12 december 2019

2019-12-12-12.15: Netanyahu: Ik zal op 1 januari stoppen met al mijn ministeriële functies - Netanyahu: I will quit all my ministerial duties by January 1

Premier Benjamin Netanyahu woont een kabinetsvergadering bij, december 2019.
Prime Minister Benjamin Netanyahu attends a cabinet meeting, December 2019.(photo credit: MARC ISRAEL SELLEM)

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Onder druk van een verzoek van het Hooggerechtshof kondigde premier Benjamin Netanyahu donderdag aan dat hij op 1 januari, naast zijn rol als premier, al zijn portefeuilles zal laten vallen.

Momenteel is Netanyahu behalve Prime Minister ook minister van Volksgezondheid, minister van Welzijn, minister van Diaspora en waarnemend minister van Landbouw.

De druk op Netanyahu om deze portefeuilles te laten vallen kwam nadat procureur-generaal Avichai Mandelblit op 21 november een definitieve aanklacht tegen de Prime Minister aankondigde.

Kort daarna, diende de Beweging voor de 'Kwaliteit van de Overheid in Israƫl', een tweeledig verzoekschrift in bij het Hooggerechtshof om Netanyahu als Prime Minister te ontslaan en tevens zijn ontslag af te dwingen van zijn andere ministeriƫle functies.

Op 25 November, verdedigde Mandelblit de bevoegdheid van Netanyahu om Prime Minister te blijven, maar stelde zijn mening over de vraag of Netanyahu de andere portefeuilles kon behouden, wetende dat hij wist dat Netanyahu deze vrijwillig zou neerleggen.

In het licht van de aankondiging van Netanyahu om vrijwillig afstand te doen van de portefeuilles, vertelde Mandelblit donderdag aan het Hooggerechtshof dat hij niet langer een juridische mening hoeft te geven over de vraag of de rechtbank het ontslag van Netanyahu met betrekking tot die portefeuilles moet afdwingen.
 
Bron: The Jerusalem Post

______________________________
ENGLISH:


Under the gun by a High Court of Justice petition, Prime Minister Benjamin Netanyahu announced on Thursday that he will be dropping all of his portfolios on January 1 besides his role as premier.

Currently, besides being prime minister, Netanyahu is health minister, social welfare minister, Diaspora minister and acting agricultural minister.

Pressure for Netanyahu to drop these portfolios spiked after Attorney-General Avichai Mandelblit announced a final indictment for the prime minister on November 21.

Shortly after, the Movement for the Quality of Government in Israel filed a petition to the High Court both to get Netanyahu fired as prime minister and to force his resignation from his other ministerial roles.

On November 25, Mandelblit defended Netanyahu's ability to remain prime minister, but deferred his view on whether Netanyahu could keep the other roles, hinting that he understood that Netanyahu would voluntarily resign them.

In light of Netanyahu's announcement to voluntarily relinquish the roles, Mandelblit told the High Court on Thursday that he no longer needs to express a legal opinion about whether the court should force Netanyahu's resignation regarding those roles.   

Source: The Jerusalem Post