Military Intelligence Directorate's head Maj. Gen. Tamir Heiman and the head of the Defense Ministry's diplomatic-security division Zohar Palti.

In an interview with Russia Today, Syrian President Bashar Assad said that there were no Iranian troops in his country.

Separately, in Brussels the EU foreign Policy chief Federica Mogherini met with a delegation from the Syrian opposition headed by Secretary-General of the National Coalition for Syrian Revolutionary and Opposition Forces Naser Al-Hariri.

Reuters contributed to this report.

Source: https://www.jpost.com/Middle-E...